Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3298
Jak szukać?
2770
Najczęściej szukane informacje
2584
Redakcja BIP
2362
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
274504
Kadencja 2010-2014
272017
Kadencja 2014-2018
257408
Zarządzenia Kierownika Urzędu
255780
Kadencja 2002-2006
210192
Aktualne oferty pracy
38343
Kadencja 2018-2023
37977
Rozstrzygnięte oferty pracy
34741
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
33763
Urząd Miejski
24791
Zarządzenia Burmistrza
16364
Rekrutacja zakończona
10563
Struktura Urzędu
9173
Wydziały
6905
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6087
Radni
5657
Referaty
5554
Oświadczenia majątkowe
5523
Burmistrz
3928
Władze Gminy
3919
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3650
Pracownicy
3578
Praktyki i staże
3235
Schemat struktury
2893
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2877
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2826
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2750
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2683
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2647
Referat Podatkowy
2577
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2500
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2478
Wydział Organizacyjny
2471
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2320
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2243
Wydział Finansowy
2236
Biuro Architekta Miejskiego
2213
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2193
Referat Ewidencji Ludności
2095
Skarbnik Gminy
2087
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2085
Sekretarz Gminy
2076
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2055
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2040
Referat Organizacji
2021
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1988
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1974
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1903
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1897
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1881
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1871
Referat Budżetowy
1864
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1853
Referat Zamówień Publicznych
1840
Referat Rolnictwa
1791
Referat Sportu i Rekreacji
1723
Referat Kadr
1688
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1684
Biuro Informatyki
1659
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1610
Referat Rolnictwa
1606
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1598
Biuro Prawne
1573
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1546
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1543
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1527
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1485
Referat Kadr
1470
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1463
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1433
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1408
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1400
Inspektor Ochrony Danych
1398
Wydział Finansowy
1380
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1322
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1308
Pion Ochrony
1279
Referat Sportu i Rekreacji
1256
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1241
Biuro Architekta Miejskiego
1232
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1226
Wydział Organizacyjny
1214
Referat Zamówień Publicznych
1211
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1206
Biuro Prawne
1197
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1183
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1182
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1166
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1161
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1160
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1152
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1152
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1146
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1145
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1137
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1135
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1127
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1121
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1120
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1107
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1107
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1105
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1085
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1083
Pion Ochrony
1081
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1075
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1073
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1072
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1062
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1058
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1056
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1052
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1050
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1009
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1001
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
989
oswiadczenia_radni_2016
931
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
910
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
906
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
883
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
818
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
802
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
797
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
777
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
774
Referat Ewidencji Ludności
758
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
758
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
747
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
733
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
725
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
724
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
699
Inspektor Ochrony Danych
671
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
624
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
600
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
577
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
556
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
542
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
520
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
495
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
486
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
484
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
465
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
441
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
435
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
420
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
419
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
388
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
372
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
361
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
342
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
341
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
333
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
300
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
290
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
274
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
273
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
