Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów metalowych w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej.

Data publikacji: 2017-08-11

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 10.08.2017r.

 

GK.6220.49.2016

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Strzelec Opolskich podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów metalowych w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej na działkach
o nr nr: 509/58, 509/59, 509/60, 512/7, 512/8, 512/9, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą
(do wglądu m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz
z uzupełnieniem) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7
30 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530) w terminie 21 dni roboczych, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie. Uwagi i wnioski
w przedmiotowej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 11 sierpnia do 11 września 2017r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów metalowych w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów metalowych w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2017-08-11 12:02
Koszela Adam
397.34KB
Liczba odwiedzin: 211187