Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2016-10-17

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 15.03.2016r. Pana Michała Palusińskiego z Pracowni Projektowej Komplex – Projekt, ul. Kołłątaja 11, 45 – 064 Opole, działającego w imieniu i z upoważnienia Coroplast Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Ciepłowniczej 8, została wydana decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.3.2016 z dnia 13.10.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową – etap II na działkach o nr nr 4047/12, 4047/14, 4062/28 i 5142/1 obręb Strzelce Opolskie.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 17 października do 31 października 2016r.

 
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
2017-06-27 09:22
konto intracom
389.63KB
Liczba odwiedzin: 153674