Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3867
Jak szukać?
3376
Najczęściej szukane informacje
3054
Redakcja BIP
2843
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
379422
Kadencja 2010-2014
375228
Kadencja 2014-2018
353760
Zarządzenia Kierownika Urzędu
348416
Kadencja 2002-2006
292788
Kadencja 2018-2023
75495
Rozstrzygnięte oferty pracy
44661
Aktualne oferty pracy
42653
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
37868
Urząd Miejski
29389
Zarządzenia Burmistrza
17832
Rekrutacja zakończona
12052
Struktura Urzędu
10731
Wydziały
8604
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6862
Referaty
6616
Oświadczenia majątkowe
6582
Radni
6527
Władze Gminy
4725
Burmistrz
4643
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
4267
Pracownicy
4223
Praktyki i staże
3887
Schemat struktury
3403
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
3402
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
3399
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3344
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3177
Referat Podatkowy
3080
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3036
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2994
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2956
Wydział Organizacyjny
2950
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2932
Biuro Architekta Miejskiego
2835
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2789
Wydział Finansowy
2670
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2662
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2595
Skarbnik Gminy
2592
Referat Ewidencji Ludności
2576
Sekretarz Gminy
2508
Referat Organizacji
2499
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2444
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2421
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2409
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2407
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2375
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2301
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2275
Referat Zamówień Publicznych
2248
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2242
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2230
Referat Budżetowy
2228
Referat Rolnictwa
2189
Referat Kadr
2079
Biuro Informatyki
2047
Referat Sportu i Rekreacji
2033
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1992
Referat Rolnictwa
1925
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1899
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1895
Biuro Prawne
1894
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1883
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1878
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1862
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1790
Referat Kadr
1782
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1782
Wydział Finansowy
1745
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1718
Inspektor Ochrony Danych
1704
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1659
Referat Sportu i Rekreacji
1615
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1593
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1586
Pion Ochrony
1567
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1539
Referat Zamówień Publicznych
1525
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1507
Wydział Organizacyjny
1501
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1497
Biuro Architekta Miejskiego
1485
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1461
Biuro Prawne
1458
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1439
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1432
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1421
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1373
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1319
Pion Ochrony
1318
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1315
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1302
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1301
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1300
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1296
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1287
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1272
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1265
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1254
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1253
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1250
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1228
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1215
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1214
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1212
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1209
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1204
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1200
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1177
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1171
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1164
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1152
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1142
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1129
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1126
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1120
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1106
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1099
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1047
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1039
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1021
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1006
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
986
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
966
Inspektor Ochrony Danych
953
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
951
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
940
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
940
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
934
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
933
oswiadczenia_radni_2016
931
Referat Ewidencji Ludności
874
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
773
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
768
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
654
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
646
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
609
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
606
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
603
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
585
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
585
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
553
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
544
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
544
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
538
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
503
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
479
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
450
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
448
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
442
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
439
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
430
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
391
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
362
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
338
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
333
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
308
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
286
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
277
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
276
