Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 465 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-03-19

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydanej decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących zabudowań magazynu i elewatora na sortownię odpadów selektywnie zebranych na działce nr 954 w Rozmierce przy ul. Strzeleckiej 51.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-03-19

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-03-14

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów w związku z budową mieszalni do wyrobów zawierających w składzie kwasy organiczne i produktów do prania zawierających w składzie enzymy oraz rozbudowie istniejącej mieszalni na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. na działkach o nr nr 1133/34, 1133/36 i 1133/57 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-02-21

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w porze nocnej istniejących dwóch linii lakierniczych w istniejących halach nr I i nr II zakładu produkcyjnego firmy Pearl Stream S.A. w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 10 oraz zastosowaniu farb olejnych w procesie powlekania.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-02-17

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-01-30

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rożniątów na działce nr 972.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-01-30

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka na działkach o nr nr 737 i 758.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-01-29

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części magazynu wyrobów gotowych na mieszalnię do produkcji wyrobów zawierających w składzie kwasy organiczne i produktów zawierających w składzie enzymy, zmianie sposobu użytkowania części magazynu wyrobów gotowych na halę produkcyjną linii rozlewniczych wyrobów zawierających w składzie kwasy organiczne i produktów zawierających w składzie enzymy oraz rozbudowie istniejącej mieszalni na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. na działkach o nr nr 1133/34, 1133/36 i 1133/57 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-01-09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stalowego namiotu halowego o przeznaczeniu na magazyn maszyn drzewnych w Szymiszowie przy ul. Ligonia na działce nr 165/40.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-12-24

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4, dla którego nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Liczba odwiedzin: 231196