Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 457 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2008-01-07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji na ścieki komunalne w Rożniątowie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2007-12-21

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacjina ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym budową centralnej przepompowni ścieków w Rozmierzy.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2007-12-20

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym prowadzonym na wniosek firmy Kronospan Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2007-12-14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących hal magazynowych na hale produkcyjne na potrzeby produkcji konstrukcji stalowych w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 20

Obwieszczenie

Data publikacji:
2007-12-07

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Grodzisku.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2007-12-06

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Suchej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2007-12-05

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Osieku

Obwieszczenie

Data publikacji:
2007-11-23

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji na ścieki komunalne w miejscowości Grodzisko.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2007-11-22

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji na ścieki komunalne w miejscowości Sucha.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2007-11-16

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr GK.V-7624/28/07 z dnia 14.11.2007r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym budową centralnej przepompowni ścieków w Rozmierzy.

Liczba odwiedzin: 210540