Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 463 wiadomości.

Informacja

Data publikacji:
2015-08-25

Informacja o przyjęciu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie”

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-08-20

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie składu węgla w Szymiszowie przy ul. Małej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-07-15

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 3 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i 3 ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Informacja

Data publikacji:
2015-07-08

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu: „ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-07-06

Obwieszczenie o wydaniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Szymiszów na działkach o nr nr: 165/18 i 165/26.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-05-26

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-04-13

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Szymiszów na działkach o nr nr: 165/18 i 165/26.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-04-13

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-04-09

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-03-09

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Liczba odwiedzin: 223933