Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2764
Jak szukać?
2304
Najczęściej szukane informacje
2101
Redakcja BIP
1959
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
191906
Kadencja 2010-2014
191010
Zarządzenia Kierownika Urzędu
179138
Kadencja 2014-2018
178793
Kadencja 2002-2006
144712
Aktualne oferty pracy
31331
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
27481
Rozstrzygnięte oferty pracy
25184
Urząd Miejski
18871
Zarządzenia Burmistrza
14573
Kadencja 2018-2023
14426
Rekrutacja zakończona
8591
Struktura Urzędu
7449
Wydziały
5129
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5005
Radni
4745
Oświadczenia majątkowe
4429
Referaty
4362
Burmistrz
3107
Władze Gminy
2983
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
2978
Pracownicy
2834
Praktyki i staże
2683
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2471
Schemat struktury
2281
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2276
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2227
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2057
Referat Podatkowy
2001
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
1982
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
1940
Wydział Organizacyjny
1903
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
1850
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1827
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
1791
Wydział Finansowy
1715
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
1676
Biuro Architekta Miejskiego
1628
Referat Ewidencji Ludności
1624
Skarbnik Gminy
1601
Sekretarz Gminy
1588
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1586
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1551
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1536
Referat Organizacji
1512
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1507
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1482
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1477
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1456
Referat Budżetowy
1447
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1366
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1355
Referat Sportu i Rekreacji
1343
Referat Zamówień Publicznych
1342
Referat Rolnictwa
1310
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1301
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1300
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1293
Biuro Informatyki
1288
Referat Kadr
1282
Referat Rolnictwa
1249
Biuro Prawne
1217
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1193
Referat Kadr
1137
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1132
Inspektor Ochrony Danych
1090
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1073
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1073
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1039
Wydział Finansowy
1013
Pion Ochrony
992
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
989
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
984
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
978
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
975
Biuro Architekta Miejskiego
968
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
960
Referat Sportu i Rekreacji
941
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
936
Biuro Prawne
933
oswiadczenia_radni_2016
931
Wydział Organizacyjny
925
Referat Inwestycyjno-Techniczny
921
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
899
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
899
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
898
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
889
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
888
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
879
Referat Zamówień Publicznych
879
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
867
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
867
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
866
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
865
Pion Ochrony
865
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
864
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
857
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
855
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
852
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
852
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
848
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
848
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
844
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
837
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
833
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
833
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
831
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
814
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
812
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
795
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
786
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
777
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
762
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
760
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
758
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
688
Referat Ewidencji Ludności
665
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
654
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
636
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
610
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
550
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
544
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
540
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
540
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
523
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
521
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
521
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
520
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
509
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
499
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
473
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
442
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
425
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Inspektor Ochrony Danych
416
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
416
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
415
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
402
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
369
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
368
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
361
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
360
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
355
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
353
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
353
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
345
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
340
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
337
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
317
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
281
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
246
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
237
