Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3604
Jak szukać?
3091
Najczęściej szukane informacje
2800
Redakcja BIP
2600
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
329162
Kadencja 2010-2014
325417
Kadencja 2014-2018
308724
Zarządzenia Kierownika Urzędu
305833
Kadencja 2002-2006
253205
Kadencja 2018-2023
56759
Aktualne oferty pracy
40452
Rozstrzygnięte oferty pracy
39583
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
35796
Urząd Miejski
27488
Zarządzenia Burmistrza
17178
Rekrutacja zakończona
11357
Struktura Urzędu
9998
Wydziały
7824
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6454
Radni
6113
Oświadczenia majątkowe
6095
Referaty
6093
Władze Gminy
4329
Burmistrz
4311
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3977
Pracownicy
3911
Praktyki i staże
3591
Schemat struktury
3172
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
3100
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3075
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3046
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2870
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2847
Referat Podatkowy
2840
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2763
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
2759
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2743
Wydział Organizacyjny
2727
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2561
Biuro Architekta Miejskiego
2514
Wydział Finansowy
2465
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2458
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2361
Referat Ewidencji Ludności
2353
Skarbnik Gminy
2336
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2336
Sekretarz Gminy
2306
Referat Organizacji
2293
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2258
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2232
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2213
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2184
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2108
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2098
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2088
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2086
Referat Budżetowy
2056
Referat Zamówień Publicznych
2055
Referat Rolnictwa
1995
Referat Kadr
1900
Referat Sportu i Rekreacji
1897
Biuro Informatyki
1858
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1854
Referat Rolnictwa
1771
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1769
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1759
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1756
Biuro Prawne
1740
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1717
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1707
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1652
Referat Kadr
1640
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1635
Wydział Finansowy
1595
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1582
Inspektor Ochrony Danych
1575
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1548
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1491
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1473
Referat Sportu i Rekreacji
1465
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1463
Pion Ochrony
1428
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1400
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1396
Referat Zamówień Publicznych
1376
Biuro Architekta Miejskiego
1371
Wydział Organizacyjny
1369
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1350
Biuro Prawne
1339
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1335
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1316
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1311
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1273
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1268
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1261
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1250
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1250
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1239
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1220
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1217
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1216
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1209
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1207
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1205
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1204
Pion Ochrony
1198
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1180
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1173
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1167
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1163
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1160
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1160
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1156
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1133
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1129
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1112
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1100
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1072
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1069
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1064
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1049
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1017
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1008
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
975
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
933
oswiadczenia_radni_2016
931
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
923
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
910
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
898
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
882
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
870
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
854
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
849
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
841
Inspektor Ochrony Danych
835
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
835
Referat Ewidencji Ludności
829
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
687
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
628
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
611
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
580
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
574
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
565
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
554
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
543
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
517
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
510
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
507
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
490
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
473
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
472
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
440
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
438
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
414
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
412
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
394
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
376
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
335
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
327
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
322
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
318
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
290
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
255
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
