Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2015-07-06

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 29.07.2014r. Pana Ryszarda Lechniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa z siedzibą w Szymiszowie przy ul. Juliusza Ligonia 9, została wydana decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.16.2014.AK5 z dnia 3.07.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Szymiszów na działkach o nr nr: 165/18 i 165/26.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
na okres od 6 lipca do 20 lipca 2015r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
2017-06-27 11:07
konto intracom
310.72KB
Liczba odwiedzin: 153665