Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
1831
Jak szukać?
1500
Najczęściej szukane informacje
1365
Redakcja BIP
1274
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2010-2014
87242
Kadencja 2006-2010
82235
Kadencja 2014-2018
79509
Zarządzenia Kierownika Urzędu
78362
Kadencja 2002-2006
59349
Aktualne oferty pracy
20439
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
19006
Rozstrzygnięte oferty pracy
13458
Urząd Miejski
12362
Zarządzenia Burmistrza
9646
Rekrutacja zakończona
5690
Struktura Urzędu
4703
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
3030
Wydziały
2989
Referaty
2696
Radni
2691
Oświadczenia majątkowe
2637
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
1959
Burmistrz
1857
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
1787
Praktyki i staże
1775
Władze Gminy
1697
Pracownicy
1634
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
1465
Schemat struktury
1462
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
1272
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
1250
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1244
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
1183
Referat Podatkowy
1176
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1172
Wydział Organizacyjny
1143
Referat Ewidencji Ludności
1065
Wydział Finansowy
1060
Skarbnik Gminy
955
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
954
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
954
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
951
oswiadczenia_radni_2016
931
Biuro Architekta Miejskiego
928
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
924
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
920
Sekretarz Gminy
905
Referat Inwestycyjno-Techniczny
866
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
861
Referat Administracyjno - Gospodarczy
858
Referat Budżetowy
855
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
853
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
852
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
848
Referat Organizacji
837
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
794
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
791
Referat Zamówień Publicznych
752
Referat Sportu i Rekreacji
750
Referat Rolnictwa
749
Biuro Informatyki
743
Referat Kadr
740
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
720
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
713
Referat Rolnictwa
706
Referat Kadr
686
Biuro Prawne
686
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
679
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
637
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
636
Inspektor Ochrony Danych
629
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
628
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
626
Biuro Architekta Miejskiego
616
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
600
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
592
Pion Ochrony
590
Wydział Finansowy
589
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
588
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
575
Biuro Prawne
571
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
562
Referat Sportu i Rekreacji
560
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
558
Referat Inwestycyjno-Techniczny
548
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
546
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
546
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
538
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
538
Wydział Organizacyjny
532
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
529
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
525
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
519
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
517
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
514
Referat Zamówień Publicznych
513
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
510
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
510
Pion Ochrony
503
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
500
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
500
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
500
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
497
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
496
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
491
Referat Ewidencji Ludności
487
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
483
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
480
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
479
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
477
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
475
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
453
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
444
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
442
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
440
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
435
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
369
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
365
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
308
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
278
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
257
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
250
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
227
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
220
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
210
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
208
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
208
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
206
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
200
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
200
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
197
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
197
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
191
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
188
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
184
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
176
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
159
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
148
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
130
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
115
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
114
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
109
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
99
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
82
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
77
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