236
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
208
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
208
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
200
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
188
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
173
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
171
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
165
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
163
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
157
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
152
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
149
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
146
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
139
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
133
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
126
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
125
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
124
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
122
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
121
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
118
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
109
Elvistest
108
Elvisform
90
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
62
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2059518
Ogłoszenia
282121
Strona główna BIP
139449
Dokumenty
43434
Poprzednia wersja
18593
Wyniki wyszukiwania
13798
Brak strony
9055
Mapa witryny BIP
4378
Poprzednia wersja
3843
Statystyka strony
2536
Polityka prywatności
2151
Zastrzeżenia prawne
2060
Jak szukać
2059
Instrukcja BIP
1985
Redakcja BIP
1965
Jak korzystać z BIP
1962
Podgląd w szablonie strony
119
Deklaracja dostępności
22
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
8518
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
4663
Budżet Gminy
4481
Podstawy prawne działania Gminy
3996
Jednostki organizacyjne gminy
3167
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
3089
Informacje dotyczące Budżetu
3083
Informacje dot. budżetu 2018
2877
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2763
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2597
Informacje dot. budżetu 2017
2509
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2454
2018 rok
2147
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2003
Środowiskowy Dom Samopomocy
1952
Informacje dot. budżetu 2019
1851
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1656
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1575
Projekty uchwał budżetowych
1446
Informacje dot. budżetu 2016
1438
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1350
Sprawozdania finansowe
1316
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1284
2017 rok
1266
Informacje dot. budżetu 2011
1224
Informacje dot. budżetu 2015
1206
2015 rok
1200
2014 rok
1177
Informacje dot. budżetu 2013
1160
2010 rok
1119
Informacje dot. budżetu 2014
1114
2013 rok
1110
2012 rok
1105
2016 rok
1087
2011 rok
1072
Informacje dot. budżetu 2012
1055
Sprawozdania z budżetu 2016
1010
2019 rok
905
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
896
Sprawozdania z wykonania budżetu
884
Prognoza na rok 2016
767
Uchwały Budżetowe
763
Sprawozdanie finansowe 2014
746
Otwarte dane
704
Uchwały dot. budżetu 2016
692
Uchwała budżetowa 2016
682
2020 rok
674
Majątek Gminy
654
Fundusz Sołecki
653
Zmiany w budżecie 2016
652
Raport o stanie Gminy
614
Fundusz Sołecki 2016
610
Baza wiedzy
597
Informacje dot. budżetu 2020
370
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
176128
Kadencja IV
126461
Kadencja VI
124566
Kadencja V
118435
Kadencja III
114039
Kadencja II
96148
Kadencja I
83112
Kadencja VIII
39908
Sesje Rady Miejskiej
26293
Rada Miejska
12052
Uchwały Rady Miejskiej
7981
Skład Rady Miejskiej
5027
Komisje Rady Miejskiej
3220
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
3130
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2788
Komisje
2760
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2506
Dyżury Radnych
2425
Kadencja VII
2123
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2000
Kadencja VIII
1752
Kadencja IV
1320
Komisja Mieszkaniowa
1313
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1305
Plany pracy komisji stałych
1283
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1227
Komisja Budżetu i Finansów
1215
Protokoły 2016
1212
Komisja Rewizyjna
1182
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1142
Kadencja VI
1139
Kadencja V
1136
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1133
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1070
Foryt Danuta
1042
Ochwat Pelagia
1022
Gola Jan
994
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
983
Bocian Józef
981
Małycha Bogdan
977
Foryt Danuta
965
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
950
Szopa Teresa
942
Puzik Gabriela
941
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
938
Protokoły 2014
926
Protokoły 2015
925
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
922
Rudner Henryk
921
Habasz Zofia
920
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
918
Skowronek Henryk
918
Kaczmarek Irena
915
Kaczmarczyk Joachim Józef
911
Cedzich Norbert
910
Rudner Henryk
905
Lubiński Jerzy
904
Zarębski Marek
903
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
901
Karecki Antoni
897
Koteluk Tadeusz
896
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
896
Rudner_Henryk_vi
894
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
892
Bocian Józef
892
Małaczyński Jerzy Korwin
891
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
889
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
884
Knopik Agnieszka
884
Szoprun Mariusz
882
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
879
Bischoff Karol
877
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
876
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
872
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
872
Pawlik Stanisław
871
Bocian Józef
869
Golec Artur
869
Mutz Karol
865
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
863
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
863
Kocur Krystyna
863
Urbaniak Danuta
859
Zarębski Marek
854
Michalski Henryk
853
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
852
Biernat Grzegorz
850
Habasz Zofia
847
Szłapa Krzysztof
846
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
845
Trzeciak Stanisław
844
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
843
Pawłowski Henryk
842
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
841
Kozołup Eugeniusz
841
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
839
Biegański Tadeusz
839
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
837
Skubis Stanisław
837
Trzeciak Stanisław
835
Koteluk Tadeusz
832
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
831
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
830
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
830
Morawiec Gabriela
830
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
829
Kmiotek Krystyna
828
Pasternok Józef
828
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
825
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
825
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
824
Farion_Boguslaw_vi
824
Król Dariusz
824
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
824
Pasierbska Janina
823
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
822
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
814
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
811
Kachel Józef
811
Skowronek Henryk
806
Pasternok Józef
805
Pawłowski Henryk
801
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
