Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 404 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-10-22

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Gminy Strzelce Opolskie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi publicznej łączącej ulicę Bocznicową z ulicą Ciepłowniczą w Strzelcach Opolskich".

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-10-21

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegajacego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-10-09

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory z dojarnią i częścią socjalną o obsadzie do 140 DJP oraz wiaty wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka przy ul. Strzeleckiej na działce nr 875.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-09-26

Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów biodegradowalnych w Błotnicy Strzeleckiej na działce nr 263/16.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-09-17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-09-15

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-09-01

Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Rożniątowie na działce nr 380.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-08-27

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni głębokościółkowej i na ruszcie o obsadzie 59,75 DJP wraz z magazynem na słomę i zboże, zbiornikiem na gnojowicę oraz towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr nr: 841 i 842 w miejscowości Dziewkowice przy ul. Lompy.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-07-25

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.20.2012.AK5 z dnia 17.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego kolektora ściekowego na odcinku od skrzyżowania ul. Osieckiej z ul. Leśną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-07-24

Obwieszczenie Burmistrza Toszka o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej w m. Ligota Toszecka.

Liczba odwiedzin: 122645