Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zgłoszenia upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych

Data publikacji: 2018-11-07

Ważne do: 2018-11-21 23:59:59

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich prosi wszystkich rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych w 2019 roku o zgłoszenie powierzchni upraw oraz miejsca położenia planowanego areału w Referacie Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, w terminie do 20 listopada 2018 roku.

Jednocześnie przypominam, że uprawy mogą być prowadzone na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, na prowadzenie działalności w zakresie skupu przedmiotowych roślin.

Liczba odwiedzin: 102999