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
271
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
245
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
232
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
224
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
220
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
219
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
216
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
211
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
199
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
198
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
197
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
173
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
172
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
161
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
156
Oświadczenia majątkowe za rok 2020
156
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
150
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
147
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
145
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
137
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
136
Elvistest
124
Elvisform
108
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
86
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
Koordynator do spraw dostępności
6
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2895200
Ogłoszenia
373147
Dokumenty
176813
Strona główna BIP
164231
Poprzednia wersja
18825
Wyniki wyszukiwania
15385
Brak strony
14767
Mapa witryny BIP
5098
Poprzednia wersja
4151
Statystyka strony
2968
Polityka prywatności
2570
Jak szukać
2462
Zastrzeżenia prawne
2450
Instrukcja BIP
2400
Jak korzystać z BIP
2346
Redakcja BIP
2327
Deklaracja dostępności
326
Podgląd w szablonie strony
230
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
10034
Budżet Gminy
5334
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5142
Podstawy prawne działania Gminy
5130
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
3776
Jednostki organizacyjne gminy
3746
Informacje dotyczące Budżetu
3642
Informacje dot. budżetu 2018
3369
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3285
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
3170
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2922
Informacje dot. budżetu 2017
2819
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2546
2018 rok
2432
Środowiskowy Dom Samopomocy
2396
Informacje dot. budżetu 2019
2302
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2045
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1896
Projekty uchwał budżetowych
1729
Sprawozdania finansowe
1717
Informacje dot. budżetu 2016
1703
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1699
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1602
2017 rok
1570
2015 rok
1490
Informacje dot. budżetu 2011
1481
Informacje dot. budżetu 2015
1473
2014 rok
1427
Informacje dot. budżetu 2013
1406
2016 rok
1395
2010 rok
1388
2013 rok
1388
2012 rok
1367
Informacje dot. budżetu 2014
1362
2011 rok
1332
Informacje dot. budżetu 2012
1325
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1297
2019 rok
1180
Sprawozdania z budżetu 2016
1143
Raport o stanie Gminy
1080
Sprawozdania z wykonania budżetu
1042
2020 rok
1035
Uchwały Budżetowe
902
Prognoza na rok 2016
899
Sprawozdanie finansowe 2014
882
Informacje dot. budżetu 2020
853
Uchwały dot. budżetu 2016
840
Uchwała budżetowa 2016
836
Otwarte dane
836
Zmiany w budżecie 2016
799
Fundusz Sołecki
781
Fundusz Sołecki 2016
743
Majątek Gminy
696
Baza wiedzy
632
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
162
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
238990
Kadencja IV
174694
Kadencja VI
170991
Kadencja V
164678
Kadencja III
159968
Kadencja II
136146
Kadencja I
115808
Kadencja VIII
76526
Sesje Rady Miejskiej
37054
Rada Miejska
13968
Uchwały Rady Miejskiej
9375
Skład Rady Miejskiej
5680
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
4075
Komisje Rady Miejskiej
3720
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
3359
Komisje
3180
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2908
Dyżury Radnych
2831
Kadencja VII
2394
Kadencja VIII
2225
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2191
Komisja Mieszkaniowa
1589
Kadencja IV
1587
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1583
Plany pracy komisji stałych
1548
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1498
Komisja Budżetu i Finansów
1477
Protokoły 2016
1472
Komisja Rewizyjna
1446
Kadencja VI
1424
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1410
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1400
Kadencja V
1394
Foryt Danuta
1309
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1284
Ochwat Pelagia
1242
Gola Jan
1222
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1218
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1208
Małycha Bogdan
1202
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1192
Protokoły 2014
1191
Bocian Józef
1191
Foryt Danuta
1177
Szopa Teresa
1174
Cedzich Norbert
1164
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1157
Rudner Henryk
1157
Protokoły 2015
1156
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1153
Rudner_Henryk_vi
1145
Puzik Gabriela
1145
Habasz Zofia
1129
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1127
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1126
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1126
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1124
Skowronek Henryk
1124
Rudner Henryk
1122
Kaczmarek Irena
1117
Karecki Antoni
1116
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1114
Zarębski Marek
1108
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1108
Lubiński Jerzy
1108
Koteluk Tadeusz
1103
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1102
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1100
Małaczyński Jerzy Korwin
1100
Bocian Józef
1099
Knopik Agnieszka
1095
Golec Artur
1095
Kaczmarczyk Joachim Józef
1095
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1087
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1087
Bischoff Karol
1083
Pawlik Stanisław
1083
Urbaniak Danuta
1082
Mutz Karol
1082
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1080
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1075
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1073
Bocian Józef
1072
Szoprun Mariusz
1071
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1067
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1066
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1065
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1065
Kocur Krystyna
1062
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1060
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1059
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1056
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1054
Trzeciak Stanisław
1052
Zarębski Marek
1052
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1050
Michalski Henryk
1050
Habasz Zofia
1049
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1048
Biernat Grzegorz
1048
Szłapa Krzysztof
1047
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1046
Pawłowski Henryk
1046
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1044
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1044
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1043
Biegański Tadeusz
1043
Pasierbska Janina
1041
Skubis Stanisław
1040
Kozołup Eugeniusz
1040
Trzeciak Stanisław
1036
Pasternok Józef
1034
Kachel Józef
1033
Morawiec Gabriela
1033
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1032
Farion_Boguslaw_vi
1030
Kmiotek Krystyna
1029
Król Dariusz
1022
Koteluk Tadeusz
1019
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1015
Pasternok Józef
1014
Kaczmarek Irena
1001
Skowronek Henryk
1001
Lubiński Jerzy
994
