Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3221
Jak szukać?
2692
Najczęściej szukane informacje
2509
Redakcja BIP
2305
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
260036
Kadencja 2010-2014
256785
Kadencja 2014-2018
242781
Zarządzenia Kierownika Urzędu
240670
Kadencja 2002-2006
197855
Aktualne oferty pracy
37390
Kadencja 2018-2023
33098
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
32681
Rozstrzygnięte oferty pracy
32607
Urząd Miejski
23227
Zarządzenia Burmistrza
16035
Rekrutacja zakończona
10089
Struktura Urzędu
8909
Wydziały
6615
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5973
Radni
5525
Referaty
5377
Oświadczenia majątkowe
5355
Burmistrz
3807
Władze Gminy
3777
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3551
Pracownicy
3444
Praktyki i staże
3136
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2812
Schemat struktury
2803
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2737
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2632
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2630
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2563
Referat Podatkowy
2470
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2424
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2389
Wydział Organizacyjny
2377
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2215
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2169
Wydział Finansowy
2148
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2139
Biuro Architekta Miejskiego
2121
Referat Ewidencji Ludności
2011
Skarbnik Gminy
2004
Sekretarz Gminy
1996
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1989
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1988
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1973
Referat Organizacji
1942
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1895
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1894
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1837
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1818
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1818
Referat Budżetowy
1790
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1762
Referat Zamówień Publicznych
1760
Referat Rolnictwa
1719
Referat Sportu i Rekreacji
1656
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1619
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1617
Referat Kadr
1615
Biuro Informatyki
1586
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1560
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1555
Referat Rolnictwa
1540
Biuro Prawne
1496
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1478
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1468
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1457
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1424
Referat Kadr
1410
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1403
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1388
Inspektor Ochrony Danych
1346
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1345
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1341
Wydział Finansowy
1309
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1270
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1255
Pion Ochrony
1230
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1190
Referat Sportu i Rekreacji
1189
Biuro Architekta Miejskiego
1181
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1175
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1161
Wydział Organizacyjny
1153
Referat Zamówień Publicznych
1153
Biuro Prawne
1149
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1129
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1129
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1128
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1119
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1110
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1109
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1109
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1108
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1105
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1097
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1089
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1088
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1080
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1080
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1080
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1072
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1062
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1053
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1046
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1038
Pion Ochrony
1037
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1036
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1031
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1027
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1025
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1015
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1011
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1008
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
964
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
961
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
959
oswiadczenia_radni_2016
931
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
893
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
860
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
832
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
787
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
750
Referat Ewidencji Ludności
741
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
734
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
729
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
716
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
716
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
706
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
692
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
686
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
684
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
643
Inspektor Ochrony Danych
609
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
597
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
590
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
562
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
536
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
531
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
510
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
477
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
476
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
475
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
458
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
432
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
417
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
409
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
409
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
374
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
360
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
354
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
318
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
293
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
292
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
280
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
268
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
263
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
255
