Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 466 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-02-21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zamku w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-02-12

Obwieszczenie o wsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujecia wód podziemnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych na nowoodwierconym otworze studni nr 3 w Błotnicy Strzeleckiej na działce nr 259/1.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-02-07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i towarzyszącą infrastrukturą w tym budową trzech przepompowni ścieków w miejscowości Kadłub Wieś.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-02-06

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali montażu pieców do topienia aluminium z częścią administracyjno – biurową w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej na działce nr 509/114.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-01-30

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu w miejscowości Szymiszów Wieś.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-01-29

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wsczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbiórkę wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP nr 132 Bytom - Wrocław w km 66+606 linii kolejowej oraz w km 16+086 drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową nowego wiaduktu drogowego nad ww linią kolejową w km 66+531 linii kolejowej oraz w km 16+095,69 ww drogi wojewódzkiej i budowę tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15+831,78 do 16+279,11 w m. Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-01-11

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i towarzyszącą infrastrukturą w tym budową dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Osiek oraz budową tranzytowego rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z miejscowości Osiek do miejscowości Kadłub.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-01-08

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu w miejscowości Szymiszów Wieś oraz o zakończonym postepowaniu dowodowym w tej sprawie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-12-19

Obwieszczenie o złożonym odwołaniu od wydanej decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących zabudowań magazynu i elewatora na sortownię odpadów selektywnie zebranych na działce nr 954 w Rozmierce przy ul. Strzeleckiej 51.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-12-18

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego kolektora ściekowego na odcinku od skrzyżowania ul. Osieckiej z ul. Leśną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich.

Liczba odwiedzin: 232380