Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 482 wiadomości.

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-03-22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-02-28

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Farska Kolonia

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-02-23

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-01-09

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje...

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-12-23

Obwieszczenie o wydanej decyzji oo środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” na działkach o nr nr: 472 i 473 obręb Szymiszów.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-11-18

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego, służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52 na działce nr 4866/6 obręb Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-11-14

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedesięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” na działkach o nr nr: 472 i 473 obręb Szymiszów.

Ogłoszenie

Data publikacji:
2016-11-09

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o "Programie ochrony środowiska dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-11-07

Obwieszczenie o wydanej decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-10-21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie w km 40+078 – 42+782 z podziałem na zadania A i B.

Liczba odwiedzin: 270189