Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3110
Jak szukać?
2608
Najczęściej szukane informacje
2379
Redakcja BIP
2205
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
238420
Kadencja 2010-2014
236018
Kadencja 2014-2018
223536
Zarządzenia Kierownika Urzędu
223465
Kadencja 2002-2006
181194
Aktualne oferty pracy
36004
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
31230
Rozstrzygnięte oferty pracy
30162
Kadencja 2018-2023
26491
Urząd Miejski
22296
Zarządzenia Burmistrza
15736
Rekrutacja zakończona
9574
Struktura Urzędu
8592
Wydziały
6275
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5794
Radni
5369
Referaty
5165
Oświadczenia majątkowe
5162
Burmistrz
3643
Władze Gminy
3619
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3424
Pracownicy
3330
Praktyki i staże
3024
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2735
Schemat struktury
2698
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2635
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2561
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2513
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2452
Referat Podatkowy
2335
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2313
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2279
Wydział Organizacyjny
2268
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2127
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2079
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2068
Wydział Finansowy
2045
Biuro Architekta Miejskiego
1988
Referat Ewidencji Ludności
1918
Skarbnik Gminy
1905
Sekretarz Gminy
1901
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1898
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1897
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1888
Referat Organizacji
1857
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1795
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1789
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1764
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1740
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1725
Referat Budżetowy
1698
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1667
Referat Zamówień Publicznych
1664
Referat Rolnictwa
1635
Referat Sportu i Rekreacji
1587
Referat Kadr
1538
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1533
Biuro Informatyki
1512
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1506
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1492
Referat Rolnictwa
1474
Biuro Prawne
1430
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1419
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1408
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1400
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1380
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1377
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1339
Referat Kadr
1329
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1298
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1284
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1281
Inspektor Ochrony Danych
1279
Wydział Finansowy
1249
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1188
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1182
Pion Ochrony
1175
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1142
Biuro Architekta Miejskiego
1123
Referat Sportu i Rekreacji
1116
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1110
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1104
Biuro Prawne
1091
Wydział Organizacyjny
1087
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1079
Referat Zamówień Publicznych
1078
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1063
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1058
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1056
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1056
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1053
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1053
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1051
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1042
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1038
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1029
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1029
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1025
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1021
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1021
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1020
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1009
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1008
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1005
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
994
Pion Ochrony
994
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
991
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
988
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
978
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
966
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
955
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
952
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
947
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
913
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
908
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
904
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
859
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
807
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
769
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
743
Referat Ewidencji Ludności
730
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
701
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
689
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
681
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
662
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
662
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
651
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
642
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
640
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
639
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
585
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
581
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
579
Inspektor Ochrony Danych
560
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
552
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
523
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
518
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
496
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
466
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
463
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
456
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
446
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
421
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
405
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
402
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
400
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
366
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
346
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
341
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
306
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
282
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
273
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
258
