Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2695
Jak szukać?
2222
Najczęściej szukane informacje
2053
Redakcja BIP
1907
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
170623
Kadencja 2010-2014
169570
Zarządzenia Kierownika Urzędu
159728
Kadencja 2014-2018
159323
Kadencja 2002-2006
127653
Aktualne oferty pracy
30447
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
26793
Rozstrzygnięte oferty pracy
23429
Urząd Miejski
18171
Zarządzenia Burmistrza
14187
Kadencja 2018-2023
10693
Rekrutacja zakończona
8364
Struktura Urzędu
7185
Wydziały
4880
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4793
Radni
4575
Oświadczenia majątkowe
4260
Referaty
4185
Burmistrz
2984
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
2900
Władze Gminy
2829
Pracownicy
2712
Praktyki i staże
2612
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2411
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2210
Schemat struktury
2189
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2126
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1976
Referat Podatkowy
1928
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
1857
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
1848
Wydział Organizacyjny
1824
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
1800
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1768
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
1657
Wydział Finansowy
1650
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
1616
Biuro Architekta Miejskiego
1567
Referat Ewidencji Ludności
1558
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1521
Skarbnik Gminy
1512
Sekretarz Gminy
1504
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1483
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1472
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1458
Referat Organizacji
1449
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1418
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1403
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1399
Referat Budżetowy
1394
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1294
Referat Sportu i Rekreacji
1286
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1274
Referat Zamówień Publicznych
1265
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1262
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1261
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1243
Referat Kadr
1241
Referat Rolnictwa
1240
Biuro Informatyki
1238
Referat Rolnictwa
1189
Biuro Prawne
1173
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1134
Referat Kadr
1102
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1081
Inspektor Ochrony Danych
1048
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1032
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1024
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
997
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
959
Pion Ochrony
959
Wydział Finansowy
957
Biuro Architekta Miejskiego
938
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
938
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
935
oswiadczenia_radni_2016
931
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
919
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
905
Referat Sportu i Rekreacji
904
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
904
Biuro Prawne
900
Wydział Organizacyjny
882
Referat Inwestycyjno-Techniczny
881
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
871
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
868
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
859
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
857
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
849
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
847
Referat Zamówień Publicznych
847
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
836
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
836
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
833
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
833
Pion Ochrony
831
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
829
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
826
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
822
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
818
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
815
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
812
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
810
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
806
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
805
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
802
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
798
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
781
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
780
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
774
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
758
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
757
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
738
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
731
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
730
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
728
Referat Ewidencji Ludności
652
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
639
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
623
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
609
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
575
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
510
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
509
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
503
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
495
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
491
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
491
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
486
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
480
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
479
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
444
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
436
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
399
Inspektor Ochrony Danych
384
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
384
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
375
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
365
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
364
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
352
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
338
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
334
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
333
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
331
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
327
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
322
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
311
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
308
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
303
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
302
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
267
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
230
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
219
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
