Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2825
Jak szukać?
2357
Najczęściej szukane informacje
2146
Redakcja BIP
1994
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
196915
Kadencja 2010-2014
195870
Kadencja 2014-2018
184902
Zarządzenia Kierownika Urzędu
184789
Kadencja 2002-2006
148548
Aktualne oferty pracy
32290
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
28253
Rozstrzygnięte oferty pracy
26003
Urząd Miejski
19662
Kadencja 2018-2023
15880
Zarządzenia Burmistrza
14860
Rekrutacja zakończona
8791
Struktura Urzędu
7680
Wydziały
5348
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5212
Radni
4878
Oświadczenia majątkowe
4574
Referaty
4525
Burmistrz
3225
Władze Gminy
3121
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3044
Pracownicy
2921
Praktyki i staże
2742
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2521
Schemat struktury
2355
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2330
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2304
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2137
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2072
Referat Podatkowy
2061
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2015
Wydział Organizacyjny
1977
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
1908
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
1892
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1885
Wydział Finansowy
1774
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
1738
Biuro Architekta Miejskiego
1692
Referat Ewidencji Ludności
1673
Skarbnik Gminy
1664
Sekretarz Gminy
1658
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1639
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1617
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1601
Referat Organizacji
1575
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1549
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1545
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1523
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1505
Referat Budżetowy
1493
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1448
Referat Zamówień Publicznych
1421
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1402
Referat Sportu i Rekreacji
1382
Referat Rolnictwa
1381
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1344
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1338
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1334
Referat Kadr
1330
Biuro Informatyki
1322
Referat Rolnictwa
1286
Biuro Prawne
1254
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1231
Referat Kadr
1169
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1168
Inspektor Ochrony Danych
1126
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1116
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1107
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1083
Wydział Finansowy
1055
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1049
Pion Ochrony
1024
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1017
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1008
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1006
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
991
Biuro Architekta Miejskiego
990
Referat Sportu i Rekreacji
967
Biuro Prawne
966
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
958
Referat Inwestycyjno-Techniczny
958
Wydział Organizacyjny
950
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
929
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
928
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
922
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
912
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
911
Referat Zamówień Publicznych
907
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
903
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
895
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
893
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
891
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
887
Pion Ochrony
886
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
886
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
886
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
884
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
880
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
880
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
876
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
876
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
872
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
870
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
858
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
855
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
853
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
840
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
835
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
819
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
811
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
809
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
785
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
783
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
783
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
739
Referat Ewidencji Ludności
684
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
682
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
664
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
639
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
577
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
574
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
564
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
559
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
546
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
542
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
542
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
541
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
540
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
528
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
498
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
480
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
460
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
445
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
443
Inspektor Ochrony Danych
438
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
428
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
405
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
402
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
397
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
389
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
381
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
378
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
369
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
368
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
366
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
354
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
328
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
297
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
265
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
262
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
247
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