Pawłowski Henryk
992
Cedzich Norbert
991
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
989
Cebula Karol
988
Kaczmarek Irena
988
Cedzich Norbert Paweł
988
Bocian Józef
984
Skowronek Grzegorz
983
Macioszek Alojzy
975
Krupnik Antoni
972
Jańczyk Sylwester
962
Krawiec_Stanislaw_vi
957
Trzeciak Stanisław
951
Kaczmarczyk Józef
951
Urbaniak Danuta
942
Łoskot Małgorzata
941
Puzik Gabriela
935
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
931
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
919
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3067
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
18115
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
17604
Pliki do pobrania
10677
Baza organizacji pozarządowych
9127
Programy współpracy
8906
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
8155
Organizacje Pozarządowe
5906
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
4316
Linki
2386
O projekcie
1246
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
539637
Spis kart informacyjnych 2016
364527
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
211282
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
100500
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
76860
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
63207
Ogłoszenia Burmistrza
42667
Miejscowe plany - teren wsi
41494
Miejscowe plany - teren miasta
35923
Spis kart informacyjnych 2019
27730
Spis kart informacyjnych 2018
23686
Spis kart informacyjnych 2017
19978
Plany nieobowiązujące
13634
Komunikaty i Obwieszczenia
9833
Komunikaty i wykazy
9662
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
8355
Komunikaty Referatu Podatkowego
7897
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
3725
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2927
Plany miejscowe - w toku
2860
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2837
Wnioski - wzory pism
2688
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2499
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2384
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2206
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2002
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1872
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1807
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1635
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1576
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1563
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1291
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1275
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1267
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1261
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1160
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1072
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1069
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
817
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
813
Spis kart informacyjnych 2020
791
Plan Transportowy
231
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
76352
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
55304
Zakończone
54807
Rejestr zamówienie
35550
Zamówienia w toku
33627
Zamówienia publiczne
18994
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
422
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
88254
Dotyczące najmu lokali użytkowych
43784
Przetargi
18417
Dotyczące dzierżawy gruntów
16135
Pozostałe
3662
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3364
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2535
Przetargi na najem lokali użytkowych
2022
Przetargi na dzierżawę gruntów
1729
Przetargi Aktualne
482
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
11006
Podatek od nieruchomości
7791
Podatki
6722
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4873
Architektura i gospodarka przestrzenna
4601
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
4538
Formularz kontaktowy
3700
Ochrona środowiska
3572
Pozostałe sprawy
3329
ewidencja_ludnosci
3317
Nieruchomości i mienie komunalne
3304
Podatek od środków transportowych
3141
Działalność gospodarcza
2908
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
2886
Podatek rolny
2676
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Rolnictwo
2604
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2572
Nieodpłatna pomoc prawna
2502
Pomoc Społeczna
2421
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2388
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2372
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2266
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2050
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1968
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1867
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1863
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Podatek leśny
1817
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1812
Opinia urbanistyczna
1763
Zajęcie pasa drogowego
1718
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1716
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1672
Nabycie lokalu mieszkalnego
1672
Decyzje o warunkach zabudowy
1628
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1613
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1522
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1514
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1514
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1478
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1403
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
1399
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1398
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1391
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1381
akt_zgonu
1371
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1344
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1324
Wynajem lokalu gminnego
1312
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1310
Dzierżawa nieruchomości
1298
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1271
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1265
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1261
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1253
Dodatek energetyczny
1247
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1246
Zasiłek celowy
1230
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1223
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1222
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1220
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1213
Wpis do stałego rejestru wyborców
1209
Podział nieruchomości
1201
Dodatek mieszkaniowy
1201
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1198
Rozgraniczenie nieruchomości
1172
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1167
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1164
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1155
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1143
Zasiłek celowy specjalny
1138
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1137
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1124
Udostępnienie informacji publicznej
1118
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1115
Powszechny Spis Rolny 2020
1096
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1078
Świadczenie pielęgnacyjne
1073
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1068
Renta socjalna
1067
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
964
Wykaz dziennych opiekunów
931
Urząd Stanu Cywilnego
900
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
800
Opłata od posiadania psów
788
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
709
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
672
Ewidencja Ludności
667
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
607
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