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
227
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
202
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
197
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
193
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
173
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
160
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
157
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
157
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
157
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
153
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
147
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
143
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
141
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
135
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
130
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
124
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
122
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
122
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
118
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
117
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
116
Elvistest
105
Elvisform
88
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
57
elvisbajerant
37
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
29
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1948521
Ogłoszenia
268479
Strona główna BIP
134184
Dokumenty
35116
Poprzednia wersja
18568
Wyniki wyszukiwania
13438
Brak strony
8760
Mapa witryny BIP
4235
Poprzednia wersja
3794
Statystyka strony
2457
Polityka prywatności
2093
Zastrzeżenia prawne
2005
Jak szukać
1997
Instrukcja BIP
1926
Redakcja BIP
1913
Jak korzystać z BIP
1907
Podgląd w szablonie strony
91
Deklaracja dostępności
6
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
8260
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
4548
Budżet Gminy
4348
Podstawy prawne działania Gminy
3805
Jednostki organizacyjne gminy
3082
Informacje dotyczące Budżetu
2987
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2954
Informacje dot. budżetu 2018
2764
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2624
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2512
Informacje dot. budżetu 2017
2446
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2377
2018 rok
2100
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1925
Środowiskowy Dom Samopomocy
1872
Informacje dot. budżetu 2019
1750
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1575
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1516
Projekty uchwał budżetowych
1391
Informacje dot. budżetu 2016
1384
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1296
Sprawozdania finansowe
1241
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1225
2017 rok
1208
Informacje dot. budżetu 2011
1176
Informacje dot. budżetu 2015
1153
2015 rok
1145
2014 rok
1130
Informacje dot. budżetu 2013
1112
2010 rok
1071
Informacje dot. budżetu 2014
1065
2013 rok
1057
2012 rok
1053
2016 rok
1032
2011 rok
1030
Informacje dot. budżetu 2012
1005
Sprawozdania z budżetu 2016
980
2019 rok
849
Sprawozdania z wykonania budżetu
846
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
810
Uchwały Budżetowe
723
Prognoza na rok 2016
722
Sprawozdanie finansowe 2014
715
Otwarte dane
675
Uchwały dot. budżetu 2016
659
Majątek Gminy
644
Uchwała budżetowa 2016
643
Fundusz Sołecki
629
Zmiany w budżecie 2016
617
Baza wiedzy
585
Fundusz Sołecki 2016
577
2020 rok
572
Raport o stanie Gminy
542
Informacje dot. budżetu 2020
297
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
166477
Kadencja IV
119650
Kadencja VI
117862
Kadencja V
112952
Kadencja III
108165
Kadencja II
91314
Kadencja I
78577
Kadencja VIII
33904
Sesje Rady Miejskiej
24304
Rada Miejska
11637
Uchwały Rady Miejskiej
7736
Skład Rady Miejskiej
4929
Komisje Rady Miejskiej
3130
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
2888
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2704
Komisje
2672
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2419
Dyżury Radnych
2362
Kadencja VII
2071
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1928
Kadencja VIII
1676
Kadencja IV
1273
Komisja Mieszkaniowa
1265
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1248
Plany pracy komisji stałych
1231
Komisja Budżetu i Finansów
1173
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1171
Protokoły 2016
1160
Komisja Rewizyjna
1129
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1101
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1094
Kadencja VI
1094
Kadencja V
1076
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1041
Foryt Danuta
993
Ochwat Pelagia
979
Gola Jan
961
Bocian Józef
952
Małycha Bogdan
942
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
941
Foryt Danuta
930
Puzik Gabriela
912
Szopa Teresa
906
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
900
Skowronek Henryk
892
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
889
Habasz Zofia
888
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
886
Kaczmarek Irena
885
Kaczmarczyk Joachim Józef
882
Rudner Henryk
880
Protokoły 2015
878
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
877
Protokoły 2014
877
Cedzich Norbert
871
Koteluk Tadeusz
870
Zarębski Marek
869
Karecki Antoni
865
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
863
Lubiński Jerzy
862
Bocian Józef
861
Rudner Henryk
861
Szoprun Mariusz
859
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
854
Małaczyński Jerzy Korwin
854
Rudner_Henryk_vi
851
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
844
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
844
Knopik Agnieszka
842
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
840
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
840
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
840
Kocur Krystyna
836
Pawlik Stanisław
836
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
836
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
833
Golec Artur
833
Bischoff Karol
831
Bocian Józef
828
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
827
Mutz Karol
825
Urbaniak Danuta
823
Zarębski Marek
823
Michalski Henryk
822
Biernat Grzegorz
816
Habasz Zofia
816
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
815
Szłapa Krzysztof
815
Pawłowski Henryk
809
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
808
Trzeciak Stanisław
807
Kozołup Eugeniusz
806
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
804
Skubis Stanisław
804
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
803
Pasternok Józef
802
Koteluk Tadeusz
801
Biegański Tadeusz
799
Trzeciak Stanisław
799
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
798
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
797
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
796
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
796
Król Dariusz
794
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
794
Morawiec Gabriela
793
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
792
Kmiotek Krystyna
792
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
791
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
790
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
786
Farion_Boguslaw_vi
783
Pasierbska Janina
782
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
781
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
781
Kachel Józef
780
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
779
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
772
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
771
