Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2014-01-29

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.),
 
zawiadamiam,
 
że na wniosek z dnia 25.10.2013r. Intersilesii McBride Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, w związku z pismem z dnia 23.12.2013r. o wycofanie wniosku i umorzenie postępowania została wydana decyzja nr GK.6220.31.2013.AK5 z dnia 28.01.2014r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania części magazynu wyrobów gotowych na mieszalnię do produkcji wyrobów zawierających w składzie kwasy organiczne i produktów zawierających w składzie enzymy, zmianie sposobu użytkowania części magazynu wyrobów gotowych na halę produkcyjną linii rozlewniczych wyrobów zawierających w składzie kwasy organiczne i produktów zawierających w składzie enzymy oraz rozbudowie istniejącej mieszalni na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. na działkach o nr nr 1133/34, 1133/36 i 1133/57 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530 w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie umieszczone zostało na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
na okres od 29 stycznia do 11 lutego 2014r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
2017-06-27 14:24
konto intracom
401.11KB
Liczba odwiedzin: 232378