Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą na lata 2017-2031”

Data publikacji: 2018-04-26

Ważne do:

Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą na lata 2017-2031”.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o odstąpieniu.pdf Ogłoszenie o odstąpieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2018-04-27 12:28
Landwójtowicz Agata
513.63KB
Liczba odwiedzin: 183422