Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 457 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-07-27

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 294/4, 1028/2, 1028/3, 1048 i 1051/1 obręb Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-07-18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-07-07

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej z częścią socjalno – biurową – etap II na działkach o nr nr 4047/12, 4047/14, 4062/28 i 5142/1 obręb Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-06-01

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory o obsadzie docelowej 59,3 DJP w miejscowości Osiek na działce nr 277/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-04-28

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych na nowoodwierconym otworze studni nr 2 w Strzelcach Opolskich na działce nr 819/8.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-02-26

Obwieszczenie o wydanej decyzji o przeniesieniu decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rożniątów na działce nr 972, wydanej dla Pana Roberta Willischa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Willisch Wind Company z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 56 na rzecz Greenprojekt 6 Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-02-26

Obwieszczenie o wydanej decyzji o przeniesieniu decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka na działkach o nr nr 737 i 758, wydanej dla Pana Roberta Willischa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Willisch Wind Company z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 56, na rzecz Greenprojekt 6 Sp. z o.o.

Informacja

Data publikacji:
2016-02-08

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-12-04

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Dolna na działkach o nr nr 2777/1 obręb Strzelce Opolskie, 951/1, 1166, 1174 obręb Rożniątów oraz 174/2 i 254 obręb Dolna.

Liczba odwiedzin: 210539