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
234
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
227
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
218
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
199
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
180
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
175
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
163
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
156
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
148
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
142
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
141
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
140
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
138
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
136
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
131
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
129
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
127
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
122
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
118
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
115
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
113
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
111
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
111
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
109
Elvistest
103
Elvisform
85
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
51
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1827416
Ogłoszenia
255151
Strona główna BIP
128834
Poprzednia wersja
18535
Dokumenty
16693
Wyniki wyszukiwania
12993
Brak strony
8709
Mapa witryny BIP
4068
Poprzednia wersja
3758
Statystyka strony
2367
Polityka prywatności
2018
Zastrzeżenia prawne
1937
Jak szukać
1929
Instrukcja BIP
1861
Redakcja BIP
1850
Jak korzystać z BIP
1844
Podgląd w szablonie strony
79
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
7971
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
4400
Budżet Gminy
4189
Podstawy prawne działania Gminy
3618
Jednostki organizacyjne gminy
2955
Informacje dotyczące Budżetu
2866
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2801
Informacje dot. budżetu 2018
2665
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2461
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2389
Informacje dot. budżetu 2017
2368
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2299
2018 rok
2028
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1800
Środowiskowy Dom Samopomocy
1770
Informacje dot. budżetu 2019
1651
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1490
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1441
Projekty uchwał budżetowych
1327
Informacje dot. budżetu 2016
1323
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1210
Sprawozdania finansowe
1166
2017 rok
1151
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1150
Informacje dot. budżetu 2011
1120
Informacje dot. budżetu 2015
1093
2015 rok
1092
2014 rok
1077
Informacje dot. budżetu 2013
1059
Informacje dot. budżetu 2014
1015
2010 rok
1014
2013 rok
1001
2012 rok
998
2011 rok
981
2016 rok
975
Informacje dot. budżetu 2012
955
Sprawozdania z budżetu 2016
948
Sprawozdania z wykonania budżetu
815
2019 rok
797
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
726
Sprawozdanie finansowe 2014
696
Uchwały Budżetowe
693
Prognoza na rok 2016
687
Otwarte dane
656
Majątek Gminy
638
Uchwały dot. budżetu 2016
635
Uchwała budżetowa 2016
620
Fundusz Sołecki
608
Zmiany w budżecie 2016
600
Baza wiedzy
574
Fundusz Sołecki 2016
558
Raport o stanie Gminy
459
2020 rok
452
Informacje dot. budżetu 2020
197
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
153734
Kadencja IV
108762
Kadencja VI
108678
Kadencja V
104096
Kadencja III
98202
Kadencja II
83280
Kadencja I
71119
Kadencja VIII
26861
Sesje Rady Miejskiej
22109
Rada Miejska
11228
Uchwały Rady Miejskiej
7430
Skład Rady Miejskiej
4796
Komisje Rady Miejskiej
2984
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
2721
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2623
Komisje
2582
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2333
Dyżury Radnych
2288
Kadencja VII
2007
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1812
Kadencja VIII
1583
Kadencja IV
1215
Komisja Mieszkaniowa
1202
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1174
Plany pracy komisji stałych
1164
Komisja Budżetu i Finansów
1121
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1120
Protokoły 2016
1104
Komisja Rewizyjna
1076
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1042
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1040
Kadencja VI
1035
Kadencja V
1022
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
989
Ochwat Pelagia
941
Foryt Danuta
938
Gola Jan
910
Bocian Józef
908
Małycha Bogdan
891
Foryt Danuta
890
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
885
Puzik Gabriela
873
Szopa Teresa
860
Habasz Zofia
851
Kaczmarek Irena
849
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
848
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
846
Skowronek Henryk
845
Kaczmarczyk Joachim Józef
839
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
838
Rudner Henryk
838
Protokoły 2014
831
Zarębski Marek
830
Koteluk Tadeusz
829
Protokoły 2015
828
Cedzich Norbert
827
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
826
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
821
Karecki Antoni
819
Bocian Józef
818
Rudner Henryk
818
Lubiński Jerzy
815
Szoprun Mariusz
811
Małaczyński Jerzy Korwin
807
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
802
Rudner_Henryk_vi
801
Knopik Agnieszka
800
Kocur Krystyna
800
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
795
Pawlik Stanisław
795
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
794
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
794
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
793
Bischoff Karol
791
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
789
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
787
Golec Artur
785
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
782
Zarębski Marek
780
Urbaniak Danuta
778
Bocian Józef
778
Michalski Henryk
778
Mutz Karol
778
Habasz Zofia
777
Szłapa Krzysztof
774
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
768
Kozołup Eugeniusz
768
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
767
Pawłowski Henryk
766
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
764
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
763
Biernat Grzegorz
763
Trzeciak Stanisław
762
Skubis Stanisław
760
Koteluk Tadeusz
758
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
756
Trzeciak Stanisław
755
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
754
Pasternok Józef
754
Kmiotek Krystyna
753
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
752
Biegański Tadeusz
752
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
751
Król Dariusz
751
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
749
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
747
Morawiec Gabriela
747
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
745
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
742
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
741
Kachel Józef
740
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
739
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