243
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
235
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
187
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
183
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
99
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
98
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
92
Elvistest
84
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
77
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
77
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
75
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
72
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
71
Elvisform
70
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
67
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
66
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
63
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
62
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
61
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
60
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
59
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
59
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
59
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
56
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
56
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
55
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
50
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1510101
Ogłoszenia
217814
Strona główna BIP
113924
Poprzednia wersja
18444
Brak strony
8506
Wyniki wyszukiwania
7426
Dokumenty
5522
Mapa witryny BIP
3649
Poprzednia wersja
3005
Statystyka strony
2150
Polityka prywatności
1791
Jak szukać
1743
Zastrzeżenia prawne
1734
Instrukcja BIP
1671
Redakcja BIP
1653
Jak korzystać z BIP
1635
Podgląd w szablonie strony
61
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
7067
Budżet Gminy
3674
Podstawy prawne działania Gminy
3091
Jednostki organizacyjne gminy
2631
Informacje dotyczące Budżetu
2520
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2449
Informacje dot. budżetu 2018
2370
Informacje dot. budżetu 2017
2167
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2099
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2047
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2028
2018 rok
1812
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
1779
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1531
Środowiskowy Dom Samopomocy
1519
Informacje dot. budżetu 2019
1290
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1267
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1253
Informacje dot. budżetu 2016
1160
Projekty uchwał budżetowych
1135
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1005
2017 rok
999
Sprawozdania finansowe
992
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
975
Informacje dot. budżetu 2011
970
Informacje dot. budżetu 2015
967
2015 rok
937
2014 rok
928
Informacje dot. budżetu 2013
927
Sprawozdania z budżetu 2016
890
Informacje dot. budżetu 2014
874
2010 rok
873
2012 rok
867
2011 rok
842
2013 rok
839
2016 rok
833
Informacje dot. budżetu 2012
824
Sprawozdania z wykonania budżetu
734
Prognoza na rok 2016
649
Uchwały Budżetowe
646
Sprawozdanie finansowe 2014
644
2019 rok
628
Otwarte dane
609
Uchwały dot. budżetu 2016
594
Majątek Gminy
585
Uchwała budżetowa 2016
571
Fundusz Sołecki
563
Zmiany w budżecie 2016
554
Baza wiedzy
530
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
524
Fundusz Sołecki 2016
516
Raport o stanie Gminy
258
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
129504
Kadencja VI
91608
Kadencja IV
90945
Kadencja V
85802
Kadencja III
82108
Kadencja II
69700
Kadencja I
58555
Sesje Rady Miejskiej
17952
Kadencja VIII
17469
Rada Miejska
10006
Uchwały Rady Miejskiej
6552
Skład Rady Miejskiej
4395
Komisje Rady Miejskiej
2615
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2358
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
2166
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2124
Dyżury Radnych
2036
Kadencja VII
1864
Komisje
1630
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1347
Kadencja VIII
1298
Kadencja IV
1074
Komisja Mieszkaniowa
1057
Plany pracy komisji stałych
996
Protokoły 2016
978
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
973
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
964
Komisja Budżetu i Finansów
953
Komisja Rewizyjna
926
Komisja Gospodarki i Rozwoju
910
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
893
Kadencja VI
888
Kadencja V
877
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
858
Ochwat Pelagia
839
Gola Jan
806
Foryt Danuta
806
Bocian Józef
801
Foryt Danuta
797
Puzik Gabriela
786
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
773
Małycha Bogdan
769
Habasz Zofia
757
Kaczmarek Irena
757
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
753
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
737
Skowronek Henryk
737
Zarębski Marek
736
Kaczmarczyk Joachim Józef
735
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
734
Koteluk Tadeusz
732
Szopa Teresa
732
Cedzich Norbert
731
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
728
Rudner Henryk
725
Protokoły 2015
719
Bocian Józef
719
Karecki Antoni
715
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
714
Rudner Henryk
713
Lubiński Jerzy
710
Protokoły 2014
706
Małaczyński Jerzy Korwin
702
Kocur Krystyna
700
Knopik Agnieszka
699
Bischoff Karol
697
Pawlik Stanisław
697
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
696
Szoprun Mariusz
695
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
692
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
692
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
692
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
691
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
691
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
688
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
686
Urbaniak Danuta
684
Bocian Józef
684
Szłapa Krzysztof
678
Rudner_Henryk_vi
677
Habasz Zofia
677
Mutz Karol
672
Kmiotek Krystyna
670
Golec Artur
668
Zarębski Marek
667
Biernat Grzegorz
666
Trzeciak Stanisław
665
Kozołup Eugeniusz
664
Michalski Henryk
663
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
662
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
662
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
661
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
661
Trzeciak Stanisław
661
Król Dariusz
661
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
660
Biegański Tadeusz
660
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
658
Pawłowski Henryk
658
Skubis Stanisław
658
Pasternok Józef
657
Kachel Józef
654
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
653
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
650
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
647
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
646
Koteluk Tadeusz
646
Morawiec Gabriela
644
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
640
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
639
Pasierbska Janina
639
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
638
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
637
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
634
Farion_Boguslaw_vi
634
Pawłowski Henryk
634
