Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4261
Jak szukać?
3828
Najczęściej szukane informacje
3472
Redakcja BIP
3227
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
460733
Kadencja 2010-2014
458028
Kadencja 2014-2018
428578
Zarządzenia Kierownika Urzędu
423420
Kadencja 2002-2006
358160
Kadencja 2018-2023
111358
Rozstrzygnięte oferty pracy
54054
Aktualne oferty pracy
47087
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
41941
Urząd Miejski
33835
Zarządzenia Burmistrza
19152
Rekrutacja zakończona
13654
Struktura Urzędu
12101
Wydziały
10170
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
7572
Referaty
7543
Oświadczenia majątkowe
7374
Radni
7296
Władze Gminy
5299
Burmistrz
5109
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
4836
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4769
Pracownicy
4694
Praktyki i staże
4389
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
3900
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3831
Schemat struktury
3799
Referat Podatkowy
3514
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3385
Wydział Organizacyjny
3366
Biuro Architekta Miejskiego
3365
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3344
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3281
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
3183
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3162
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3138
Wydział Finansowy
3088
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2991
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2970
Referat Ewidencji Ludności
2955
Skarbnik Gminy
2903
Referat Organizacji
2822
Sekretarz Gminy
2815
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2712
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2709
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2706
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2694
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2648
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2625
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2608
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2607
Referat Rolnictwa
2543
Referat Zamówień Publicznych
2510
Referat Budżetowy
2496
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2441
Referat Kadr
2404
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2303
Biuro Informatyki
2292
Referat Sportu i Rekreacji
2255
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2167
Referat Rolnictwa
2151
Biuro Prawne
2110
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
2106
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2097
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2061
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2046
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2044
Referat Kadr
2003
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1977
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1942
Wydział Finansowy
1928
Inspektor Ochrony Danych
1906
Referat Sportu i Rekreacji
1836
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1802
Pion Ochrony
1791
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1791
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1789
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1762
Referat Zamówień Publicznych
1723
Wydział Organizacyjny
1699
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1670
Biuro Architekta Miejskiego
1653
Biuro Prawne
1621
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1613
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1605
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1600
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1565
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1547
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1545
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1476
Pion Ochrony
1467
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1460
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1447
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1410
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1409
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1372
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1358
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1357
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1351
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1339
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1322
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1319
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1313
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1304
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1295
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1286
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1282
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1277
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1273
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1273
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1273
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1261
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1260
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1229
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1216
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1213
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1209
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1196
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1185
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1161
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1159
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1151
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1121
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1110
Inspektor Ochrony Danych
1106
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1106
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1105
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1100
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1095
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1087
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1062
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1062
Referat Ewidencji Ludności
940
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
912
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
870
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
842
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
733
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
696
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
675
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
669
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
643
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
625
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
615
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
579
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
576
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
573
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
548
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
502
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
501
Oświadczenia majątkowe za rok 2020
494
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
489
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
479
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
476
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
472
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
430
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
416
Koordynator do spraw dostępności
404
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
367
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
363
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
361
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
357
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
341
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
337
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