246
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
233
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
232
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
216
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
208
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
204
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
194
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
187
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
182
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
178
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
169
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
161
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
160
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
148
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
138
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
137
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
136
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
136
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
134
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
129
Elvistest
119
Elvisform
102
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
76
elvisbajerant
37
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
13
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2456829
Ogłoszenia
332153
Strona główna BIP
153572
Dokumenty
96717
Poprzednia wersja
18648
Wyniki wyszukiwania
14682
Brak strony
10184
Mapa witryny BIP
4765
Poprzednia wersja
3932
Statystyka strony
2763
Polityka prywatności
2385
Jak szukać
2271
Zastrzeżenia prawne
2265
Instrukcja BIP
2179
Jak korzystać z BIP
2166
Redakcja BIP
2155
Podgląd w szablonie strony
180
Deklaracja dostępności
98
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
9322
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
4929
Budżet Gminy
4896
Podstawy prawne działania Gminy
4674
Jednostki organizacyjne gminy
3480
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
3441
Informacje dotyczące Budżetu
3356
Informacje dot. budżetu 2018
3166
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3031
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2908
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2720
Informacje dot. budżetu 2017
2687
2018 rok
2303
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2278
Środowiskowy Dom Samopomocy
2181
Informacje dot. budżetu 2019
2100
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1872
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1757
Projekty uchwał budżetowych
1604
Informacje dot. budżetu 2016
1581
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1549
Sprawozdania finansowe
1535
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1470
2017 rok
1422
Informacje dot. budżetu 2011
1376
Informacje dot. budżetu 2015
1364
2015 rok
1347
2014 rok
1310
Informacje dot. budżetu 2013
1302
2010 rok
1265
2013 rok
1261
Informacje dot. budżetu 2014
1252
2016 rok
1244
2012 rok
1242
2011 rok
1213
Informacje dot. budżetu 2012
1206
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1135
Sprawozdania z budżetu 2016
1095
2019 rok
1049
Sprawozdania z wykonania budżetu
980
Raport o stanie Gminy
900
2020 rok
857
Prognoza na rok 2016
851
Uchwały Budżetowe
846
Sprawozdanie finansowe 2014
835
Uchwały dot. budżetu 2016
789
Otwarte dane
788
Uchwała budżetowa 2016
778
Zmiany w budżecie 2016
741
Fundusz Sołecki
728
Fundusz Sołecki 2016
691
Majątek Gminy
678
Baza wiedzy
618
Informacje dot. budżetu 2020
602
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
57
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
211819
Kadencja IV
153197
Kadencja VI
149895
Kadencja V
143965
Kadencja III
139598
Kadencja II
118294
Kadencja I
101163
Kadencja VIII
59765
Sesje Rady Miejskiej
32470
Rada Miejska
13127
Uchwały Rady Miejskiej
8757
Skład Rady Miejskiej
5390
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
3703
Komisje Rady Miejskiej
3513
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
3095
Komisje
3011
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2728
Dyżury Radnych
2667
Kadencja VII
2272
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2129
Kadencja VIII
2011
Kadencja IV
1474
Komisja Mieszkaniowa
1465
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1455
Plany pracy komisji stałych
1421
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1372
Protokoły 2016
1358
Komisja Budżetu i Finansów
1355
Komisja Rewizyjna
1332
Kadencja VI
1307
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1291
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1281
Kadencja V
1280
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1181
Foryt Danuta
1173
Ochwat Pelagia
1148
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1119
Gola Jan
1109
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1089
Bocian Józef
1089
Małycha Bogdan
1086
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1085
Foryt Danuta
1075
Szopa Teresa
1071
Protokoły 2014
1065
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1058
Cedzich Norbert
1054
Protokoły 2015
1049
Puzik Gabriela
1049
Rudner Henryk
1046
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1032
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1032
Habasz Zofia
1032
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1027
Skowronek Henryk
1026
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1024
Kaczmarek Irena
1022
Rudner Henryk
1021
Rudner_Henryk_vi
1019
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1019
Koteluk Tadeusz
1015
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1014
Lubiński Jerzy
1014
Zarębski Marek
1011
Karecki Antoni
1010
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1009
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1007
Golec Artur
1007
Kaczmarczyk Joachim Józef
1007
Małaczyński Jerzy Korwin
1003
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
997
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
993
Bocian Józef
991
Knopik Agnieszka
989
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
989
Mutz Karol
986
Bischoff Karol
984
Urbaniak Danuta
981
Pawlik Stanisław
980
Szoprun Mariusz
980
Bocian Józef
975
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
974
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
973
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
971
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
970
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
968
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
967
Kocur Krystyna
966
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
965
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
965
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
962
Michalski Henryk
959
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
958
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
957
Zarębski Marek
957
Habasz Zofia
952
Biegański Tadeusz
951
Biernat Grzegorz
950
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
949
Trzeciak Stanisław
948
Pawłowski Henryk
948
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
947
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
946
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
945
Kozołup Eugeniusz
945
Trzeciak Stanisław
944
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
944
Skubis Stanisław
942
Szłapa Krzysztof
940
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
940
Pasternok Józef
940
Morawiec Gabriela
936
Pasierbska Janina
935
Kachel Józef
934
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
932
Kmiotek Krystyna
930
Koteluk Tadeusz
930
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
928
Król Dariusz
927
Farion_Boguslaw_vi
926
Pasternok Józef
911
Skowronek Henryk
908
Lubiński Jerzy
898
Kaczmarek Irena
897
Pawłowski Henryk
897
Skowronek Grzegorz