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
632
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
632
Cedzich Norbert
632
Cedzich Norbert Paweł
630
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
628
Skowronek Henryk
627
Bocian Józef
623
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
622
Jańczyk Sylwester
621
Skowronek Grzegorz
619
Cebula Karol
618
Pasternok Józef
618
Kaczmarek Irena
615
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
608
Kaczmarek Irena
608
Trzeciak Stanisław
608
Lubiński Jerzy
607
Krupnik Antoni
604
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
603
Krawiec_Stanislaw_vi
597
Macioszek Alojzy
590
Łoskot Małgorzata
585
Kaczmarczyk Józef
583
Puzik Gabriela
570
Urbaniak Danuta
568
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
567
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
423
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2218
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
10586
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
10166
Pliki do pobrania
6768
Programy współpracy
5558
Baza organizacji pozarządowych
5420
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
5138
Organizacje Pozarządowe
4204
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2845
Linki
1793
O projekcie
837
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
306321
Spis kart informacyjnych 2016
198871
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
122405
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
63669
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
43133
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
35731
Ogłoszenia Burmistrza
26739
Miejscowe plany - teren wsi
25759
Miejscowe plany - teren miasta
21780
Spis kart informacyjnych 2017
10738
Spis kart informacyjnych 2018
9087
Plany nieobowiązujące
7692
Komunikaty i wykazy
6605
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
6005
Komunikaty i Obwieszczenia
5956
Komunikaty Referatu Podatkowego
5188
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2611
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2529
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2147
Plany miejscowe - w toku
2145
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
1821
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1750
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1604
Wnioski - wzory pism
1596
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1362
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1260
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1258
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1138
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1103
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
989
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
980
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
944
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
939
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
932
Spis kart informacyjnych 2019
804
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
775
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
697
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
632
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
582
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
578
Plan Transportowy
186
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
51055
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
33703
Zakończone
28496
Zamówienia w toku
20594
Rejestr zamówienie
14924
Zamówienia publiczne
11745
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
40227
Dotyczące najmu lokali użytkowych
22199
Przetargi
13011
Dotyczące dzierżawy gruntów
7672
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2576
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
1896
Pozostałe
1629
Przetargi na najem lokali użytkowych
1589
Przetargi na dzierżawę gruntów
1238
Przetargi Aktualne
333
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
6831
Podatek od nieruchomości
4773
Podatki
4555
Formularz kontaktowy
3162
Urząd Stanu Cywilnego
3107
Architektura i gospodarka przestrzenna
3105
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3023
Ewidencja ludności
2923
Ochrona środowiska
2596
Pozostałe sprawy
2351
Nieruchomości i mienie komunalne
2324
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2214
Opłaty skarbowe
2200
Działalność gospodarcza
2125
Podatek od środków transportowych
1992
Rolnictwo
1944
Nieodpłatna pomoc prawna
1771
Pomoc Społeczna
1752
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1683
Podatek rolny
1677
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1628
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1600
Rejestr urodzenia dziecka
1523
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1391
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1379
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1305
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1220
Podatek leśny
1193
Akt zgonu
1182
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1129
Nabycie lokalu mieszkalnego
1111
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1103
Opinia urbanistyczna
1072
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1054
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1050
Zajęcie pasa drogowego
1040
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1025
Decyzje o warunkach zabudowy
992
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
991
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
982
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
976
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
969
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
968
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
948
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
941
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
938
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
929
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
892
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
886
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
869
Zmiana imienia i nazwiska
858
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
842
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
841
Pomoc w formie usług opiekuńczych
830
Wymeldowanie decyzją administracyjną
830
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
823
Specjalny zasiłek opiekuńczy
822
Zasiłek celowy
816
Dodatek energetyczny
814
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
812
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
800
Wynajem lokalu gminnego
798
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
791
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
771
Dzierżawa nieruchomości
770
Wpis do stałego rejestru wyborców
770
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
769
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
757
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
754
Podział nieruchomości
751
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
740
Dodatek mieszkaniowy
738
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
737
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
736
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
735
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
727
Zasiłek celowy specjalny