Pawłowski Henryk
771
Cebula Karol
766
Pasternok Józef
765
Cedzich Norbert
764
Skowronek Henryk
764
Cedzich Norbert Paweł
763
Kaczmarek Irena
761
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
758
Skowronek Grzegorz
756
Jańczyk Sylwester
749
Bocian Józef
748
Lubiński Jerzy
748
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
746
Kaczmarek Irena
742
Krupnik Antoni
738
Macioszek Alojzy
735
Krawiec_Stanislaw_vi
731
Trzeciak Stanisław
728
Kaczmarczyk Józef
720
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
718
Łoskot Małgorzata
713
Puzik Gabriela
712
Urbaniak Danuta
696
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
631
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2540
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
13174
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
12746
Pliki do pobrania
8372
Programy współpracy
6923
Baza organizacji pozarządowych
6812
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
6202
Organizacje Pozarządowe
5022
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
3333
Linki
2016
O projekcie
986
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
378716
Spis kart informacyjnych 2016
248328
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
153872
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
77949
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
53999
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
44513
Ogłoszenia Burmistrza
33112
Miejscowe plany - teren wsi
31619
Miejscowe plany - teren miasta
26620
Spis kart informacyjnych 2017
13706
Spis kart informacyjnych 2018
13104
Plany nieobowiązujące
9724
Komunikaty i wykazy
7727
Komunikaty i Obwieszczenia
7487
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
6955
Komunikaty Referatu Podatkowego
6131
Spis kart informacyjnych 2019
4000
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
3028
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2702
Plany miejscowe - w toku
2433
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2408
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2072
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1991
Wnioski - wzory pism
1979
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1875
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1533
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1465
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1403
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1365
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1284
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1244
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1100
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1099
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1089
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1058
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
881
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
872
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
805
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
660
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
643
Plan Transportowy
210
Spis kart informacyjnych 2020
101
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
63324
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
43227
Zakończone
39475
Zamówienia w toku
26315
Rejestr zamówienie
20951
Zamówienia publiczne
14566
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
58944
Dotyczące najmu lokali użytkowych
30586
Przetargi
15415
Dotyczące dzierżawy gruntów
10894
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2868
Pozostałe
2636
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2142
Przetargi na najem lokali użytkowych
1751
Przetargi na dzierżawę gruntów
1419
Przetargi Aktualne
384
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
7955
Podatek od nieruchomości
6231
Podatki
5526
Formularz kontaktowy
3700
Architektura i gospodarka przestrzenna
3675
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
3611
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3549
ewidencja_ludnosci
3317
Ochrona środowiska
2938
Nieruchomości i mienie komunalne
2694
Pozostałe sprawy
2693
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Podatek od środków transportowych
2477
Działalność gospodarcza
2406
Rolnictwo
2208
Podatek rolny
2122
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
2067
Nieodpłatna pomoc prawna
2042
Pomoc Społeczna
1995
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1929
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
1911
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1897
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1686
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1659
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1516
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1456
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Podatek leśny
1429
akt_zgonu
1371
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1369
Opinia urbanistyczna
1333
Nabycie lokalu mieszkalnego
1333
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1303
Zajęcie pasa drogowego
1287
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1274
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1261
Decyzje o warunkach zabudowy
1223
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1206
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1205
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1172
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1168
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1160
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1109
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1102
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1099
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1072
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1021
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1014
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1012
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1002
Wynajem lokalu gminnego
989
Pomoc w formie usług opiekuńczych
972
Specjalny zasiłek opiekuńczy
970
Dodatek energetyczny
969
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
968
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
963
Dzierżawa nieruchomości
956
Zasiłek celowy
950
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
943
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
942
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
938
Wpis do stałego rejestru wyborców
931
Podział nieruchomości
926
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
925
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
906
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
902
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
902
Dodatek mieszkaniowy
894
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
889
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
880
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
874
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
859
Zasiłek celowy specjalny
854
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
854
Rozgraniczenie nieruchomości
853
Rejestr dzialalnosci regulowanej
852
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
848
Udostępnienie informacji publicznej
826
Świadczenie pielęgnacyjne
819
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
811
Pobyt w mieszkaniu chronionym
806
Renta socjalna
795
Wykaz dziennych opiekunów
626
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
531
Opłata od posiadania psów
513
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
512
