Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2013-12-06

Ważne do:

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)
 
zawiadamiam,

o wydanym postanowieniu nr GK.6220.15.2013.AK5 z dnia 5.12.2013r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4,

zawieszonego postanowieniem Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.15.2013.AK5 z dnia 28.08.2013r.

Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie umieszczone zostało na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
na okres od 6 grudnia do 19 grudnia 2013r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
2017-06-27 15:01
konto intracom
99.75KB
Liczba odwiedzin: 232367