725
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
718
Rejestr dzialalnosci regulowanej
713
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
702
Świadczenie pielęgnacyjne
687
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
684
Udostępnienie informacji publicznej
683
Pobyt w mieszkaniu chronionym
683
Rozgraniczenie nieruchomości
675
Renta socjalna
654
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
565
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Wykaz dziennych opiekunów
455
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
387
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
351
Opłata od posiadania psów
340
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
286
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
246
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
227
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
225
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2476
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1635
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1573
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1484
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1010
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
23201
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
17295
Dotacje
10430
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
10042
Inne
4973
Wybory samorządowe 2018
4790
Kontrole wewnętrzne 2017
3733
Kontrole wewnętrzne 2018
3320
Strzelecki Budżet Obywatelski
3063
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
2912
Budżet 2018
2667
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
2571
Budżet 2019
2497
Plany, strategie, programy
2383
Wybory
2213
Zgromadzenia
2137
Konsultacje społeczne
2124
Kontrole
1965
Zakończone
1950
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
1864
Rejestry, ewidencje, archiwa
1794
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1762
Dla inwestorów
1711
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1636
Ochrona danych osobowych
1602
Lobbing
1588
Budżet 2017
1454
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1400
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1348
Aktualne
1317
Budzet 2020
1305
Obwodowa Komisja Wyborcza
1271
Dotacje na zabytki
1216
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1116
Kontrole wewnętrzne
1052
Urząd Stanu Cywilnego
1035
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1016
Wybory samorządowe 2014
972
Kontrole zewnętrzne
950
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
924
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
922
Wybory prezydenckie 2015
913
Biuro Architekta Miejskiego
895
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
894
Referat Ewidencji Ludności
892
Budżet 2016
886
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
883
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
863
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
853
Plan „JEDŹ Z NAMI"
849
Odrębne obwody głosowania
848
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
846
Analizy
845
Wybory do parlamentu 2015
844
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
833
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
831
Plany nieobowiązujące
826
oferta UKS "KUSY"
813
Dotacje
804
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
797
wniosek UKS Strzelce Opolskie
790
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
790
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
789
Referat Rolnictwa
788
Kontrola archiwum zakładowego
784
Aktualne wnioski
784
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
781
wniosek SKS "PIAST"
776
Refundacja ZUS
770
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
763
Kontrola NIK
759
Spis wyborców
758
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
751
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
750
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
749
Pożyczki
748
Kontrola ZUS
746
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
743
Sprawozdawczość
739
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
737
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
731
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
729
Kontrole zewnętrzne rok 2013
727
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
726
Kontrole zewnętrzne rok 2012
725
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
725
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
725
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
718
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
715
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
715
Głosowanie przez pełnomocnika
714
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
714
Ocena warunków pracy
713
Prace interwencyjne
709
Referat Organizacji
708
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
704
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
702
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
701
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
697
Kontrole zewnętrzne rok 2011
688
Baza ofert inwestycyjnych
683
Kontrole rok 2009
678
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
676
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
675
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
674
Kontrole zewnętrzne rok 2010
667
Głosowanie korespondencyjne w kraju
664
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
659
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
658
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
657
Kontrola problemowa
652
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
649
Kontrola archiwum zakładowego 2009
648
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
648
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
648
Kontrola problemowa
646
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
642
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
640
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
632
Kontrola sprawdzająca
617
Zaświadczenie o prawie do głosowania
616
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
613
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
606
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
602
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
601
Kontrole zewnętrzne rok 2018
600
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
594
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
587
Lata 2014 - 2020
577
Zakonczone do dnia 07.05.2018
576
wniosek SKS "PIAST"
573
Wybory do parlamentu 2019
556
Zakonczone do dnia 08.05.2018
527
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
526
Kontrole zewnętrzne rok 2017
510
Kontrole zewnętrzne rok 2015
510
Kontrole zewnętrzne rok 2014
488
Kontrole zewnętrzne rok 2016
480
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
478
Ul Dziewkowicka
443
Zakonczon1
442
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
391
Kontrole wewnętrzne 2019
309
Kontrole zewnętrzne rok 2016
256
Zakończone
233
Kontrole zewnętrzne rok 2017
184
Kontrole zewnętrzne rok 2018
157
Kontrole zewnętrzne rok 2017
156
Kontrole zewnętrzne rok 2017
144
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
80
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
Kontrole zewnętrzne rok 2019
11
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2150