Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 462 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-06-06

Obwieszczenie Burmistrza Toszka o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej w m. Ligota Toszecka.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-06-06

Obwieszczenie Burmistrza Toszka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej w m. Ligota Toszecka.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-06-04

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego kolektora ściekowego na odcinku od skrzyżowania ul. Osieckiej z ul. Leśną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-05-26

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rożniątów na działce nr 972.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-05-26

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka na działkach o nr nr 737 i 758.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-05-23

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów w związku z budową mieszalni do wyrobów zawierających w składzie kwasy organiczne i produktów do prania zawierających w składzie enzymy oraz rozbudowie istniejącej mieszalni na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. na działkach o nr nr 1133/34, 1133/36 i 1133/57 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-04-16

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062,2063/2, 2063/3 i 2063/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-03-19

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydanej decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących zabudowań magazynu i elewatora na sortownię odpadów selektywnie zebranych na działce nr 954 w Rozmierce przy ul. Strzeleckiej 51.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-03-19

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-03-14

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów w związku z budową mieszalni do wyrobów zawierających w składzie kwasy organiczne i produktów do prania zawierających w składzie enzymy oraz rozbudowie istniejącej mieszalni na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. na działkach o nr nr 1133/34, 1133/36 i 1133/57 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a.

Liczba odwiedzin: 220806