331
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
322
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
308
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
278
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
275
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
262
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
259
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
251
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
246
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
241
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
238
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
237
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
224
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
214
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
196
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
196
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
178
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
176
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
173
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
154
Elvistest
136
Elvisform
120
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3637000
Ogłoszenia
445535
Dokumenty
286482
Strona główna BIP
185894
Poprzednia wersja
19383
Wyniki wyszukiwania
17635
Brak strony
15943
Mapa witryny BIP
5658
Poprzednia wersja
4852
Statystyka strony
3347
Polityka prywatności
2919
Jak szukać
2818
Zastrzeżenia prawne
2761
Instrukcja BIP
2719
Jak korzystać z BIP
2667
Redakcja BIP
2658
Deklaracja dostępności
1356
Podgląd w szablonie strony
327
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
11245
Podstawy prawne działania Gminy
6355
Budżet Gminy
6039
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5395
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
4419
Jednostki organizacyjne gminy
4241
Informacje dotyczące Budżetu
4012
Informacje dot. budżetu 2018
3710
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3669
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
3566
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3314
Informacje dot. budżetu 2017
2987
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2911
Środowiskowy Dom Samopomocy
2660
Informacje dot. budżetu 2019
2627
2018 rok
2586
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2303
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
2112
Sprawozdania finansowe
1966
Projekty uchwał budżetowych
1960
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1907
Informacje dot. budżetu 2016
1865
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1809
2017 rok
1716
2015 rok
1642
Informacje dot. budżetu 2011
1614
Informacje dot. budżetu 2015
1609
2014 rok
1564
Informacje dot. budżetu 2013
1551
2016 rok
1544
2010 rok
1524
2013 rok
1523
2012 rok
1509
Raport o stanie Gminy
1501
Informacje dot. budżetu 2014
1492
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1484
Informacje dot. budżetu 2012
1478
2011 rok
1462
2019 rok
1341
2020 rok
1251
Sprawozdania z budżetu 2016
1227
Informacje dot. budżetu 2020
1160
Sprawozdania z wykonania budżetu
1124
Prognoza na rok 2016
969
Uchwały Budżetowe
966
Sprawozdanie finansowe 2014
944
Uchwała budżetowa 2016
926
Uchwały dot. budżetu 2016
926
Otwarte dane
901
Zmiany w budżecie 2016
867
Fundusz Sołecki
847
Fundusz Sołecki 2016
810
Majątek Gminy
718
Baza wiedzy
656
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
331
2021 rok
209
Informacje dot. budżetu 2021
150
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
prognoza_2014
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
286117
Kadencja IV
212210
Kadencja VI
209638
Kadencja V
201675
Kadencja III
194088
Kadencja II
167029
Kadencja I
141689
Kadencja VIII
106530
Sesje Rady Miejskiej
46374
Rada Miejska
16263
Uchwały Rady Miejskiej
10878
Skład Rady Miejskiej
6499
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
5575
Komisje Rady Miejskiej
4369
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
3836
Komisje
3471
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3288
Dyżury Radnych
3214
Kadencja VIII
2671
Kadencja VII
2599
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2365
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1866
Komisja Mieszkaniowa
1790
Kadencja IV
1784
Plany pracy komisji stałych
1779
Komisja Budżetu i Finansów
1690
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1675
Protokoły 2016
1652
Komisja Rewizyjna
1641
Kadencja VI
1615
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1608
Kadencja V
1576
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1570
Foryt Danuta
1473
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1425
Ochwat Pelagia
1379
Gola Jan
1368
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1359
Małycha Bogdan
1350
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1344
Protokoły 2014
1344
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1334
Bocian Józef
1330
Foryt Danuta
1323
Szopa Teresa
1318
Rudner_Henryk_vi
1313
Protokoły 2015
1308
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1300
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1300
Cedzich Norbert
1295
Rudner Henryk
1292
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1289
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1280
Puzik Gabriela
1274
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1267
Skowronek Henryk
1265
Kaczmarek Irena
1259
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1256
Habasz Zofia
1253
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1251
Lubiński Jerzy
1251
Rudner Henryk
1251
Małaczyński Jerzy Korwin
1250
Zarębski Marek
1243
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1242
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1242
Bocian Józef
1239
Golec Artur
1236
Karecki Antoni
1230
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1226
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1225
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1224
Bischoff Karol
1223
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1223
Koteluk Tadeusz
1222
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1221
Knopik Agnieszka
1221
Pawlik Stanisław
1221
Mutz Karol
1220
Urbaniak Danuta
1218
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1216
Kaczmarczyk Joachim Józef
1214
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1213
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1212
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1211
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1201
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1198
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1198
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1198
Bocian Józef
1197
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1195
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1195
Kocur Krystyna
1193
Habasz Zofia
1193
Szoprun Mariusz
1192
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1188
Zarębski Marek
1188
Pawłowski Henryk
1188
Michalski Henryk
1188
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1187
Biernat Grzegorz
1185
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1183
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1182
Kozołup Eugeniusz
1182
Szłapa Krzysztof
1180
Kachel Józef
1176
Trzeciak Stanisław
1174
Pasierbska Janina
1174
Skubis Stanisław
1172
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1169
Morawiec Gabriela
1169
Biegański Tadeusz
1168
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1167
Pasternok Józef
1167
Farion_Boguslaw_vi
1164
Trzeciak Stanisław
1164
Kmiotek Krystyna
1153
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1149
Kaczmarek Irena
1148
Król Dariusz
1148
Koteluk Tadeusz
1146
Pasternok Józef
1140
Pawłowski Henryk
1139
Skowronek Henryk
1123
Cedzich Norbert
1122
Kaczmarek Irena
1120
Lubiński Jerzy
1120
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1117
Cebula Karol
1110
Cedzich Norbert Paweł
1110
Bocian Józef
1108
Macioszek Alojzy
1105