738
Farion_Boguslaw_vi
738
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
737
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
737
Pasierbska Janina
729
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
727
Pawłowski Henryk
726
Cedzich Norbert
724
Pasternok Józef
723
Cedzich Norbert Paweł
721
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
720
Cebula Karol
718
Skowronek Henryk
717
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
712
Kaczmarek Irena
712
Skowronek Grzegorz
711
Bocian Józef
707
Jańczyk Sylwester
707
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
703
Kaczmarek Irena
699
Krupnik Antoni
699
Lubiński Jerzy
698
Krawiec_Stanislaw_vi
695
Trzeciak Stanisław
693
Macioszek Alojzy
690
Kaczmarczyk Józef
682
Łoskot Małgorzata
673
Puzik Gabriela
670
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
668
Urbaniak Danuta
652
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
572
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2455
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
12434
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
12050
Pliki do pobrania
7982
Programy współpracy
6579
Baza organizacji pozarządowych
6483
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
5926
Organizacje Pozarządowe
4798
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
3195
Linki
1968
O projekcie
940
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
361001
Spis kart informacyjnych 2016
237251
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
146017
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
74052
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
50288
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
41563
Ogłoszenia Burmistrza
31260
Miejscowe plany - teren wsi
29803
Miejscowe plany - teren miasta
25081
Spis kart informacyjnych 2017
12772
Spis kart informacyjnych 2018
11655
Plany nieobowiązujące
9055
Komunikaty i wykazy
7434
Komunikaty i Obwieszczenia
7044
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
6754
Komunikaty Referatu Podatkowego
5890
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2912
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2657
Plany miejscowe - w toku
2365
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2340
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2010
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1934
Wnioski - wzory pism
1875
Spis kart informacyjnych 2019
1843
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1807
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1448
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1441
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1338
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1327
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1231
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1149
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1080
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1069
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1059
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1025
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
842
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
818
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
759
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
645
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
625
Plan Transportowy
207
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
Spis kart informacyjnych 2020
5
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
60240
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
41039
Zakończone
36607
Zamówienia w toku
25038
Rejestr zamówienie
18892
Zamówienia publiczne
13522
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
53443
Dotyczące najmu lokali użytkowych
28590
Przetargi
14765
Dotyczące dzierżawy gruntów
9957
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2796
Pozostałe
2356
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2079
Przetargi na najem lokali użytkowych
1708
Przetargi na dzierżawę gruntów
1362
Przetargi Aktualne
374
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
7641
Podatek od nieruchomości
5804
Podatki
5238
Formularz kontaktowy
3692
Architektura i gospodarka przestrzenna
3527
Urząd Stanu Cywilnego
3467
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3424
Ewidencja ludności
3221
Ochrona środowiska
2859
Pozostałe sprawy
2610
Nieruchomości i mienie komunalne
2605
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2554
Opłaty skarbowe
2528
Działalność gospodarcza
2324
Podatek od środków transportowych
2311
Rolnictwo
2140
Podatek rolny
2013
Nieodpłatna pomoc prawna
1974
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1971
Pomoc Społeczna
1928
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1852
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
1834
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1774
Rejestr urodzenia dziecka
1738
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1589
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1572
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1448
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1393
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1356
Podatek leśny
1344
Akt zgonu
1326
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1307
Nabycie lokalu mieszkalnego
1269
Opinia urbanistyczna
1249
Zajęcie pasa drogowego
1232
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1231
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1193
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1185
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1160
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1146
Decyzje o warunkach zabudowy
1144
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1119
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1106
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1093
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1067
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1057
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1057
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
1020
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1012
Zmiana imienia i nazwiska
993
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
990
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
971
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
966
Wymeldowanie decyzją administracyjną
962
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
957
Pomoc w formie usług opiekuńczych
933
Wynajem lokalu gminnego
931
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
923
Dodatek energetyczny
923
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
920
Specjalny zasiłek opiekuńczy
919
Zasiłek celowy
914
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
907
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
898
Dzierżawa nieruchomości
893
Wpis do stałego rejestru wyborców
888
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
888
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
876
Podział nieruchomości
873
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
863
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
862
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
862
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
855
Dodatek mieszkaniowy
848
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
838