208
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
204
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
197
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
163
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
151
Elvistest
76
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
76
Elvisform
63
elvisbajerant
37
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
19
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
18
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
18
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
17
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
17
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
16
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
16
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
16
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
15
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
15
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
15
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
15
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
15
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
15
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
15
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
14
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
14
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
14
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
14
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1315715
Ogłoszenia
190860
Strona główna BIP
105895
Poprzednia wersja
18344
Wyniki wyszukiwania
6828
Brak strony
6724
Dokumenty
4827
Mapa witryny BIP
3446
Poprzednia wersja
2871
Statystyka strony
2032
Polityka prywatności
1708
Zastrzeżenia prawne
1656
Jak szukać
1651
Instrukcja BIP
1596
Redakcja BIP
1581
Jak korzystać z BIP
1554
Podgląd w szablonie strony
49
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
6632
Budżet Gminy
3479
Podstawy prawne działania Gminy
2884
Jednostki organizacyjne gminy
2497
Informacje dotyczące Budżetu
2390
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2252
Informacje dot. budżetu 2018
2227
Informacje dot. budżetu 2017
2061
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
1952
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
1934
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
1875
2018 rok
1711
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
1622
Środowiskowy Dom Samopomocy
1402
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1394
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1187
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1172
Informacje dot. budżetu 2019
1110
Informacje dot. budżetu 2016
1080
Projekty uchwał budżetowych
1063
2017 rok
933
Informacje dot. budżetu 2015
915
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
914
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
911
Sprawozdania finansowe
895
Informacje dot. budżetu 2011
894
2014 rok
875
2015 rok
870
Informacje dot. budżetu 2013
850
Sprawozdania z budżetu 2016
837
2010 rok
822
Informacje dot. budżetu 2014
818
2012 rok
811
2011 rok
784
2013 rok
779
2016 rok
776
Informacje dot. budżetu 2012
767
Sprawozdania z wykonania budżetu
670
Uchwały Budżetowe
597
Sprawozdanie finansowe 2014
595
Prognoza na rok 2016
593
Otwarte dane
557
Uchwały dot. budżetu 2016
549
2019 rok
543
Majątek Gminy
540
Uchwała budżetowa 2016
526
Fundusz Sołecki
513
Zmiany w budżecie 2016
509
Baza wiedzy
507
Fundusz Sołecki 2016
475
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
372
Raport o stanie Gminy
160
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
113345
Kadencja VI
80939
Kadencja IV
80565
Kadencja V
74112
Kadencja III
71195
Kadencja II
60321
Kadencja I
51021
Sesje Rady Miejskiej
15571
Kadencja VIII
12471
Rada Miejska
9401
Uchwały Rady Miejskiej
6151
Skład Rady Miejskiej
4172
Komisje Rady Miejskiej
2474
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2216
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2020
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
1962
Dyżury Radnych
1940
Kadencja VII
1794
Komisje
1516
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1181
Kadencja VIII
1132
Kadencja IV
1014
Komisja Mieszkaniowa
988
Plany pracy komisji stałych
928
Protokoły 2016
919
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
900
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
898
Komisja Budżetu i Finansów
892
Komisja Rewizyjna
851
Komisja Gospodarki i Rozwoju
844
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
832
Kadencja VI
830
Kadencja V
824
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
814
Ochwat Pelagia
788
Bocian Józef
757
Gola Jan
755
Foryt Danuta
745
Puzik Gabriela
744
Foryt Danuta
741
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
718
Kaczmarek Irena
715
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
714
Małycha Bogdan
714
Habasz Zofia
713
Koteluk Tadeusz
693
Skowronek Henryk
689
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
683
Zarębski Marek
680
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
679
Rudner Henryk
678
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
677
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
677
Cedzich Norbert
676
Szopa Teresa
676
Kaczmarczyk Joachim Józef
675
Lubiński Jerzy
673
Bocian Józef
671
Protokoły 2015
670
Rudner Henryk
669
Kocur Krystyna
660
Małaczyński Jerzy Korwin
659
Knopik Agnieszka
658
Szoprun Mariusz
656
Pawlik Stanisław
654
Karecki Antoni
653
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
653
Protokoły 2014
650
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
648
Bischoff Karol
647
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
643
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
642
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
641
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
640
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
640
Urbaniak Danuta
640
Bocian Józef
635
Kmiotek Krystyna
633
Szłapa Krzysztof
628
Pasternok Józef
627
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
625
Habasz Zofia
625
Rudner_Henryk_vi
624
Golec Artur
624
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
624
Zarębski Marek
623
Kozołup Eugeniusz
623
Mutz Karol
623
Michalski Henryk
621
Biernat Grzegorz
619
Skubis Stanisław
619
Król Dariusz
619
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
616
Trzeciak Stanisław
616
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
615
Trzeciak Stanisław
614
Pawłowski Henryk
614
Biegański Tadeusz
613
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
612
Kachel Józef
612
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
610
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
610
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
607
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
606
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
602
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
598
Morawiec Gabriela
598
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
597
Pasierbska Janina
597
Koteluk Tadeusz
594
Pawłowski Henryk
593
Cedzich Norbert
592
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
589
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
588
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
586