799
Cebula Karol
798
Kaczmarek Irena
796
Skowronek Grzegorz
795
Cedzich Norbert
794
Cedzich Norbert Paweł
791
Lubiński Jerzy
791
Bocian Józef
783
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
782
Kaczmarek Irena
781
Jańczyk Sylwester
776
Macioszek Alojzy
772
Krupnik Antoni
769
Krawiec_Stanislaw_vi
761
Trzeciak Stanisław
757
Kaczmarczyk Józef
749
Łoskot Małgorzata
747
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
747
Puzik Gabriela
747
Urbaniak Danuta
726
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
681
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2605
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
13776
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
13133
Pliki do pobrania
8706
Programy współpracy
7226
Baza organizacji pozarządowych
7161
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
6479
Organizacje Pozarządowe
5163
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
3469
Linki
2056
O projekcie
1031
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
394834
Spis kart informacyjnych 2016
256356
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
159924
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
81091
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
56548
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
46739
Ogłoszenia Burmistrza
34500
Miejscowe plany - teren wsi
33085
Miejscowe plany - teren miasta
27984
Spis kart informacyjnych 2017
14527
Spis kart informacyjnych 2018
13956
Plany nieobowiązujące
10331
Komunikaty i wykazy
7992
Komunikaty i Obwieszczenia
7833
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
7126
Komunikaty Referatu Podatkowego
6399
Spis kart informacyjnych 2019
5445
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
3123
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2747
Plany miejscowe - w toku
2490
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2464
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2135
Wnioski - wzory pism
2087
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2050
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1921
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1597
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1512
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1465
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1394
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1332
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1321
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1144
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1129
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1117
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1100
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
920
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
918
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
842
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
696
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
674
Plan Transportowy
214
Spis kart informacyjnych 2020
174
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
65268
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
45313
Zakończone
42467
Zamówienia w toku
27632
Rejestr zamówienie
23347
Zamówienia publiczne
15314
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
63204
Dotyczące najmu lokali użytkowych
32018
Przetargi
15930
Dotyczące dzierżawy gruntów
11698
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2958
Pozostałe
2845
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2201
Przetargi na najem lokali użytkowych
1797
Przetargi na dzierżawę gruntów
1464
Przetargi Aktualne
395
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
8537
Podatek od nieruchomości
6554
Podatki
5764
Architektura i gospodarka przestrzenna
3809
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
3798
Formularz kontaktowy
3700
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3664
ewidencja_ludnosci
3317
Ochrona środowiska
3052
Nieruchomości i mienie komunalne
2792
Pozostałe sprawy
2772
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Podatek od środków transportowych
2585
Działalność gospodarcza
2489
Rolnictwo
2265
Podatek rolny
2212
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
2157
Nieodpłatna pomoc prawna
2114
Pomoc Społeczna
2066
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2035
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
1976
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1964
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1759
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1723
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1567
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1525
Podatek leśny
1482
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1448
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Opinia urbanistyczna
1401
Nabycie lokalu mieszkalnego
1381
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1375
akt_zgonu
1371
Zajęcie pasa drogowego
1354
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1350
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1314
Decyzje o warunkach zabudowy
1274
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1259
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1259
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1221
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1221
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1220
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1145
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1142
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1133
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1119
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1062
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1053
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1046
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1043
Wynajem lokalu gminnego
1039
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Dodatek energetyczny
1012
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1012
Dzierżawa nieruchomości
1011
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1011
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1008
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
995
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
990
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
987
Zasiłek celowy
981
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
974
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
972
Wpis do stałego rejestru wyborców
964
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
964
Podział nieruchomości
964
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
942
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
941
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
939
Dodatek mieszkaniowy
928
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
927
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
917
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
908
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
900
Rozgraniczenie nieruchomości
895
Rejestr dzialalnosci regulowanej
892
Zasiłek celowy specjalny
890
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
889
Udostępnienie informacji publicznej
868
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
850
Świadczenie pielęgnacyjne
844
Pobyt w mieszkaniu chronionym
839
Renta socjalna
835
Wykaz dziennych opiekunów
673
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
575
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
571
Opłata od posiadania psów
557
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