72
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
72
Inspektor Ochrony Danych
70
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
45
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
42
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
41
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
39
elvisbajerant
37
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
36
Elvistest
33
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
33
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
28
Elvisform
27
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
26
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
26
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
629512
Ogłoszenia
102996
Strona główna BIP
70758
Poprzednia wersja
17877
Brak strony
4602
Wyniki wyszukiwania
4285
Dokumenty
3849
Poprzednia wersja
2483
Mapa witryny BIP
2387
Statystyka strony
1306
Polityka prywatności
1136
Jak szukać
1123
Zastrzeżenia prawne
1103
Instrukcja BIP
1080
Redakcja BIP
1045
Jak korzystać z BIP
1040
Podgląd w szablonie strony
20
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
4148
Budżet Gminy
2141
Podstawy prawne działania Gminy
1683
Jednostki organizacyjne gminy
1653
Informacje dot. budżetu 2017
1430
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
1364
Informacje dotyczące Budżetu
1357
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
1249
Informacje dot. budżetu 2018
1241
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
1171
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
1137
2018 rok
1134
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
947
Środowiskowy Dom Samopomocy
766
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
710
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
680
Wieloletnia Prognoza Finansowa
639
Informacje dot. budżetu 2016
636
Projekty uchwał budżetowych
585
Sprawozdania z budżetu 2016
577
2014 rok
544
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
543
Informacje dot. budżetu 2015
538
2015 rok
525
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
525
2017 rok
517
Informacje dot. budżetu 2011
511
2010 rok
507
Informacje dot. budżetu 2013
502
Sprawozdania finansowe
489
2011 rok
478
2012 rok
478
Informacje dot. budżetu 2014
473
2013 rok
464
2016 rok
443
Informacje dot. budżetu 2012
428
Sprawozdania z wykonania budżetu
413
Sprawozdanie finansowe 2014
401
Uchwały Budżetowe
401
Prognoza na rok 2016
380
Majątek Gminy
367
Otwarte dane
366
Uchwały dot. budżetu 2016
359
Fundusz Sołecki
356
Baza wiedzy
354
Zmiany w budżecie 2016
334
Uchwała budżetowa 2016
333
Fundusz Sołecki 2016
297
Informacje dot. budżetu 2019
173
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
50972
Kadencja VI
40314
Kadencja IV
37575
Kadencja V
36050
Kadencja III
33096
Kadencja II
29046
Kadencja I
22333
Sesje Rady Miejskiej
6551
Rada Miejska
5296
Uchwały Rady Miejskiej
3857
Skład Rady Miejskiej
2625
Komisje Rady Miejskiej
1430
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
1390
Statut Gminy Strzelce Opolskie
1310
Kadencja VII
1279
Dyżury Radnych
1244
Komisje
802
Kadencja IV
609
Komisja Mieszkaniowa
567
Protokoły 2016
565
Ochwat Pelagia
534
Plany pracy komisji stałych
524
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
501
Gola Jan
489
Bocian Józef
484
Kaczmarek Irena
474
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
471
Kadencja VI
461
Foryt Danuta
461
Komisja Budżetu i Finansów
456
Komisja Rewizyjna
454
Komisja Gospodarki i Rozwoju
453
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
451
Foryt Danuta
451
Kadencja V
450
Koteluk Tadeusz
444
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
440
Habasz Zofia
439
Puzik Gabriela
439
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
436
Rudner Henryk
431
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
428
Lubiński Jerzy
427
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
423
Zarębski Marek
423
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
421
Skowronek Henryk
419
Kocur Krystyna
417
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
412
Szopa Teresa
409
Szoprun Mariusz
409
Cedzich Norbert
406
Bocian Józef
403
Knopik Agnieszka
402
Małycha Bogdan
402
Bocian Józef
401
Kmiotek Krystyna
400
Rudner Henryk
395
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
391
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
390
Bischoff Karol
390
Kaczmarczyk Joachim Józef
389
Urbaniak Danuta
388
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
386
Pasternok Józef
386
Protokoły 2015
384
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
384
Karecki Antoni
383
Pawłowski Henryk
382
Małaczyński Jerzy Korwin
378
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
375
Szłapa Krzysztof
375
Biegański Tadeusz
372
Morawiec Gabriela
371
Pawlik Stanisław
371
Kozołup Eugeniusz
369
Trzeciak Stanisław
367
Kachel Józef
362
Protokoły 2014
361
Biernat Grzegorz
361
Trzeciak Stanisław
360
Habasz Zofia
360
Michalski Henryk
360
Król Dariusz
359
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
358
Mutz Karol
358
Golec Artur
357
Zarębski Marek
356
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
356
Skubis Stanisław
355
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
354
Cedzich Norbert
354
Farion_Boguslaw_vi
353
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
352
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
351
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
350
Trzeciak Stanisław
350
Pawłowski Henryk
350
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
347
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
347
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
347
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
344
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
344
Bocian Józef
344
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
342
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
342
Kaczmarek Irena
340
Koteluk Tadeusz
339
Pasierbska Janina
338
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
337
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
337
Skowronek Henryk
336
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
335
Jańczyk Sylwester
335
Lubiński Jerzy
334
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
332
Cedzich Norbert Paweł
332
Kaczmarek Irena
331
Krupnik Antoni
328
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
327
Rudner_Henryk_vi
326
Pasternok Józef
326
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
325
Krawiec_Stanislaw_vi
324
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
323
Cebula Karol
322
Skowronek Grzegorz
321
Łoskot Małgorzata
320
Kaczmarczyk Józef
318
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
315