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
233
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
227
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
219
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
177
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
166
Elvistest
84
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
82
Elvisform
68
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
64
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
57
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
53
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
51
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
47
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
44
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
43
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
41
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
40
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
40
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
40
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
39
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
39
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
38
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
38
elvisbajerant
37
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
36
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
35
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
35
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
35
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
30
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1456906
Ogłoszenia
212444
Strona główna BIP
109630
Poprzednia wersja
18371
Brak strony
8447
Wyniki wyszukiwania
7016
Dokumenty
5410
Mapa witryny BIP
3562
Poprzednia wersja
2946
Statystyka strony
2101
Polityka prywatności
1753
Jak szukać
1702
Zastrzeżenia prawne
1701
Instrukcja BIP
1639
Redakcja BIP
1619
Jak korzystać z BIP
1603
Podgląd w szablonie strony
58
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
6853
Budżet Gminy
3585
Podstawy prawne działania Gminy
2989
Jednostki organizacyjne gminy
2568
Informacje dotyczące Budżetu
2459
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2343
Informacje dot. budżetu 2018
2302
Informacje dot. budżetu 2017
2116
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2022
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
1995
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
1935
2018 rok
1762
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
1699
Środowiskowy Dom Samopomocy
1464
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1459
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1228
Informacje dot. budżetu 2019
1220
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1216
Informacje dot. budżetu 2016
1124
Projekty uchwał budżetowych
1105
2017 rok
976
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
964
Sprawozdania finansowe
948
Informacje dot. budżetu 2015
944
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
942
Informacje dot. budżetu 2011
935
2015 rok
914
2014 rok
902
Informacje dot. budżetu 2013
896
Sprawozdania z budżetu 2016
869
2010 rok
851
Informacje dot. budżetu 2014
851
2012 rok
841
2013 rok
818
2011 rok
818
2016 rok
808
Informacje dot. budżetu 2012
795
Sprawozdania z wykonania budżetu
702
Prognoza na rok 2016
632
Uchwały Budżetowe
626
Sprawozdanie finansowe 2014
623
2019 rok
597
Otwarte dane
587
Uchwały dot. budżetu 2016
578
Majątek Gminy
570
Uchwała budżetowa 2016
549
Zmiany w budżecie 2016
542
Fundusz Sołecki
537
Baza wiedzy
521
Fundusz Sołecki 2016
499
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
462
Raport o stanie Gminy
213
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
125316
Kadencja VI
89468
Kadencja IV
88932
Kadencja V
83768
Kadencja III
80163
Kadencja II
68102
Kadencja I
57104
Sesje Rady Miejskiej
17173
Kadencja VIII
16056
Rada Miejska
9734
Uchwały Rady Miejskiej
6362
Skład Rady Miejskiej
4275
Komisje Rady Miejskiej
2552
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2299
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
2090
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2080
Dyżury Radnych
1999
Kadencja VII
1838
Komisje
1569
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1279
Kadencja VIII
1214
Kadencja IV
1049
Komisja Mieszkaniowa
1026
Plany pracy komisji stałych
971
Protokoły 2016
956
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
934
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
924
Komisja Budżetu i Finansów
924
Komisja Rewizyjna
878
Komisja Gospodarki i Rozwoju
876
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
860
Kadencja VI
858
Kadencja V
853
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
831
Ochwat Pelagia
820
Gola Jan
785
Bocian Józef
783
Foryt Danuta
777
Puzik Gabriela
768
Foryt Danuta
767
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
750
Małycha Bogdan
742
Kaczmarek Irena
735
Habasz Zofia
733
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
731
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
720
Skowronek Henryk
718
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
716
Zarębski Marek
712
Kaczmarczyk Joachim Józef
711
Koteluk Tadeusz
710
Szopa Teresa
709
Cedzich Norbert
706
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
705
Protokoły 2015
702
Rudner Henryk
700
Bocian Józef
700
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
696
Rudner Henryk
692
Lubiński Jerzy
690
Karecki Antoni
688
Protokoły 2014
686
Knopik Agnieszka
680
Kocur Krystyna
680
Małaczyński Jerzy Korwin
678
Szoprun Mariusz
678
Pawlik Stanisław
677
Bischoff Karol
676
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
676
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
673
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
673
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
671
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
670
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
669
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
668
Bocian Józef
665
Urbaniak Danuta
664
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
657
Szłapa Krzysztof
656
Habasz Zofia
655
Kmiotek Krystyna
652
Rudner_Henryk_vi
651
Golec Artur
650
Zarębski Marek
648
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
647
Mutz Karol
647
Biernat Grzegorz
646
Michalski Henryk
645
Trzeciak Stanisław
643
Kozołup Eugeniusz
642
Trzeciak Stanisław
641
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
640
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
640
Pawłowski Henryk
640
Skubis Stanisław
640
Król Dariusz
640
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
640
Pasternok Józef
640
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
639
Kachel Józef
639
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
638
Biegański Tadeusz
635
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
634
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
633
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
628
Koteluk Tadeusz
624
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
622
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
621
Morawiec Gabriela
621
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
618
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
618
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
618
