Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 442 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-10-21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” na działkach o nr nr: 472 i 473 obręb Szymiszów.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-10-17

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową – etap II na działkach o nr nr 4047/12, 4047/14, 4062/28 i 5142/1 obręb Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-09-29

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów”.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-09-16

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu zbiornika na surowce z grupy SLES o pojemności 50m3 i zbiornika na surowce z grupy BETAIN o pojemności 40m3 w projektowanej hali magazynowej, dobudowanej do istniejącego kompleksu hal produkcyjno-magazynowych oraz zbiornika na surowce z grupy BETAIN o poj. 30m3 w istniejącej hali mieszalni, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej hali magazynowej na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a na działkach o nr nr 1133/34 i 1133/36.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-08-01

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna na działkach o nr nr 1093 i 963/1.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-07-27

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 294/4, 1028/2, 1028/3, 1048 i 1051/1 obręb Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-07-18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-07-07

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej z częścią socjalno – biurową – etap II na działkach o nr nr 4047/12, 4047/14, 4062/28 i 5142/1 obręb Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-06-01

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory o obsadzie docelowej 59,3 DJP w miejscowości Osiek na działce nr 277/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-04-28

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych na nowoodwierconym otworze studni nr 2 w Strzelcach Opolskich na działce nr 819/8.

Liczba odwiedzin: 183654