Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3034
Jak szukać?
2519
Najczęściej szukane informacje
2287
Redakcja BIP
2135
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
217953
Kadencja 2010-2014
216949
Zarządzenia Kierownika Urzędu
207354
Kadencja 2014-2018
205580
Kadencja 2002-2006
165621
Aktualne oferty pracy
34960
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
30276
Rozstrzygnięte oferty pracy
28552
Urząd Miejski
21508
Kadencja 2018-2023
21245
Zarządzenia Burmistrza
15419
Rekrutacja zakończona
9350
Struktura Urzędu
8307
Wydziały
5981
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5620
Radni
5212
Oświadczenia majątkowe
4984
Referaty
4957
Burmistrz
3480
Władze Gminy
3465
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3280
Pracownicy
3203
Praktyki i staże
2909
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2652
Schemat struktury
2584
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2526
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2466
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2394
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2321
Referat Podatkowy
2220
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2214
Wydział Organizacyjny
2161
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2157
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2031
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
1985
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
1965
Wydział Finansowy
1934
Biuro Architekta Miejskiego
1869
Referat Ewidencji Ludności
1824
Sekretarz Gminy
1806
Skarbnik Gminy
1804
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1798
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1795
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1789
Referat Organizacji
1752
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1689
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1684
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1684
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1649
Referat Budżetowy
1627
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1614
Referat Zamówień Publicznych
1557
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1542
Referat Rolnictwa
1532
Referat Sportu i Rekreacji
1500
Referat Kadr
1460
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1449
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1439
Biuro Informatyki
1436
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1416
Referat Rolnictwa
1404
Biuro Prawne
1361
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1357
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1340
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1334
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1292
Referat Kadr
1255
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1240
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1221
Inspektor Ochrony Danych
1211
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1205
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1205
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1201
Wydział Finansowy
1174
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1113
Pion Ochrony
1112
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1107
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1074
Biuro Architekta Miejskiego
1066
Referat Sportu i Rekreacji
1048
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1041
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1039
Biuro Prawne
1032
Wydział Organizacyjny
1017
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1013
Referat Zamówień Publicznych
1002
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1001
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
997
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
992
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
989
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
980
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
979
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
978
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
976
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
975
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
971
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
971
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
968
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
964
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
962
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
953
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
951
Pion Ochrony
945
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
937
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
935
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
933
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
923
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
919
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
910
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
908
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
893
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
887
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
884
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
850
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
847
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
845
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
819
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
744
Referat Ewidencji Ludności
714
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
708
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
692
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
640
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
626
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
623
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
605
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
605
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
604
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
594
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
584
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
556
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
554
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
554
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
522
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
522
Inspektor Ochrony Danych
504
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
502
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
483
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
471
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
448
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
439
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
431
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
419
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
409
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
390
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
388
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
382
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
346
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
336
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
319
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
292
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
271
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
262
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