Pasierbska Janina
617
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
614
Pawłowski Henryk
614
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
613
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
612
Farion_Boguslaw_vi
612
Cedzich Norbert
612
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
607
Skowronek Henryk
607
Bocian Józef
604
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
603
Jańczyk Sylwester
602
Cedzich Norbert Paweł
600
Skowronek Grzegorz
599
Cebula Karol
599
Pasternok Józef
598
Kaczmarek Irena
594
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
593
Kaczmarek Irena
593
Trzeciak Stanisław
593
Lubiński Jerzy
589
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
585
Krupnik Antoni
585
Krawiec_Stanislaw_vi
577
Macioszek Alojzy
568
Łoskot Małgorzata
565
Kaczmarczyk Józef
561
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
555
Puzik Gabriela
551
Urbaniak Danuta
550
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
396
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2174
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
10307
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
9834
Pliki do pobrania
6453
Programy współpracy
5345
Baza organizacji pozarządowych
5221
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
4959
Organizacje Pozarządowe
4122
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2768
Linki
1752
O projekcie
816
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
298710
Spis kart informacyjnych 2016
193498
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
119261
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
62307
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
41936
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
34922
Ogłoszenia Burmistrza
25950
Miejscowe plany - teren wsi
25034
Miejscowe plany - teren miasta
21104
Spis kart informacyjnych 2017
10446
Spis kart informacyjnych 2018
8611
Plany nieobowiązujące
7450
Komunikaty i wykazy
6351
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
5819
Komunikaty i Obwieszczenia
5758
Komunikaty Referatu Podatkowego
5034
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2558
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2478
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2114
Plany miejscowe - w toku
2096
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
1780
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1714
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1547
Wnioski - wzory pism
1526
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1329
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1243
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1215
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1104
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1077
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
953
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
950
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
908
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
908
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
886
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
752
Spis kart informacyjnych 2019
721
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
664
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
608
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
566
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
556
Plan Transportowy
182
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
48296
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
31489
Zakończone
27026
Zamówienia w toku
19242
Rejestr zamówienie
14194
Zamówienia publiczne
11265
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
37940
Dotyczące najmu lokali użytkowych
20989
Przetargi
12557
Dotyczące dzierżawy gruntów
7140
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2493
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
1851
Przetargi na najem lokali użytkowych
1555
Pozostałe
1484
Przetargi na dzierżawę gruntów
1215
Przetargi Aktualne
318
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
6642
Podatek od nieruchomości
4609
Podatki
4427
Formularz kontaktowy
3074
Urząd Stanu Cywilnego
3010
Architektura i gospodarka przestrzenna
2999
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
2922
Ewidencja ludności
2845
Ochrona środowiska
2533
Pozostałe sprawy
2286
Nieruchomości i mienie komunalne
2264
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2124
Opłaty skarbowe
2115
Działalność gospodarcza
2081
Podatek od środków transportowych
1934
Rolnictwo
1892
Nieodpłatna pomoc prawna
1734
Pomoc Społeczna
1712
Podatek rolny
1608
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1607
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1565
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1546
Rejestr urodzenia dziecka
1469
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1335
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1321
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1273
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1180
Podatek leśny
1159
Akt zgonu
1147
Nabycie lokalu mieszkalnego
1079
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1069
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1067
Opinia urbanistyczna
1021
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1018
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1014
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
992
Zajęcie pasa drogowego
991
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
963
Decyzje o warunkach zabudowy
961
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
949
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
947
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
941
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
935
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
926
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
918
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
912
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
907
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
864
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
861
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
836
Zmiana imienia i nazwiska
827
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
815
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
807
Pomoc w formie usług opiekuńczych
806
Wymeldowanie decyzją administracyjną
799
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
798
Specjalny zasiłek opiekuńczy
797
Zasiłek celowy
796
Dodatek energetyczny
795
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
786
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
778
Wynajem lokalu gminnego
764
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
763
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
749
Dzierżawa nieruchomości
748
Wpis do stałego rejestru wyborców
743
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
743
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
734
Podział nieruchomości
728
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
724
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
719
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
714
Dodatek mieszkaniowy
713
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
708
