Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XXV Sesja Rady Miejskiej - 29.07.2020 r.

Data publikacji: 2020-07-22

Ważne do:

Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 29 lipca 2020 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. 

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.

Uchwała Nr XXV/229/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzelce Opolskie dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia i rodzica do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjnego.

Uchwała Nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.

Uchwała Nr XXV/234/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXV/236/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2020 r. 

Uchwała Nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku.

Uchwała Nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXV/239/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

Nagranie XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2020 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2020-08-14 10:08
Tacica Bernadetta
321.26KB
Lista obecności i głosowania radnych Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2020-08-05 12:55
Tacica Bernadetta
1.96MB
Interpelacje i zapytania radnych Interpelacje i zapytania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2020-08-04 14:41
Tacica Bernadetta
275.67KB
Sprawozdanie Burmistrza z okresu między sesjami Sprawozdanie Burmistrza z okresu między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2020-08-04 14:12
Tacica Bernadetta
408.05KB
druk nr 12 druk nr 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2020-07-22 13:26
Tacica Bernadetta
158.35KB
druk nr 11 druk nr 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2020-07-22 13:17
Tacica Bernadetta
394.13KB
druk nr 10 druk nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2020-07-22 13:16
Tacica Bernadetta
170.05KB
druk nr 9 druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2020-07-22 13:16
Tacica Bernadetta
169.37KB
druk nr 8 druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2020-07-22 13:16
Tacica Bernadetta
310KB
druk nr 7 druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2020-07-22 13:16
Tacica Bernadetta
567.58KB
druk nr 6 druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2020-07-22 13:16
Tacica Bernadetta
1.24MB
druk nr 5 druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2020-07-22 13:15
Tacica Bernadetta
163.61KB
druk nr 4 druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2020-07-22 13:15
Tacica Bernadetta
1.11MB
druk nr 3 druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2020-07-22 13:15
Tacica Bernadetta
162.67KB
druk nr 2 druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2020-07-22 13:15
Tacica Bernadetta
201.64KB
do druku nr 1 do druku nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2020-07-22 13:15
Tacica Bernadetta
102.87KB
Porządek obrad  XXV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2020-07-22 13:11
Tacica Bernadetta
105.57KB
Liczba odwiedzin: 406346