582
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
415
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Rejestracja urodzenia dziecka
363
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
336
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
335
Uznanie ojcostwa
317
Rejestracja zgonu
314
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
306
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
283
Zaświadczenie o stanie cywilnym
276
Jubileusze
269
Wielojęzyczne standardowe formularze
269
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
267
Zmiana imienia i nazwiska
260
Zmiana nazwiska po rozwodzie
248
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
246
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
233
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
227
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
217
Potwierdzanie umowy dzierzawy
16
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
3776
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2155
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2085
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1995
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1568
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
35294
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
30966
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
17379
Dotacje
15568
Kontrole wewnętrzne 2018
7584
Inne
7247
Kontrole wewnętrzne 2017
6537
Wybory samorządowe 2018
5546
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
4745
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4008
Strzelecki Budżet Obywatelski
3993
Zakończone
3702
wybory
3665
Budżet 2019
3270
Plany, strategie, programy
3251
Budżet 2018
3222
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
3104
Wybory do parlamentu 2019
2985
Budzet 2020
2839
Zgromadzenia
2837
Konsultacje społeczne
2835
Budżet 2017
2762
Kontrole
2753
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2573
Kontrole wewnętrzne 2019
2554
Obwodowa Komisja Wyborcza
2443
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2401
Rejestry, ewidencje, archiwa
2399
Ochrona danych osobowych
2393
Dla inwestorów
2354
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2292
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2033
Lobbing
2024
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1921
Aktualne
1909
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1895
Dotacje na zabytki
1786
Kontrole wewnętrzne
1671
Urząd Stanu Cywilnego
1639
Zakończone
1626
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1595
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1573
Aktualne wnioski
1530
Kontrole zewnętrzne
1490
Wybory samorządowe 2014
1456
Wybory prezydenckie 2015
1444
Referat Ewidencji Ludności
1433
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1432
Budżet 2016
1410
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1404
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1400
Wybory do parlamentu 2015
1390
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1382
Biuro Architekta Miejskiego
1371
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1368
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1349
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1339
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1323
Odrębne obwody głosowania
1322
Analizy
1318
oferta UKS "KUSY"
1309
Plany nieobowiązujące
1303
Referat Rolnictwa
1300
Spis wyborców
1295
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1290
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1284
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1275
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1263
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1260
Kontrola ZUS
1247
Dotacje
1246
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1243
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1242
Refundacja ZUS
1234
wniosek SKS "PIAST"
1213
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1212
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1207
Pożyczki
1206
Kontrola NIK
1205
Kontrola archiwum zakładowego
1201
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1198
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1196
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1193
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1185
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1181
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1180
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1175
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1175
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1170
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1165
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1156
Głosowanie przez pełnomocnika
1155
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1155
Referat Organizacji
1153
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1146
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1144
Kontrole rok 2009
1138
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1132
Sprawozdawczość
1126
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1126
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1125
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1119
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1117
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1116
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1115
Prace interwencyjne
1115
Ocena warunków pracy
1114
Baza ofert inwestycyjnych
1112
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1111
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1105
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1090
Kontrola problemowa
1088
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1085
Lata 2014 - 2020
1083
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1082
Kontrola problemowa
1074
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1067
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1064
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1064
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1062
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1058
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1056
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1055
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1054
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1052
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1047
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1039
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1035
Kontrola sprawdzająca
1022
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1009
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1008
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1005
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
997
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
996
Kontrole zewnętrzne rok 2017
986
Kontrole zewnętrzne rok 2015
982
Zakonczone do dnia 08.05.2018
966
Kontrole zewnętrzne rok 2014
937
Kontrole zewnętrzne rok 2016
935
Ul Dziewkowicka
922
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
901
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
897
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
860
wniosek SKS "PIAST"
654
Kontrole zewnętrzne rok 2019
466
Zakonczon1
442
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
372
Kontrole zewnętrzne rok 2016
351
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
326
Kontrole zewnętrzne rok 2017
281
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
262
Kontrole wewnętrzne 2020
258
Kontrole zewnętrzne rok 2017
231
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
222
Kontrole zewnętrzne rok 2018
195
Kontrole zewnętrzne rok 2017
192
Kontrole zewnętrzne rok 2018
93
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2968