896
Cedzich Norbert
896
Cebula Karol
896
Cedzich Norbert Paweł
892
Kaczmarek Irena
889
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
886
Bocian Józef
885
Macioszek Alojzy
883
Krupnik Antoni
880
Jańczyk Sylwester
873
Krawiec_Stanislaw_vi
866
Trzeciak Stanisław
862
Łoskot Małgorzata
856
Kaczmarczyk Józef
853
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
845
Puzik Gabriela
843
Urbaniak Danuta
840
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
812
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2859
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
15782
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
15301
Pliki do pobrania
9683
Baza organizacji pozarządowych
8193
Programy współpracy
8072
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
7315
Organizacje Pozarządowe
5597
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
3898
Linki
2229
O projekcie
1143
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
456294
Spis kart informacyjnych 2016
302406
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
185457
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
91801
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
66736
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
54641
Ogłoszenia Burmistrza
39146
Miejscowe plany - teren wsi
37526
Miejscowe plany - teren miasta
32152
Spis kart informacyjnych 2018
18520
Spis kart informacyjnych 2017
17316
Spis kart informacyjnych 2019
15825
Plany nieobowiązujące
12215
Komunikaty i Obwieszczenia
8938
Komunikaty i wykazy
8876
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
7714
Komunikaty Referatu Podatkowego
7193
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
3446
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2844
Plany miejscowe - w toku
2699
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2665
Wnioski - wzory pism
2413
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2337
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2236
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2078
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1815
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1674
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1586
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1586
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1486
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1480
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1234
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1215
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1211
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1206
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1064
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
996
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
976
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
771
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
761
Spis kart informacyjnych 2020
481
Plan Transportowy
223
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
70314
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
50638
Zakończone
49312
Zamówienia w toku
30709
Rejestr zamówienie
29571
Zamówienia publiczne
17149
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
97
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
76559
Dotyczące najmu lokali użytkowych
38009
Przetargi
17187
Dotyczące dzierżawy gruntów
14085
Pozostałe
3255
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3181
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2388
Przetargi na najem lokali użytkowych
1931
Przetargi na dzierżawę gruntów
1616
Przetargi Aktualne
436
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
10036
Podatek od nieruchomości
7270
Podatki
6309
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4416
Architektura i gospodarka przestrzenna
4234
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
4121
Formularz kontaktowy
3700
Ochrona środowiska
3333
ewidencja_ludnosci
3317
Pozostałe sprawy
3095
Nieruchomości i mienie komunalne
3058
Podatek od środków transportowych
2887
Działalność gospodarcza
2730
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
2566
Podatek rolny
2459
Rolnictwo
2457
Nieodpłatna pomoc prawna
2313
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2310
Pomoc Społeczna
2264
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2198
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2154
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2023
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1894
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1746
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1721
Podatek leśny
1660
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1657
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1621
Opinia urbanistyczna
1600
Zajęcie pasa drogowego
1548
Nabycie lokalu mieszkalnego
1543
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1538
Decyzje o warunkach zabudowy
1475
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1467
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1456
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1400
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1377
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1373
akt_zgonu
1371
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1360
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1282
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1282
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1265
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1261
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1202
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
1200
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1199
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1185
Wynajem lokalu gminnego
1183
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1181
Dzierżawa nieruchomości
1172
Dodatek energetyczny
1144
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1143
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1138
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1136
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1134
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1131
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1123
Wpis do stałego rejestru wyborców
1106
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1105
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1104
Zasiłek celowy
1104
Podział nieruchomości
1103
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1099
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1077
Dodatek mieszkaniowy
1068
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1067
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1045
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1042
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Rozgraniczenie nieruchomości
1036
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1033
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1022
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1017
Zasiłek celowy specjalny
1011
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1010
Udostępnienie informacji publicznej
999
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
968
Pobyt w mieszkaniu chronionym
966
Świadczenie pielęgnacyjne
956
Renta socjalna
953
Wykaz dziennych opiekunów
803
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
791
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
697
Opłata od posiadania psów
675
Powszechny Spis Rolny 2020
665
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
626
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
582
Urząd Stanu Cywilnego
582
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
503
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