250
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
204
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
199
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
192
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
164
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
156
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
147
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
144
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
125
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
125
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
118
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
116
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
115
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
112
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
111
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
110
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
110
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
106
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
106
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
103
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
101
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
100
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
100
Elvistest
98
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
94
Elvisform
81
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
57
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
46
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1711732
Ogłoszenia
240554
Strona główna BIP
124885
Poprzednia wersja
18515
Wyniki wyszukiwania
12690
Brak strony
8644
Dokumenty
6603
Mapa witryny BIP
3920
Poprzednia wersja
3712
Statystyka strony
2280
Polityka prywatności
1931
Jak szukać
1859
Zastrzeżenia prawne
1858
Instrukcja BIP
1783
Redakcja BIP
1764
Jak korzystać z BIP
1752
Podgląd w szablonie strony
72
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
7687
Budżet Gminy
4005
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
3815
Podstawy prawne działania Gminy
3404
Jednostki organizacyjne gminy
2838
Informacje dotyczące Budżetu
2726
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2674
Informacje dot. budżetu 2018
2560
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2308
Informacje dot. budżetu 2017
2293
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2257
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2208
2018 rok
1948
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1694
Środowiskowy Dom Samopomocy
1681
Informacje dot. budżetu 2019
1512
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1397
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1361
Informacje dot. budżetu 2016
1255
Projekty uchwał budżetowych
1247
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1128
Sprawozdania finansowe
1093
2017 rok
1089
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1078
Informacje dot. budżetu 2011
1049
Informacje dot. budżetu 2015
1032
2015 rok
1028
Informacje dot. budżetu 2013
1007
2014 rok
1003
2010 rok
957
Informacje dot. budżetu 2014
953
2012 rok
948
2013 rok
933
2016 rok
926
Sprawozdania z budżetu 2016
926
2011 rok
918
Informacje dot. budżetu 2012
892
Sprawozdania z wykonania budżetu
785
2019 rok
732
Sprawozdanie finansowe 2014
676
Uchwały Budżetowe
675
Prognoza na rok 2016
667
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
642
Otwarte dane
637
Majątek Gminy
617
Uchwały dot. budżetu 2016
616
Uchwała budżetowa 2016
603
Fundusz Sołecki
591
Zmiany w budżecie 2016
577
Baza wiedzy
561
Fundusz Sołecki 2016
546
Raport o stanie Gminy
374
2020 rok
273
Informacje dot. budżetu 2020
67
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
143699
Kadencja VI
101496
Kadencja IV
101267
Kadencja V
96399
Kadencja III
91968
Kadencja II
78091
Kadencja I
66097
Kadencja VIII
22876
Sesje Rady Miejskiej
20655
Rada Miejska
10871
Uchwały Rady Miejskiej
7141
Skład Rady Miejskiej
4651
Komisje Rady Miejskiej
2843
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
2535
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2527
Komisje
2494
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2249
Dyżury Radnych
2199
Kadencja VII
1946
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1672
Kadencja VIII
1475
Kadencja IV
1151
Komisja Mieszkaniowa
1142
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1093
Plany pracy komisji stałych
1068
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1052
Protokoły 2016
1049
Komisja Budżetu i Finansów
1045
Komisja Rewizyjna
1019
Komisja Gospodarki i Rozwoju
982
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
979
Kadencja VI
968
Kadencja V
960
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
933
Ochwat Pelagia
897
Foryt Danuta
886
Gola Jan
864
Bocian Józef
864
Foryt Danuta
846
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
835
Puzik Gabriela
832
Małycha Bogdan
830
Habasz Zofia
811
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
807
Skowronek Henryk
805
Kaczmarek Irena
805
Szopa Teresa
803
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
793
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
790
Koteluk Tadeusz
790
Zarębski Marek
789
Kaczmarczyk Joachim Józef
789
Cedzich Norbert
785
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
784
Karecki Antoni
782
Rudner Henryk
781
Protokoły 2014
780
Protokoły 2015
776
Bocian Józef
776
Rudner Henryk
766
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
763
Lubiński Jerzy
762
Knopik Agnieszka
761
Kocur Krystyna
759
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
758
Małaczyński Jerzy Korwin
758
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
753
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
753
Szoprun Mariusz
753
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
751
Rudner_Henryk_vi
750
Bischoff Karol
748
Pawlik Stanisław
747
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
745
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
745
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
744
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
742
Urbaniak Danuta
734
Bocian Józef
732
Habasz Zofia
732
Zarębski Marek
731
Szłapa Krzysztof
730
Mutz Karol
728
Golec Artur
726
Kozołup Eugeniusz
725
Michalski Henryk
724
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
723
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
719
Biernat Grzegorz
719
Pawłowski Henryk
718
Kmiotek Krystyna
717
Skubis Stanisław
716
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
715
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
715
Trzeciak Stanisław
715
Król Dariusz
715
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
714
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
711
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
709
Biegański Tadeusz
709
Trzeciak Stanisław
709
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
708
Pasternok Józef
708
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
704
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
702
Kachel Józef
701
Morawiec Gabriela
698
Koteluk Tadeusz
697
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
694
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
694
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
693
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
693
