Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 463 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-21

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr GK.V-7624/22/06 z 20 czerwca 2006r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym budową dziewięciu przepompowni ścieków w sołectwach Kadłub Wieś wraz z przysiółkiem Banatki oraz Kadłub Piec z przysiółkiem Barwinek

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-20

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr GK.V-7624/21/06 z 19 czerwca 2006r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą w tym budową trzech przepompowni ścieków dla sołectwa Rozmierka

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-16

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr GK.V-7624/19/06 z 14 czerwca 2006r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą w tym budową czterech przepompowni ścieków dla sołectwa Błotnica Strzelecka

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-12

Obwieszczenie o zakończoniu postępowana dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie konfiguracji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM o oznaczeniu Strzelce Opolskie 53115 centrum, na wieży kościelnej parafii p.w. Św. Wawrzyńca przy ul. Kołłątaja 9 na działce o nr 1786 w Strzelcach Opolskich

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-05

Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie Pani Marty Turek dyrektora Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji PROBUD-1 Maria Turek z siedzibą w Gliwicach przy ul. Młodych Patriotów 18/3 działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Jej przez Burmistrza Strzelec Opolskich postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami w Sołectwie Kadłub Wieś wraz z przysiółkiem Banatki oraz Kadłub Piec z przysiółkiem Barwinek

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-05

Obwieszczenie o tym, że w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji został zamieszczony pod Nr GK.VI-7620/1-23/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw nr 608 PKN ORLEN na działkach o Nr Nr 3131 i 3721 z mapy 17 w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 12

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-02

Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie Pani Grażyny Kawczyńskiej Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99 działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Jej przez Burmistrza Strzelec Opolskich postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym budową trzech przepompowni ścieków w sołectwie Rozmierka

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-02

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr GK.V-7624/18/06 z 2 czerwca 2006r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Kardynała Wyszyńskiego na działkach o Nr Nr 3148/10, 3148/12, 3148/22, , z mapy 15 i na działkach o Nr Nr 3636/3, 3676, 3677/26 z mapy 17 w Strzelcach

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr GK.V-7624/4/06 z 24 maja 2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejskim sołectwie Mokre Łany w Strzelcach Opolskich

Liczba odwiedzin: 223824