Krawiec_Stanislaw_vi
1104
Skowronek Grzegorz
1101
Krupnik Antoni
1091
Kaczmarczyk Józef
1090
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1087
Trzeciak Stanisław
1085
Jańczyk Sylwester
1081
Urbaniak Danuta
1073
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1067
Puzik Gabriela
1064
Łoskot Małgorzata
1052
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3440
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
21905
Lista/Baza NGO
21712
Pliki do pobrania
12258
Baza organizacji pozarządowych
10333
Programy współpracy
10173
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
9364
Organizacje Pozarządowe
6731
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
4966
Linki
2691
O projekcie
1401
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
655608
Spis kart informacyjnych 2016
451730
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
258238
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
119630
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
94319
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
76943
Ogłoszenia Burmistrza
50848
Miejscowe plany - teren wsi
48387
Spis kart informacyjnych 2019
46719
Miejscowe plany - teren miasta
42448
Spis kart informacyjnych 2018
31959
Spis kart informacyjnych 2017
24150
Plany nieobowiązujące
16153
Komunikaty i Obwieszczenia
11674
Komunikaty i wykazy
10828
Komunikaty Referatu Podatkowego
9327
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
9273
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
4210
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3158
Wnioski - wzory pism
3131
Spis kart informacyjnych 2020
3128
Plany miejscowe - w toku
3106
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3043
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2815
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2712
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2374
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2299
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2237
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2023
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1749
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1708
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1652
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1412
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1394
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1352
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1349
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1334
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1217
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1179
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
892
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
877
Plan Transportowy
249
Spis kart informacyjnych 2021
56
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
85626
Zakończone
65480
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
62554
Rejestr zamówienie
46347
Zamówienia w toku
38556
Zamówienia publiczne
21955
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1012
Plan postępowań o udzielenie zamówień
118
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
111289
Dotyczące najmu lokali użytkowych
55736
Przetargi
20732
Dotyczące dzierżawy gruntów
19824
Pozostałe
4553
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3687
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2846
Przetargi na najem lokali użytkowych
2173
Przetargi na dzierżawę gruntów
1871
Przetargi Aktualne
544
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
13470
Podatek od nieruchomości
9400
Podatki
7770
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5763
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
5151
Architektura i gospodarka przestrzenna
5127
Ochrona środowiska
4086
Pozostałe sprawy
3753
Nieruchomości i mienie komunalne
3750
Formularz kontaktowy
3700
Podatek od środków transportowych
3619
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
3429
Działalność gospodarcza
3351
ewidencja_ludnosci
3317
Podatek rolny
3070
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3057
Rolnictwo
2947
Nieodpłatna pomoc prawna
2841
Pomoc Społeczna
2794
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2658
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2637
oplaty_skarbowe
2635
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2600
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2341
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2329
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2298
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2079
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2070
Podatek leśny
2046
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2003
Opinia urbanistyczna
2000
Zajęcie pasa drogowego
1995
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
1962
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1910
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1898
Nabycie lokalu mieszkalnego
1869
Decyzje o warunkach zabudowy
1831
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1759
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1727
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1686
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1648
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1575
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1560
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1555
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1544
Wynajem lokalu gminnego
1534
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1510
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1507
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1493
Urząd Stanu Cywilnego
1489
Powszechny Spis Rolny 2020
1481
Dzierżawa nieruchomości
1479
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1451
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1446
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1418
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1418
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1413
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1405
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1400
Dodatek energetyczny
1396
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1381
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1379
Dodatek mieszkaniowy
1374
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1374
akt_zgonu
1371
Zasiłek celowy
1371
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1364
Rozgraniczenie nieruchomości
1358
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1356
Podział nieruchomości
1348
Wpis do stałego rejestru wyborców
1343
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1312
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1310
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1299
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1284
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1280
Zasiłek celowy specjalny
1278
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1271
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Udostępnienie informacji publicznej
1255
Renta socjalna
1223
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1217
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1207
Świadczenie pielęgnacyjne
1204
Wykaz dziennych opiekunów
1084
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
Ewidencja Ludności
1047
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Opłata od posiadania psów
1030
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
975
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
880
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
850
Rejestracja zgonu
812
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
781
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
747
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
709
Rejestracja urodzenia dziecka
699
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
500
