Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2013-12-04

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 30.09.2013r. WOPA S.C. Wolfgang Wiesiollek, Patricia Wiesiollek–Tkocz, ul. Zakładowa 9a, 47 – 100 Strzelce Opolskie, została wydana decyzja nr GK.6220.26.2013.AK5 z dnia 29.11.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę montażu pieców do topienia aluminium w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej na działce nr 509/114.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
na okres od 4 grudnia do 17 grudnia 2013r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2017-06-27 15:15
konto intracom
85.69KB
Liczba odwiedzin: 232366