Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 466 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-08-29

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-08-27

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. przebudowa wiaduktu kolejowego na linii nr 132 Bytom - Wrocław w stacji Strzelce Opolskie w ciągu ul. 1 Maja.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-08-26

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory bezściółkowej o obsadzie do 55 DJP w Rozmierzy przy ul. Powstańców Śląskich 19.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-08-26

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory bezściółkowej o obsadzie do 55 DJP w Rozmierzy przy ul. Powstańców Śląskich 19.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-08-02

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-08-02

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-07-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-07-18

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej stolarki PVC i ALU wraz z budową wiat magazynowych, budynkiem pomocniczym oraz przebudową istniejącego budynku gospodarczego w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śląskich 15, na terenie działek o nr nr: 402/1, 402/3, 402/6, 402/7, 403/4, 403/5, 5144/3.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-06-17

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych na nowoodwierconym otworze studni nr 3 w Błotnicy Strzeleckiej na działce nr 259/1.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-06-14

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i towarzyszącą infrastrukturą w tym budową trzech przepompowni ścieków w miejscowości Kadłub Wieś.

Liczba odwiedzin: 232365