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
705
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
701
Zasiłek celowy specjalny
701
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
695
Rejestr dzialalnosci regulowanej
693
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
678
Świadczenie pielęgnacyjne
670
Pobyt w mieszkaniu chronionym
662
Udostępnienie informacji publicznej
661
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
660
Rozgraniczenie nieruchomości
648
Renta socjalna
633
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
509
Wykaz dziennych opiekunów
427
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
360
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
336
Opłata od posiadania psów
327
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
246
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
212
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
201
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
199
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2403
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1608
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1546
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1455
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
972
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
22056
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
16748
Dotacje
10029
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
9683
Inne
4731
Wybory samorządowe 2018
4715
Kontrole wewnętrzne 2017
3627
Kontrole wewnętrzne 2018
3151
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
2765
Budżet 2018
2605
Strzelecki Budżet Obywatelski
2500
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
2381
Plany, strategie, programy
2320
Budżet 2019
2170
Zgromadzenia
2103
Wybory
2042
Konsultacje społeczne
2036
Zakończone
1913
Kontrole
1899
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
1787
Rejestry, ewidencje, archiwa
1752
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1729
Dla inwestorów
1663
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1571
Ochrona danych osobowych
1568
Lobbing
1566
Budżet 2017
1392
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1364
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1323
Aktualne
1286
Obwodowa Komisja Wyborcza
1218
Dotacje na zabytki
1185
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1084
Kontrole wewnętrzne
1015
Urząd Stanu Cywilnego
1001
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
986
Wybory samorządowe 2014
944
Kontrole zewnętrzne
917
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
897
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
897
Wybory prezydenckie 2015
876
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
868
Biuro Architekta Miejskiego
868
Referat Ewidencji Ludności
862
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
857
Budżet 2016
849
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
832
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
825
Odrębne obwody głosowania
824
Plan „JEDŹ Z NAMI"
819
Analizy
817
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
812
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
812
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
811
Wybory do parlamentu 2015
810
Plany nieobowiązujące
800
oferta UKS "KUSY"
780
Dotacje
777
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
776
Referat Rolnictwa
763
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
763
wniosek UKS Strzelce Opolskie
763
Kontrola archiwum zakładowego
760
Budzet 2020
756
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
753
Refundacja ZUS
748
wniosek SKS "PIAST"
747
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
745
Aktualne wnioski
745
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
738
Kontrola NIK
734
Spis wyborców
730
Pożyczki
728
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
726
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
720
Kontrola ZUS
720
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
719
Sprawozdawczość
718
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
718
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
712
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
705
Kontrole zewnętrzne rok 2013
703
Kontrole zewnętrzne rok 2012
703
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
703
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
703
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
702
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
702
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
699
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
696
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
694
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
693
Ocena warunków pracy
693
Prace interwencyjne
693
Referat Organizacji
692
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
685
Głosowanie przez pełnomocnika
684
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
681
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
680
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
676
Baza ofert inwestycyjnych
665
Kontrole zewnętrzne rok 2011
665
Kontrole rok 2009
656
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
653
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
652
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
651
Kontrole zewnętrzne rok 2010
648
Głosowanie korespondencyjne w kraju
643
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
639
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
635
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
633
Kontrola problemowa
631
Kontrola problemowa
628
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
628
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
627
Kontrola archiwum zakładowego 2009
623
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
620
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
615
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
610
Kontrola sprawdzająca
600
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
598
Zaświadczenie o prawie do głosowania
591
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
587
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
583
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
578
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
576
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
573
Kontrole zewnętrzne rok 2018
568
wniosek SKS "PIAST"
564
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
562
Zakonczone do dnia 07.05.2018
554
Lata 2014 - 2020
534
Zakonczone do dnia 08.05.2018
506
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
504
Kontrole zewnętrzne rok 2017
485
Kontrole zewnętrzne rok 2015
482
Kontrole zewnętrzne rok 2014
466
Kontrole zewnętrzne rok 2016
461
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
455
Zakonczon1
442
Ul Dziewkowicka
422
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
353
Kontrole wewnętrzne 2019
253
Kontrole zewnętrzne rok 2016
237
Zakończone
192
Kontrole zewnętrzne rok 2017
174
Kontrole zewnętrzne rok 2017
152
Kontrole zewnętrzne rok 2018
147
Kontrole zewnętrzne rok 2017
137
Wybory do parlamentu 2019
100
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
78
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2101