Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2014-02-21

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
 
zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 9.09.2013r. firmy Pearl Stream S.A. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 10, została wydana decyzja nr GK.6220.23.2013.AK5 z dnia 19.02.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

uruchomieniu w porze nocnej istniejących dwóch linii lakierniczych w istniejących halach nr I i nr II zakładu produkcyjnego firmy Pearl Stream S.A. w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 10 oraz zastosowaniu farb olejnych w procesie powlekania.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 730 do 1700 oraz od wtorku do piątku od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 21 lutego do 6 marca 2014r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
2017-06-27 14:08
konto intracom
93.93KB
Liczba odwiedzin: 232387