Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów metalowych w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej.

Data publikacji: 2017-11-20

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 17.11.2017r.

 

GK.6220.49.2016

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Konstalmet s.c. Andrzej Piosek, Damian Piosek, ul. Strzelecka 13,  47 – 133
Gąsiorowice, została wydana decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.49.2016
z dnia 17.11.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów metalowych w Strzelcach Opolskich
przy ul. Zakładowej na działkach o nr nr: 509/58, 509/59, 509/60, 512/7, 512/8, 512/9.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 20 listopada do 4 grudnia 2017r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
2017-11-20 08:19
Koszela Adam
344.71KB
Liczba odwiedzin: 209933