Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 466 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-12-14

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej do produkcji wiązek kablowych dla przemysłu motoryzacyjnego z częścią socjalno – biurową i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr nr: 4008/7, 4062/26, 4062/28, 5142/1, 5143/2, 4047/12, 4047/14 oraz drogi dojazdowej na działkach o nr nr: 4030/9 i 4062/27 w Strzelcach Opolskich przy ul. Strzelców Bytomskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-12-13

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap I.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-12-07

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i towarzyszącą infrastrukturą w tym budową dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Osiek oraz budową tranzytowego rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z miejscowości Osiek do miejscowości Kadłub oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w tej sprawie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-11-30

Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących zabudowań magazynu i elewatora na sortownię odpadów selektywnie zebranych na działce nr 954 w Rozmierce przy ul. Strzeleckiej 51.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-11-21

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego kolektora ściekowego na odcinku od skrzyżowania ul. Osieckiej z ul. Leśną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich oraz o zakończeniu postepowania dowodowego w tej sprawie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-11-19

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na utworzeniu Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap I.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-11-15

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na uruchomieniu dwóch linii lakierniczych w istniejących halach nr I i nr II zakładu produkcyjnego Pearl Stream S.A. w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 10.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-11-08

Obwieszczenie o zakończonym postepowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących zabudowań magazynu i elewatora na sortownię odpadów selektywnie zebranych na działce nr 954 w Rozmierce przy ul. Strzeleckiej 51.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-11-08

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu w miejscowości Szymiszów Wieś.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2012-10-30

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali montażu pieców do topienia aluminium z częścią administracyjno – biurową w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej na działce nr 509/114, dla którego nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu.

Liczba odwiedzin: 232385