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
314
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
310
Macioszek Alojzy
310
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
308
Puzik Gabriela
308
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
306
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
302
Urbaniak Danuta
296
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1410
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
4622
Lista/Baza NGO
4406
Pliki do pobrania
3838
Programy współpracy
3256
Baza organizacji pozarządowych
3207
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
2976
Organizacje Pozarządowe
2626
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
1712
Linki
1183
O projekcie
472
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
135996
Spis kart informacyjnych 2016
97120
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
58844
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
31966
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
19437
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
16966
Miejscowe plany - teren wsi
14020
Ogłoszenia Burmistrza
13736
Miejscowe plany - teren miasta
11573
Spis kart informacyjnych 2017
4910
Komunikaty i wykazy
4102
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
3891
Plany nieobowiązujące
3742
Komunikaty i Obwieszczenia
2893
Komunikaty Referatu Podatkowego
2815
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
1755
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
1616
Spis kart informacyjnych 2018
1601
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1325
Plany miejscowe - w toku
1311
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
1162
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1090
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
958
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
956
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
870
Wnioski - wzory pism
868
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
734
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
629
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
624
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
597
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
577
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
568
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
524
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
502
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
382
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
363
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
347
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
229
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
222
Plan Transportowy
107
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
23896
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
13284
Zakończone
10674
Zamówienia w toku
8490
Zamówienia publiczne
6741
Rejestr zamówienie
4643
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
12000
Przetargi
7768
Dotyczące najmu lokali użytkowych
5983
Dotyczące dzierżawy gruntów
2348
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1894
Przetargi na najem lokali użytkowych
1163
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
1068
Przetargi na dzierżawę gruntów
847
Przetargi Aktualne
190
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
4407
Podatki
2808
Podatek od nieruchomości
2654
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
2002
Ewidencja ludności
1927
Architektura i gospodarka przestrzenna
1911
Urząd Stanu Cywilnego
1909
Ochrona środowiska
1711
Formularz kontaktowy
1674
Pozostałe sprawy
1429
Działalność gospodarcza
1417
Opłaty skarbowe
1415
Nieruchomości i mienie komunalne
1413
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
1197
Rolnictwo
1156
Pomoc Społeczna
1119
Nieodpłatna pomoc prawna
1112
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1007
Podatek od środków transportowych
997
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
985
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
885
Podatek rolny
874
Rejestr urodzenia dziecka
865
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
761
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
757
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
708
Akt zgonu
698
Nabycie lokalu mieszkalnego
687
Zezwolenie na wycinkę drzewa
662
Podatek leśny
628
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
601
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
571
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
567
Zajęcie pasa drogowego
560
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
553
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
541
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
540
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
538
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
536
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
535
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
531
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
523
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
515
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
501
Decyzje o warunkach zabudowy
500
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
494
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
487
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
483
Specjalny zasiłek opiekuńczy
482
Opinia urbanistyczna
480
Pomoc w formie usług opiekuńczych
475
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
473
Zasiłek celowy
462
Zmiana imienia i nazwiska
461
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
456
Dodatek energetyczny
456
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
455
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
451
Wymeldowanie decyzją administracyjną
449
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
438
Wpis do stałego rejestru wyborców
428
Zasiłek celowy specjalny
427
Podział nieruchomości
425
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
420
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
414
Wynajem lokalu gminnego
409
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
406
Dzierżawa nieruchomości
406
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
405
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
405
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
397
Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje rolnicze
397
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
395
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
395
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
386
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
385
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