500
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
466
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
404
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
392
Urząd Stanu Cywilnego
165
Ewidencja Ludności
106
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
89
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
70
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
69
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
61
Rejestracja urodzenia dziecka
57
Rejestracja zgonu
50
Uznanie ojcostwa
49
Jubileusze
48
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
45
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
43
Wielojęzyczne standardowe formularze
42
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
41
Zmiana imienia i nazwiska
38
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
38
Zmiana nazwiska po rozwodzie
37
Zaświadczenie o stanie cywilnym
37
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
37
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
36
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
3131
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1874
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1807
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1710
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1269
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
29780
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
22810
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
13338
Dotacje
12911
Inne
5967
Wybory samorządowe 2018
5211
Kontrole wewnętrzne 2018
5048
Kontrole wewnętrzne 2017
4897
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
3733
Strzelecki Budżet Obywatelski
3536
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3494
Budżet 2018
2915
Budżet 2019
2899
Plany, strategie, programy
2799
Wybory
2693
Zakończone
2606
Konsultacje społeczne
2467
Budżet 2017
2429
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
2425
Zgromadzenia
2419
Wybory do parlamentu 2019
2412
Kontrole
2326
Budzet 2020
2284
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2121
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2076
Rejestry, ewidencje, archiwa
2067
Dla inwestorów
2004
Ochrona danych osobowych
1974
Lobbing
1785
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1704
Obwodowa Komisja Wyborcza
1681
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1631
Aktualne
1609
Dotacje na zabytki
1492
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1424
Kontrole wewnętrzne
1336
Urząd Stanu Cywilnego
1316
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1255
Kontrole zewnętrzne
1198
Wybory samorządowe 2014
1198
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1185
Wybory prezydenckie 2015
1165
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1154
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1150
Referat Ewidencji Ludności
1145
Biuro Architekta Miejskiego
1112
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1110
Budżet 2016
1109
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1097
Aktualne wnioski
1097
Kontrole wewnętrzne 2019
1094
Wybory do parlamentu 2015
1091
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1090
Analizy
1084
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1080
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1070
Odrębne obwody głosowania
1048
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1046
Plany nieobowiązujące
1036
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1030
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1030
oferta UKS "KUSY"
1028
Referat Rolnictwa
1017
Dotacje
996
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
992
wniosek UKS Strzelce Opolskie
992
wniosek SKS "PIAST"
987
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
986
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
986
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
977
Kontrola archiwum zakładowego
974
Kontrola NIK
970
Spis wyborców
965
Refundacja ZUS
958
Kontrola ZUS
956
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
953
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
949
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
945
Pożyczki
943
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
943
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
942
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
940
Kontrole zewnętrzne rok 2013
936
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
935
Kontrole zewnętrzne rok 2012
929
Sprawozdawczość
925
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
922
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
908
Głosowanie przez pełnomocnika
907
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
907
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
907
Kontrole zewnętrzne rok 2011
904
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
902
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
901
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
900
Referat Organizacji
894
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
891
Prace interwencyjne
889
Kontrole rok 2009
888
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
884
Ocena warunków pracy
881
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
880
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
880
Baza ofert inwestycyjnych
875
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
873
Głosowanie korespondencyjne w kraju
867
Kontrole zewnętrzne rok 2010
865
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
852
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
850
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
843
Kontrola problemowa
843
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
843
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
837
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
835
Kontrola archiwum zakładowego 2009
826
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
825
Kontrola problemowa
823
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
823
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
821
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
819
Lata 2014 - 2020
819
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
816
Kontrole zewnętrzne rok 2018
815
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
813
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
813
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
801
Zaświadczenie o prawie do głosowania
794
Kontrola sprawdzająca
786
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
784
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
784
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
770
Zakonczone do dnia 07.05.2018
768
Zakonczone do dnia 08.05.2018
730
Kontrole zewnętrzne rok 2015
728
Kontrole zewnętrzne rok 2017
715
Zakończone
706
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
693
Kontrole zewnętrzne rok 2014
686
Kontrole zewnętrzne rok 2016
677
Ul Dziewkowicka
665
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
647
wniosek SKS "PIAST"
626
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
626
Wybory Prezydenta RP 2020
620
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
303
Kontrole zewnętrzne rok 2017
217
Kontrole zewnętrzne rok 2017
216
Kontrole zewnętrzne rok 2019
216
Kontrole zewnętrzne rok 2018
182
Kontrole zewnętrzne rok 2017
182
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
170
Kontrole zewnętrzne rok 2018
91
aktualne1
88
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
73
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
57
aktualne_1
50
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2536