Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 462 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-09-17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-09-15

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-09-01

Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Rożniątowie na działce nr 380.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-08-27

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni głębokościółkowej i na ruszcie o obsadzie 59,75 DJP wraz z magazynem na słomę i zboże, zbiornikiem na gnojowicę oraz towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr nr: 841 i 842 w miejscowości Dziewkowice przy ul. Lompy.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-07-25

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.20.2012.AK5 z dnia 17.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego kolektora ściekowego na odcinku od skrzyżowania ul. Osieckiej z ul. Leśną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-07-24

Obwieszczenie Burmistrza Toszka o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej w m. Ligota Toszecka.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-07-24

Obwieszczenie Burmistrza Toszka o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej w m. Ligota Toszecka.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-07-21

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów w zwiazku z budową mieszalni do wyrobów zawierających w składzie kwasy organiczne i produktów do prania zawierających w składzie enzymy oraz rozbudowie istniejącej mieszalni na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. na działkach o nr nr 1133/34, 1133/36 i 1133/57 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-07-03

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.20.2012.AK5 z dnia 17.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego kolektora ściekowego na odcinku od skrzyżowania ul. Osieckiej z ul. Leśną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-06-30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej w m. Ligota Toszecka.

Liczba odwiedzin: 220802