383
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
378
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
377
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
377
Dodatek mieszkaniowy
376
Pobyt w mieszkaniu chronionym
374
Rejestr dzialalnosci regulowanej
371
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
361
Udostępnienie informacji publicznej
357
Świadczenie pielęgnacyjne
352
Rozgraniczenie nieruchomości
351
Renta socjalna
331
Opłata od posiadania psów
118
Wykaz dziennych opiekunów
103
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
49
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
1445
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1078
Petycja z dnia 6 października 2016 r
983
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
951
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
400
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
10556
Dotacje
5907
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
4347
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
4239
Wybory samorządowe 2018
3333
Inne
2941
Budżet 2018
2117
Kontrole wewnętrzne 2017
1703
Strzelecki Budżet Obywatelski
1699
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
1486
Konsultacje społeczne
1418
Plany, strategie, programy
1416
Budżet 2019
1369
Zgromadzenia
1358
Wybory
1232
Kontrole
1208
Rejestry, ewidencje, archiwa
1189
Lobbing
1148
Dla inwestorów
1085
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1062
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
972
Zakończone
913
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
839
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
835
Budżet 2017
809
Aktualne
786
Ochrona danych osobowych
769
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
767
Kontrole wewnętrzne 2018
684
Obwodowa Komisja Wyborcza
677
Dotacje na zabytki
636
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
590
Urząd Stanu Cywilnego
576
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
574
Kontrole wewnętrzne
570
Kontrole zewnętrzne
549
Biuro Architekta Miejskiego
521
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
520
Wybory samorządowe 2014
520
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
511
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
498
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
493
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
489
Referat Ewidencji Ludności
479
Wybory prezydenckie 2015
471
Plany nieobowiązujące
463
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
456
Odrębne obwody głosowania
451
Budżet 2016
448
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
447
Analizy
444
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
444
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
443
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
443
Kontrola archiwum zakładowego
439
Dotacje
438
Referat Rolnictwa
433
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
431
oferta UKS "KUSY"
431
Plan „JEDŹ Z NAMI"
429
Pożyczki
425
Refundacja ZUS
424
wniosek UKS Strzelce Opolskie
420
Wybory do parlamentu 2015
417
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
417
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
413
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
412
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
412
Kontrola NIK
411
wniosek SKS "PIAST"
402
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
401
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
400
Kontrole zewnętrzne rok 2012
399
Spis wyborców
399
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
399
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
398
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
397
wniosek SKS "PIAST"
396
Sprawozdawczość
395
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
393
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
392
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
391
Kontrole zewnętrzne rok 2013
386
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
386
Kontrola ZUS
385
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
382
Referat Organizacji
382
Ocena warunków pracy
381
Baza ofert inwestycyjnych
380
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
373
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
372
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
370
Prace interwencyjne
370
Głosowanie przez pełnomocnika
368
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
363
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
363
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
360
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
359
Kontrole rok 2009
357
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
355
Kontrole zewnętrzne rok 2010
355
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
351
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
349
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
346
Kontrole zewnętrzne rok 2011
346
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
343
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
342
Kontrola problemowa
340
Kontrola archiwum zakładowego 2009
340
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
334
Głosowanie korespondencyjne w kraju
333
Kontrola problemowa
333
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
331
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
331
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
326
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
326
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
321
Kontrola sprawdzająca
318
Zaświadczenie o prawie do głosowania
303
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
303
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
300
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
238
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
227
Zakonczone do dnia 07.05.2018
212
Aktualne oferty
211
Zakończone
209
Zakonczone do dnia 08.05.2018
187
Kontrole zewnętrzne rok 2018
187
Kontrole zewnętrzne rok 2015
175
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
172
Kontrole zewnętrzne rok 2014
164
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
161
Kontrole zewnętrzne rok 2017
158
Kontrole zewnętrzne rok 2016
150
Lata 2014 - 2020
149
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
123
Ul Dziewkowicka
119
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2016
75
Kontrole zewnętrzne rok 2017
53
Kontrole zewnętrzne rok 2017
52
Kontrole zewnętrzne rok 2018
46
Kontrole zewnętrzne rok 2017
46
Kontrole zewnętrzne rok 2018
39
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
Wniosek SKS Piast Strzelce Opolskie
15
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1306