Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 462 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-02-06

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na prowadzeniu stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Szymiszów na działkach o nr nr: 165/18 i 165/26.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-12-29

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-12-10

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-12-05

Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Rożniątowie na działce nr 371.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-11-17

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-11-03

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie budynku obory z dojarnią i częścią socjalną o obsadzie do 140 DJP oraz wiaty wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka przy ul. Strzeleckiej na działce nr 875.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-10-22

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Gminy Strzelce Opolskie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi publicznej łączącej ulicę Bocznicową z ulicą Ciepłowniczą w Strzelcach Opolskich".

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-10-21

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegajacego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-10-09

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory z dojarnią i częścią socjalną o obsadzie do 140 DJP oraz wiaty wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka przy ul. Strzeleckiej na działce nr 875.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-09-26

Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów biodegradowalnych w Błotnicy Strzeleckiej na działce nr 263/16.

Liczba odwiedzin: 220773