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
586
Farion_Boguslaw_vi
584
Skowronek Grzegorz
584
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
583
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
583
Skowronek Henryk
583
Bocian Józef
581
Cebula Karol
578
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
577
Cedzich Norbert Paweł
577
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
576
Jańczyk Sylwester
575
Trzeciak Stanisław
575
Kaczmarek Irena
573
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
572
Kaczmarek Irena
571
Pasternok Józef
571
Lubiński Jerzy
565
Krupnik Antoni
563
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
562
Krawiec_Stanislaw_vi
560
Macioszek Alojzy
550
Łoskot Małgorzata
549
Kaczmarczyk Józef
546
Puzik Gabriela
536
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
531
Urbaniak Danuta
529
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
364
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2099
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
9388
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
9080
Pliki do pobrania
6222
Programy współpracy
5174
Baza organizacji pozarządowych
5065
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
4794
Organizacje Pozarządowe
4007
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2689
Linki
1719
O projekcie
784
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
266887
Spis kart informacyjnych 2016
175161
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
108663
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
57636
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
37808
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
31332
Ogłoszenia Burmistrza
24289
Miejscowe plany - teren wsi
23478
Miejscowe plany - teren miasta
19709
Spis kart informacyjnych 2017
9393
Spis kart informacyjnych 2018
6984
Plany nieobowiązujące
6960
Komunikaty i wykazy
6107
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
5597
Komunikaty i Obwieszczenia
5411
Komunikaty Referatu Podatkowego
4756
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2474
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2433
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2064
Plany miejscowe - w toku
2012
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
1734
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1667
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1483
Wnioski - wzory pism
1436
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1287
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1209
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1176
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1061
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1027
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
912
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
911
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
877
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
877
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
839
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
712
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
613
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
577
Spis kart informacyjnych 2019
551
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
539
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
532
Plan Transportowy
172
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
45805
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
29473
Zakończone
24656
Zamówienia w toku
18003
Rejestr zamówienie
12484
Zamówienia publiczne
10968
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
33954
Dotyczące najmu lokali użytkowych
18672
Przetargi
12180
Dotyczące dzierżawy gruntów
6541
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2440
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
1786
Przetargi na najem lokali użytkowych
1517
Pozostałe
1325
Przetargi na dzierżawę gruntów
1188
Przetargi Aktualne
303
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
6444
Podatek od nieruchomości
4435
Podatki
4312
Formularz kontaktowy
2994
Urząd Stanu Cywilnego
2905
Architektura i gospodarka przestrzenna
2859
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
2820
Ewidencja ludności
2767
Ochrona środowiska
2466
Pozostałe sprawy
2215
Nieruchomości i mienie komunalne
2210
Opłaty skarbowe
2053
Działalność gospodarcza
2033
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2025
Podatek od środków transportowych
1858
Rolnictwo
1826
Nieodpłatna pomoc prawna
1682
Pomoc Społeczna
1671
Podatek rolny
1548
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1531
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1517
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1470
Rejestr urodzenia dziecka
1409
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1273
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1251
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1215
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1134
Podatek leśny
1122
Akt zgonu
1108
Nabycie lokalu mieszkalnego
1023
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1003
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
999
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
971
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
959
Opinia urbanistyczna
955
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
950
Zajęcie pasa drogowego
944
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
918
Decyzje o warunkach zabudowy
912
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
904
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
892
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
892
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
891
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
883
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
880
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
874
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
859
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
827
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
811
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
799
Zmiana imienia i nazwiska
797
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
781
Pomoc w formie usług opiekuńczych
781
Zasiłek celowy
774
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
774
Wymeldowanie decyzją administracyjną
768
Specjalny zasiłek opiekuńczy
767
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
764
Dodatek energetyczny
756
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
745
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
741
Wynajem lokalu gminnego
731
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
723
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
718
Wpis do stałego rejestru wyborców
717
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
711
Dzierżawa nieruchomości
701
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
693
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
688
Podział nieruchomości
685
Zasiłek celowy specjalny
682
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
681
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
681
Dodatek mieszkaniowy
676
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
668
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