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
692
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
691
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
691
Farion_Boguslaw_vi
690
Pasierbska Janina
690
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
689
Pawłowski Henryk
687
Cedzich Norbert
684
Cedzich Norbert Paweł
683
Skowronek Henryk
677
Skowronek Grzegorz
676
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
674
Bocian Józef
670
Jańczyk Sylwester
670
Kaczmarek Irena
669
Pasternok Józef
667
Cebula Karol
662
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
661
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
660
Krawiec_Stanislaw_vi
658
Kaczmarek Irena
658
Krupnik Antoni
656
Lubiński Jerzy
656
Trzeciak Stanisław
655
Macioszek Alojzy
638
Kaczmarczyk Józef
631
Łoskot Małgorzata
627
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
623
Puzik Gabriela
622
Urbaniak Danuta
614
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
510
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2365
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
11774
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
11501
Pliki do pobrania
7653
Programy współpracy
6318
Baza organizacji pozarządowych
6249
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
5713
Organizacje Pozarządowe
4585
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
3047
Linki
1898
O projekcie
895
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
330287
Spis kart informacyjnych 2016
221822
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
136517
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
70704
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
48074
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
39544
Ogłoszenia Burmistrza
29682
Miejscowe plany - teren wsi
28544
Miejscowe plany - teren miasta
23846
Spis kart informacyjnych 2017
11984
Spis kart informacyjnych 2018
10902
Plany nieobowiązujące
8504
Komunikaty i wykazy
7194
Komunikaty i Obwieszczenia
6671
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
6526
Komunikaty Referatu Podatkowego
5620
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2819
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2616
Plany miejscowe - w toku
2277
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2270
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
1941
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1867
Wnioski - wzory pism
1777
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1732
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1421
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1374
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1302
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1236
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1177
Spis kart informacyjnych 2019
1146
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1055
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1053
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1032
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1012
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
991
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
818
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
765
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
706
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
619
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
606
Plan Transportowy
199
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
57544
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
38662
Zakończone
33605
Zamówienia w toku
23705
Rejestr zamówienie
17026
Zamówienia publiczne
13115
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
48358
Dotyczące najmu lokali użytkowych
26014
Przetargi
14253
Dotyczące dzierżawy gruntów
9141
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2709
Pozostałe
2096
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2010
Przetargi na najem lokali użytkowych
1657
Przetargi na dzierżawę gruntów
1308
Przetargi Aktualne
358
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
7352
Podatek od nieruchomości
5268
Podatki
4944
Formularz kontaktowy
3542
Architektura i gospodarka przestrzenna
3399
Urząd Stanu Cywilnego
3327
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3290
Ewidencja ludności
3121
Ochrona środowiska
2768
Pozostałe sprawy
2531
Nieruchomości i mienie komunalne
2502
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2416
Opłaty skarbowe
2412
Działalność gospodarcza
2254
Podatek od środków transportowych
2177
Rolnictwo
2065
Nieodpłatna pomoc prawna
1892
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1863
Pomoc Społeczna
1861
Podatek rolny
1855
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1765
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
1765
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1702
Rejestr urodzenia dziecka
1651
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1520
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1494
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1389
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1325
Podatek leśny
1281
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1265
Akt zgonu
1262
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1227
Nabycie lokalu mieszkalnego
1208
Opinia urbanistyczna
1191
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1162
Zajęcie pasa drogowego
1161
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1139
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1116
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1103
Decyzje o warunkach zabudowy
1082
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1067
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1060
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1050
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1029
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1015
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1010
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1009
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
971
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
960
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
942
Zmiana imienia i nazwiska
940
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
925
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
920
Wymeldowanie decyzją administracyjną
909
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
907
Pomoc w formie usług opiekuńczych
896
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
885
Specjalny zasiłek opiekuńczy
882
Dodatek energetyczny
882
Zasiłek celowy
879
Wynajem lokalu gminnego
878
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
872
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
866
Wpis do stałego rejestru wyborców
844
Dzierżawa nieruchomości
840
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
838
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
837
Podział nieruchomości
825
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
821
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
821
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
818
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
813
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
809
Dodatek mieszkaniowy
808
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
800
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
