Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 466 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-12-24

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4, dla którego nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-12-24

bwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory bezściółkowej o obsadzie do 55 DJP wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę, silosem na pasze, zbiornikiem na ścieki bytowe, przyłączami do budynku obory oraz utwardzeniem powierzchni komunikacji wewnętrznej na działkach o nr nr 344/1, 344/2 i 344/3 w Rozmierzy przy ul. Powstańców Śląskich 19.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-12-06

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4 .

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-12-04

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę montażu pieców do topienia aluminium w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej na działce nr 509/114.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-11-20

Obwieszczenie o zamieszczeniu w w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w porze nocnej istniejących dwóch linii lakierniczych w istniejących halach nr I i nr II zakładu produkcyjnego Pearl Stream S.A. w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 10 oraz zastosowaniu farb olejnych w procesie powlekania, dla którego nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-11-18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwstycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-11-15

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-11-13

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 585/8 w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-10-23

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym w tej sprawie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-09-25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowioskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegjacego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej.

Liczba odwiedzin: 232384