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
466
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
416
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
366
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
359
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
54
Urząd Stanu Cywilnego
27
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Ewidencja Ludności
10
Jubileusze
10
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
9
Rejestracja urodzenia dziecka
7
Zmiana nazwiska po rozwodzie
5
Wielojęzyczne standardowe formularze
5
Rejestracja zgonu
5
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
5
Uznanie zagranicznego wyroku sądowego
4
Zaświadczenie o stanie cywilnym
3
Uznanie ojcostwa
3
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
3
Zmiana imienia i nazwiska
3
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
2
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
2
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
2
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
3041
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1834
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1772
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1675
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1223
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
28878
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
21558
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
12605
Dotacje
12446
Inne
5768
Wybory samorządowe 2018
5146
Kontrole wewnętrzne 2018
4646
Kontrole wewnętrzne 2017
4627
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
3554
Strzelecki Budżet Obywatelski
3446
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3408
Budżet 2018
2856
Budżet 2019
2827
Plany, strategie, programy
2729
Wybory
2617
Zakończone
2434
Konsultacje społeczne
2411
Budżet 2017
2372
Zgromadzenia
2372
Wybory do parlamentu 2019
2322
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
2302
Kontrole
2259
Budzet 2020
2116
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2029
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2025
Rejestry, ewidencje, archiwa
2014
Dla inwestorów
1952
Ochrona danych osobowych
1906
Lobbing
1755
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1641
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1586
Obwodowa Komisja Wyborcza
1581
Aktualne
1552
Dotacje na zabytki
1436
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1352
Kontrole wewnętrzne
1279
Urząd Stanu Cywilnego
1251
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1201
Wybory samorządowe 2014
1153
Kontrole zewnętrzne
1139
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1113
Wybory prezydenckie 2015
1109
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1105
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1103
Referat Ewidencji Ludności
1084
Budżet 2016
1064
Biuro Architekta Miejskiego
1060
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1052
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1052
Analizy
1037
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1035
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1034
Wybory do parlamentu 2015
1031
Aktualne wnioski
1026
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1021
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1007
Odrębne obwody głosowania
997
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
989
Plany nieobowiązujące
988
Referat Rolnictwa
977
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
977
oferta UKS "KUSY"
976
Dotacje
953
wniosek UKS Strzelce Opolskie
949
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
948
wniosek SKS "PIAST"
937
Kontrola archiwum zakładowego
933
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
933
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
928
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
925
Spis wyborców
923
Refundacja ZUS
918
Kontrola NIK
915
Kontrole wewnętrzne 2019
915
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
904
Kontrola ZUS
903
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
898
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
897
Pożyczki
895
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
895
Sprawozdawczość
893
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
893
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
889
Kontrole zewnętrzne rok 2012
887
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
883
Kontrole zewnętrzne rok 2013
879
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
879
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
868
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
867
Głosowanie przez pełnomocnika
864
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
863
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
862
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
857
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
853
Referat Organizacji
852
Kontrole zewnętrzne rok 2011
852
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
841
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
841
Kontrole rok 2009
840
Prace interwencyjne
840
Ocena warunków pracy
839
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
839
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
835
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
833
Baza ofert inwestycyjnych
831
Głosowanie korespondencyjne w kraju
821
Kontrole zewnętrzne rok 2010
813
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
808
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
802
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
802
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
797
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
791
Kontrola problemowa
788
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
787
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
786
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
782
Kontrola archiwum zakładowego 2009
779
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
775
Kontrola problemowa
774
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
773
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
773
Lata 2014 - 2020
773
Kontrole zewnętrzne rok 2018
773
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
772
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
771
Zaświadczenie o prawie do głosowania
748
Kontrola sprawdzająca
745
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
743
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
739
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
737
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
731
Zakonczone do dnia 07.05.2018
729
Zakonczone do dnia 08.05.2018
693
Kontrole zewnętrzne rok 2015
683
Kontrole zewnętrzne rok 2017
666
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
653
Kontrole zewnętrzne rok 2014
643
Kontrole zewnętrzne rok 2016
634
Ul Dziewkowicka
624
wniosek SKS "PIAST"
617
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
600
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
574
Zakończone
568
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
289
Kontrole zewnętrzne rok 2017
212
Wybory Prezydenta RP 2020
201
Kontrole zewnętrzne rok 2017
199
Kontrole zewnętrzne rok 2018
178
Kontrole zewnętrzne rok 2017
177
Kontrole zewnętrzne rok 2019
164
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
136
Kontrole zewnętrzne rok 2018
91
aktualne1
88
aktualne_1
50
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
29
wykaz_danych_o_srodowisku
26
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
24
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2457