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
834
Zasiłek celowy specjalny
820
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
819
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
814
Rejestr dzialalnosci regulowanej
808
Rozgraniczenie nieruchomości
802
Udostępnienie informacji publicznej
788
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
783
Świadczenie pielęgnacyjne
778
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
778
Pobyt w mieszkaniu chronionym
777
Renta socjalna
755
Wykaz dziennych opiekunów
578
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
491
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
458
Opłata od posiadania psów
440
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
436
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
368
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
324
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
322
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
6
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2934
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1788
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1728
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1630
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1176
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
27648
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
20081
Dotacje
11866
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
11670
Inne
5551
Wybory samorządowe 2018
5081
Kontrole wewnętrzne 2017
4353
Kontrole wewnętrzne 2018
4236
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
3364
Strzelecki Budżet Obywatelski
3348
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3290
Budżet 2018
2800
Budżet 2019
2734
Plany, strategie, programy
2653
Wybory
2510
Konsultacje społeczne
2332
Zgromadzenia
2312
Budżet 2017
2306
Wybory do parlamentu 2019
2216
Zakończone
2214
Kontrole
2183
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
2147
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1965
Rejestry, ewidencje, archiwa
1960
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1908
Budzet 2020
1904
Dla inwestorów
1892
Ochrona danych osobowych
1828
Lobbing
1709
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1564
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1519
Obwodowa Komisja Wyborcza
1512
Aktualne
1484
Dotacje na zabytki
1380
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1287
Kontrole wewnętrzne
1212
Urząd Stanu Cywilnego
1188
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1147
Wybory samorządowe 2014
1096
Kontrole zewnętrzne
1081
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1052
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1047
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1044
Wybory prezydenckie 2015
1041
Referat Ewidencji Ludności
1026
Biuro Architekta Miejskiego
1013
Budżet 2016
1009
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1005
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
995
Analizy
988
Plan „JEDŹ Z NAMI"
984
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
979
Wybory do parlamentu 2015
975
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
957
Odrębne obwody głosowania
956
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
954
Plany nieobowiązujące
942
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
940
oferta UKS "KUSY"
936
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
936
Referat Rolnictwa
920
Aktualne wnioski
917
Dotacje
904
wniosek UKS Strzelce Opolskie
903
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
894
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
892
wniosek SKS "PIAST"
889
Kontrola archiwum zakładowego
886
Spis wyborców
874
Kontrola NIK
873
Refundacja ZUS
871
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
866
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
861
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
858
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
855
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
855
Sprawozdawczość
852
Kontrola ZUS
852
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
850
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
847
Pożyczki
845
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
842
Kontrole zewnętrzne rok 2012
837
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
835
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
835
Kontrole zewnętrzne rok 2013
833
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
825
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
823
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
823
Głosowanie przez pełnomocnika
819
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
819
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
817
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
805
Kontrole zewnętrzne rok 2011
804
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
803
Ocena warunków pracy
803
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
803
Prace interwencyjne
801
Referat Organizacji
799
Kontrole rok 2009
791
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
791
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
790
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
789
Baza ofert inwestycyjnych
786
Głosowanie korespondencyjne w kraju
776
Kontrole zewnętrzne rok 2010
766
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
764
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
764
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
759
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
758
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
757
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
753
Kontrola problemowa
751
Kontrola archiwum zakładowego 2009
738
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
738
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
735
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
735
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
734
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
731
Kontrola problemowa
728
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
728
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
727
Kontrole zewnętrzne rok 2018
726
Lata 2014 - 2020
719
Zaświadczenie o prawie do głosowania
713
Kontrola sprawdzająca
710
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
704
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
701
Zakonczone do dnia 07.05.2018
696
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
694
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
692
Kontrole wewnętrzne 2019
684
Zakonczone do dnia 08.05.2018
652
Kontrole zewnętrzne rok 2015
637
Kontrole zewnętrzne rok 2017
617
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
615
wniosek SKS "PIAST"
613
Kontrole zewnętrzne rok 2014
594
Kontrole zewnętrzne rok 2016
585
Ul Dziewkowicka
575
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
559
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
519
Zakonczon1
442
Zakończone
431
Kontrole zewnętrzne rok 2016
286
Kontrole zewnętrzne rok 2017
208
Kontrole zewnętrzne rok 2017
181
Kontrole zewnętrzne rok 2018
175
Kontrole zewnętrzne rok 2017
173
Kontrole zewnętrzne rok 2019
115
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
88
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
88
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2367