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
479
Uznanie ojcostwa
462
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
451
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
447
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
445
Wielojęzyczne standardowe formularze
440
Zmiana imienia i nazwiska
438
Zaświadczenie o stanie cywilnym
428
Jubileusze
424
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
417
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Narodowy Spis Powszechny 2021
404
Zmiana nazwiska po rozwodzie
398
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
385
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
369
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
336
Potwierdzanie umowy dzierzawy
141
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
86
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4197
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2373
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2299
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2208
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1791
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
40427
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
38120
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
20315
Dotacje
17599
Kontrole wewnętrzne 2018
9438
Inne
8107
Kontrole wewnętrzne 2017
7657
Wybory samorządowe 2018
5755
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
5542
Zakończone
4419
Strzelecki Budżet Obywatelski
4291
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4267
wybory
4108
Kontrole wewnętrzne 2019
3636
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
3579
Plany, strategie, programy
3556
Budżet 2019
3504
Budżet 2018
3376
Wybory do parlamentu 2019
3257
Zgromadzenia
3175
Kontrole
3122
Budzet 2020
3117
Konsultacje społeczne
3107
Budżet 2017
2939
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2913
Ochrona danych osobowych
2680
Obwodowa Komisja Wyborcza
2668
Rejestry, ewidencje, archiwa
2664
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2658
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2627
Dla inwestorów
2612
Zakończone
2453
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2294
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2245
Lobbing
2204
Aktualne
2075
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2072
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2070
Dotacje na zabytki
1975
Urząd Stanu Cywilnego
1920
Kontrole wewnętrzne
1912
Aktualne wnioski
1868
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1759
Kontrole zewnętrzne
1687
Referat Ewidencji Ludności
1624
Wybory samorządowe 2014
1611
Wybory prezydenckie 2015
1605
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1602
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1558
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1552
Budżet 2016
1550
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1544
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1544
Wybory do parlamentu 2015
1539
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1537
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1508
Biuro Architekta Miejskiego
1501
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1496
Spis wyborców
1485
Referat Rolnictwa
1463
Analizy
1454
Odrębne obwody głosowania
1453
oferta UKS "KUSY"
1442
Plany nieobowiązujące
1441
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1430
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1427
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1417
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1412
Refundacja ZUS
1408
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1404
Kontrola ZUS
1401
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1385
Dotacje
1384
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1373
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1357
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1355
Pożyczki
1346
wniosek SKS "PIAST"
1340
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1339
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1337
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1335
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1332
Kontrola NIK
1326
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1319
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1318
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1314
Kontrola archiwum zakładowego
1314
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1304
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1299
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1299
Referat Organizacji
1294
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1293
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1292
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1286
Głosowanie przez pełnomocnika
1280
Lata 2014 - 2020
1280
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1276
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1275
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1271
Kontrole rok 2009
1271
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1264
Sprawozdawczość
1261
Baza ofert inwestycyjnych
1259
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1252
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1252
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1250
Ocena warunków pracy
1249
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1242
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1240
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1234
Prace interwencyjne
1234
Kontrola problemowa
1229
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1224
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1214
Kontrola problemowa
1207
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1203
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1198
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1192
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1192
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1187
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1185
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1182
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1179
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1172
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1172
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1168
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1163
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1156
Kontrola sprawdzająca
1150
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1143
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1134
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1128
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1126
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1118
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1117
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1099
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1094
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1074
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1067
Ul Dziewkowicka
1063
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1054
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1028
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
980
Kontrole wewnętrzne 2020
827
wniosek SKS "PIAST"
667
Kontrole zewnętrzne rok 2019
612
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
509
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
484
Zakonczon1
442
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
416
Kontrole zewnętrzne rok 2016
367
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
361
Kontrole zewnętrzne rok 2017
315
Kontrole zewnętrzne rok 2017
239
Kontrole zewnętrzne rok 2018
205
Kontrole zewnętrzne rok 2017
197
Kontrole zewnętrzne rok 2018
97
aktualne1
88
aktualne_1
50
Kontrole zewnętrzne rok 2020
42
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
21
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3347