790
Zasiłek celowy specjalny
781
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
778
Rejestr dzialalnosci regulowanej
769
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
765
Rozgraniczenie nieruchomości
750
Świadczenie pielęgnacyjne
746
Udostępnienie informacji publicznej
744
Pobyt w mieszkaniu chronionym
736
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
733
Renta socjalna
717
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
698
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Wykaz dziennych opiekunów
522
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
442
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
402
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
386
Opłata od posiadania psów
376
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
326
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
285
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
283
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2748
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1731
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1664
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1575
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1110
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
25900
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
18969
Dotacje
11309
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
11037
Inne
5379
Wybory samorządowe 2018
4977
Kontrole wewnętrzne 2017
4096
Kontrole wewnętrzne 2018
3893
Strzelecki Budżet Obywatelski
3236
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
3209
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3174
Budżet 2018
2745
Budżet 2019
2658
Plany, strategie, programy
2566
Wybory
2424
Konsultacje społeczne
2256
Zgromadzenia
2251
Budżet 2017
2245
Kontrole
2113
Zakończone
2074
Wybory do parlamentu 2019
2057
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
2041
Rejestry, ewidencje, archiwa
1897
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1895
Dla inwestorów
1828
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1826
Ochrona danych osobowych
1741
Budzet 2020
1697
Lobbing
1670
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1482
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1456
Obwodowa Komisja Wyborcza
1444
Aktualne
1424
Dotacje na zabytki
1304
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1224
Kontrole wewnętrzne
1147
Urząd Stanu Cywilnego
1123
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1096
Wybory samorządowe 2014
1039
Kontrole zewnętrzne
1024
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1002
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
990
Wybory prezydenckie 2015
985
Referat Ewidencji Ludności
975
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
970
Budżet 2016
959
Biuro Architekta Miejskiego
957
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
951
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
950
Analizy
938
Plan „JEDŹ Z NAMI"
934
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
920
Odrębne obwody głosowania
915
Wybory do parlamentu 2015
911
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
908
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
904
Plany nieobowiązujące
901
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
894
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
893
oferta UKS "KUSY"
885
Referat Rolnictwa
867
Dotacje
862
Aktualne wnioski
858
wniosek UKS Strzelce Opolskie
856
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
852
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
851
wniosek SKS "PIAST"
845
Kontrola archiwum zakładowego
837
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
836
Spis wyborców
831
Refundacja ZUS
829
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
822
Kontrola NIK
819
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
818
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
815
Kontrola ZUS
810
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
809
Pożyczki
809
Sprawozdawczość
808
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
803
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
792
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
789
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
789
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
788
Kontrole zewnętrzne rok 2013
784
Kontrole zewnętrzne rok 2012
784
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
781
Głosowanie przez pełnomocnika
779
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
779
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
777
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
774
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
773
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
767
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
766
Ocena warunków pracy
764
Referat Organizacji
759
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
757
Prace interwencyjne
756
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
755
Baza ofert inwestycyjnych
747
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
746
Kontrole zewnętrzne rok 2011
745
Kontrole rok 2009
741
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
739
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
739
Głosowanie korespondencyjne w kraju
723
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
722
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
722
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
722
Kontrole zewnętrzne rok 2010
718
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
714
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
714
Kontrola problemowa
713
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
701
Kontrola archiwum zakładowego 2009
696
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
694
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
693
Kontrola problemowa
692
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
690
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
686
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
678
Kontrole zewnętrzne rok 2018
671
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
668
Kontrola sprawdzająca
667
Zaświadczenie o prawie do głosowania
665
Lata 2014 - 2020
663
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
662
Zakonczone do dnia 07.05.2018
656
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
653
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
653
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
650
wniosek SKS "PIAST"
599
Zakonczone do dnia 08.05.2018
596
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
578
Kontrole zewnętrzne rok 2015
578
Kontrole zewnętrzne rok 2017
569
Kontrole wewnętrzne 2019
552
Kontrole zewnętrzne rok 2014
544
Kontrole zewnętrzne rok 2016
538
Ul Dziewkowicka
523
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
518
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
455
Zakonczon1
442
Zakończone
352
Kontrole zewnętrzne rok 2016
273
Kontrole zewnętrzne rok 2017
202
Kontrole zewnętrzne rok 2018
169
Kontrole zewnętrzne rok 2017
163
Kontrole zewnętrzne rok 2017
159
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
86
Kontrole zewnętrzne rok 2019
74
aktualne_1
50
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
44
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2280