497
Ewidencja Ludności
428
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
250
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
227
Rejestracja urodzenia dziecka
213
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
209
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
205
Uznanie ojcostwa
196
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
191
Rejestracja zgonu
186
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
180
Wielojęzyczne standardowe formularze
172
Zmiana imienia i nazwiska
169
Jubileusze
164
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
161
Zaświadczenie o stanie cywilnym
156
Zmiana nazwiska po rozwodzie
152
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
147
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
143
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
138
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
3465
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2025
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1954
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1865
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1427
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
32266
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
27042
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
15447
Dotacje
14290
Inne
6716
Kontrole wewnętrzne 2018
6387
Kontrole wewnętrzne 2017
5794
Wybory samorządowe 2018
5396
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
4299
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3781
Strzelecki Budżet Obywatelski
3775
wybory
3359
Zakończone
3192
Budżet 2019
3114
Budżet 2018
3081
Plany, strategie, programy
3045
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
2802
Wybory do parlamentu 2019
2759
Konsultacje społeczne
2655
Budżet 2017
2626
Zgromadzenia
2626
Budzet 2020
2600
Kontrole
2554
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2349
Rejestry, ewidencje, archiwa
2254
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2246
Ochrona danych osobowych
2211
Dla inwestorów
2189
Obwodowa Komisja Wyborcza
2177
Lobbing
1903
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1873
Kontrole wewnętrzne 2019
1828
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
1776
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1775
Aktualne
1765
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1682
Dotacje na zabytki
1653
Kontrole wewnętrzne
1523
Urząd Stanu Cywilnego
1501
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1431
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1417
Kontrole zewnętrzne
1356
Wybory samorządowe 2014
1348
Wybory prezydenckie 2015
1324
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1313
Referat Ewidencji Ludności
1304
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1289
Aktualne wnioski
1272
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Budżet 2016
1269
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1263
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1259
Biuro Architekta Miejskiego
1256
Wybory do parlamentu 2015
1250
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1234
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1232
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1211
Analizy
1204
Odrębne obwody głosowania
1194
Plany nieobowiązujące
1181
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1177
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1177
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1172
oferta UKS "KUSY"
1168
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1167
Referat Rolnictwa
1165
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1146
Spis wyborców
1143
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1142
Zakończone
1132
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1129
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1125
Kontrola ZUS
1123
Dotacje
1119
wniosek SKS "PIAST"
1114
Refundacja ZUS
1111
Kontrola NIK
1106
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1105
Kontrola archiwum zakładowego
1102
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1100
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1082
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1080
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1079
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1078
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1074
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1072
Pożyczki
1067
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1067
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1066
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1058
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1055
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1046
Głosowanie przez pełnomocnika
1042
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1038
Referat Organizacji
1038
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1034
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1033
Kontrole rok 2009
1028
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1025
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1024
Sprawozdawczość
1019
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1013
Ocena warunków pracy
1012
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1011
Prace interwencyjne
1010
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1008
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1008
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1003
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
999
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
996
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
993
Baza ofert inwestycyjnych
992
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
989
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
978
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
974
Kontrola problemowa
973
Kontrola problemowa
967
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
967
Lata 2014 - 2020
966
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
961
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
960
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
960
Kontrole zewnętrzne rok 2018
956
Kontrola archiwum zakładowego 2009
952
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
950
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
944
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
938
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
931
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
929
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
924
Kontrola sprawdzająca
921
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
908
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
906
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
902
Zakonczone do dnia 07.05.2018
900
Kontrole zewnętrzne rok 2017
876
Kontrole zewnętrzne rok 2015
868
Zakonczone do dnia 08.05.2018
856
Kontrole zewnętrzne rok 2014
837
Kontrole zewnętrzne rok 2016
818
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
807
Ul Dziewkowicka
789
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
772
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
768
wniosek SKS "PIAST"
645
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2019
347
Kontrole zewnętrzne rok 2016
325
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
279
Kontrole zewnętrzne rok 2017
245
Kontrole zewnętrzne rok 2017
225
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
217
Kontrole zewnętrzne rok 2018
190
Kontrole zewnętrzne rok 2017
188
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
178
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
94
Kontrole zewnętrzne rok 2018
92
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2763