666
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
666
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
657
Rejestr dzialalnosci regulowanej
654
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
643
Świadczenie pielęgnacyjne
643
Pobyt w mieszkaniu chronionym
639
Udostępnienie informacji publicznej
638
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
626
Rozgraniczenie nieruchomości
612
Renta socjalna
593
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
443
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Wykaz dziennych opiekunów
399
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
306
Opłata od posiadania psów
294
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
289
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
196
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
180
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
168
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
168
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2332
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1576
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1510
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1425
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
928
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
20728
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
15471
Dotacje
9738
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
8863
Wybory samorządowe 2018
4629
Inne
4530
Kontrole wewnętrzne 2017
3319
Kontrole wewnętrzne 2018
2702
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
2600
Budżet 2018
2546
Strzelecki Budżet Obywatelski
2390
Plany, strategie, programy
2260
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
2192
Budżet 2019
2075
Zgromadzenia
2049
Konsultacje społeczne
1976
Wybory
1948
Kontrole
1848
Zakończone
1815
Rejestry, ewidencje, archiwa
1712
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
1695
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1687
Dla inwestorów
1624
Lobbing
1540
Ochrona danych osobowych
1518
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1513
Budżet 2017
1328
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1314
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1276
Aktualne
1251
Obwodowa Komisja Wyborcza
1175
Dotacje na zabytki
1129
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1048
Urząd Stanu Cywilnego
964
Kontrole wewnętrzne
954
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
939
Wybory samorządowe 2014
909
Kontrole zewnętrzne
876
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
865
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
854
Wybory prezydenckie 2015
838
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
834
Biuro Architekta Miejskiego
828
Referat Ewidencji Ludności
826
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
814
Budżet 2016
808
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
803
Plan „JEDŹ Z NAMI"
787
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
787
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
785
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
784
Analizy
782
Odrębne obwody głosowania
780
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
777
Wybory do parlamentu 2015
776
Plany nieobowiązujące
774
oferta UKS "KUSY"
747
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
744
Referat Rolnictwa
739
wniosek UKS Strzelce Opolskie
738
Dotacje
737
Kontrola archiwum zakładowego
727
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
723
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
718
Refundacja ZUS
717
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
708
Kontrola NIK
704
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
703
wniosek SKS "PIAST"
700
Aktualne wnioski
699
Pożyczki
696
Spis wyborców
696
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
696
Sprawozdawczość
695
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
694
Kontrola ZUS
692
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
689
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
689
Kontrole zewnętrzne rok 2013
678
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
676
Kontrole zewnętrzne rok 2012
675
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
675
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
672
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
670
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
669
Ocena warunków pracy
666
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
666
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
665
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
665
Prace interwencyjne
664
Referat Organizacji
660
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
658
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
658
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
655
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
649
Głosowanie przez pełnomocnika
646
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
646
Kontrole zewnętrzne rok 2011
642
Baza ofert inwestycyjnych
640
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
638
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
628
Kontrole rok 2009
627
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
622
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
618
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
615
Kontrole zewnętrzne rok 2010
614
Głosowanie korespondencyjne w kraju
613
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
602
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
601
Kontrola problemowa
599
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
597
Kontrola problemowa
595
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
595
Kontrola archiwum zakładowego 2009
591
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
585
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
579
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
576
Kontrola sprawdzająca
571
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
565
Zaświadczenie o prawie do głosowania
559
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
558
wniosek SKS "PIAST"
553
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
545
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
545
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
544
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
538
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
531
Kontrole zewnętrzne rok 2018
526
Zakonczone do dnia 07.05.2018
523
Lata 2014 - 2020
494
Budzet 2020
475
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
473
Zakonczone do dnia 08.05.2018
473
Kontrole zewnętrzne rok 2015
453
Kontrole zewnętrzne rok 2017
449
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
435
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
431
Kontrole zewnętrzne rok 2014
429
Ul Dziewkowicka
395
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
319
Kontrole zewnętrzne rok 2016
214
Kontrole wewnętrzne 2019
174
Kontrole zewnętrzne rok 2017
144
Kontrole zewnętrzne rok 2017
138
Kontrole zewnętrzne rok 2018
126
Zakończone
123
Kontrole zewnętrzne rok 2017
120
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
71
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2032