Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2014-01-09

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
 
zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 22.09.2013r. Pani Krystyny Kuleszy i Pana Ekkehard Grübl, w związku z pismem z dnia 1.10.2013r. Pani Krystyny Kuleszy i Pana Ekkehard Grübl o wycofanie wniosku i umorzenie postępowania została wydana decyzja nr GK.6220.25.2013.AK5 z dnia 8.01.2014r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie stalowego namiotu halowego o przeznaczeniu na magazyn maszyn drzewnych w Szymiszowie przy ul. Ligonia na działce nr 165/40.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530 w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości 
na okres od 9 stycznia do 22 stycznia 2014r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
2017-06-27 14:27
konto intracom
338.55KB
Liczba odwiedzin: 232381