Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4047
Jak szukać?
3588
Najczęściej szukane informacje
3267
Redakcja BIP
3018
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
418822
Kadencja 2010-2014
415352
Kadencja 2014-2018
390506
Zarządzenia Kierownika Urzędu
383147
Kadencja 2002-2006
324777
Kadencja 2018-2023
91941
Rozstrzygnięte oferty pracy
48904
Aktualne oferty pracy
44489
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
39746
Urząd Miejski
31589
Zarządzenia Burmistrza
18417
Rekrutacja zakończona
12799
Struktura Urzędu
11360
Wydziały
9288
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
7230
Referaty
7032
Oświadczenia majątkowe
6947
Radni
6910
Władze Gminy
4974
Burmistrz
4849
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
4524
Pracownicy
4434
Praktyki i staże
4100
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
4070
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
3621
Schemat struktury
3579
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3520
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3259
Referat Podatkowy
3237
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3168
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3163
Wydział Organizacyjny
3112
Biuro Architekta Miejskiego
3111
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3037
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3028
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2972
Wydział Finansowy
2841
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
2780
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2777
Referat Ewidencji Ludności
2753
Skarbnik Gminy
2740
Referat Organizacji
2654
Sekretarz Gminy
2643
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2554
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
2553
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2532
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2525
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2522
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2433
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2425
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2370
Referat Zamówień Publicznych
2355
Referat Rolnictwa
2351
Referat Budżetowy
2338
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2325
Referat Kadr
2196
Biuro Informatyki
2157
Referat Sportu i Rekreacji
2136
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2095
Referat Rolnictwa
2032
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1995
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1991
Biuro Prawne
1989
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1978
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1970
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1952
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1933
Referat Kadr
1873
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1864
Wydział Finansowy
1825
Inspektor Ochrony Danych
1808
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1807
Referat Sportu i Rekreacji
1724
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1721
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1680
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1677
Pion Ochrony
1660
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1636
Referat Zamówień Publicznych
1613
Wydział Organizacyjny
1587
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1574
Biuro Architekta Miejskiego
1554
Biuro Prawne
1538
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1529
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1521
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1514
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1514
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1475
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1446
Pion Ochrony
1388
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1371
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1363
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1363
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1363
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1335
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1328
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1317
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1315
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1312
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1303
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1293
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1291
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1277
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1270
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1250
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1248
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1244
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1243
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1241
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1232
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1220
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1204
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1200
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1187
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1181
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1163
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1156
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1131
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1131
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1130
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1087
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1086
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1078
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1049
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1029
Inspektor Ochrony Danych
1022
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1014
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1011
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1004
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
999
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
987
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
918
Referat Ewidencji Ludności
906
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
829
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
736
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
705
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
687
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
665
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
632
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
620
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
619
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
601
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
579
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
560
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
559
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
522
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
491
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
477
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
463
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
459
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
456
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
453
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
414
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
392
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
376
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
352
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
346
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
330
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
320
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
310
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
302
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
289
Oświadczenia majątkowe za rok 2020
281
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
278
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
251
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
246
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
234
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
229
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
226
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
218
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
217
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
217
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
214
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
198
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
196
Koordynator do spraw dostępności
192
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
190
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
179
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
165
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
163
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
161
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
146
Elvistest
131
Elvisform
114
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
114
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3244693
Ogłoszenia
407901
Dokumenty
236059
Strona główna BIP
174438
Poprzednia wersja
19016
Wyniki wyszukiwania
16109
Brak strony
15317
Mapa witryny BIP
5367
Poprzednia wersja
4386
Statystyka strony
3143
Polityka prywatności
2733
Jak szukać
2620
Zastrzeżenia prawne
2603
Instrukcja BIP
2565
Jak korzystać z BIP
2501
Redakcja BIP
2487
Deklaracja dostępności
786
Podgląd w szablonie strony
270
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
10594
Budżet Gminy
5672
Podstawy prawne działania Gminy
5667
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5272
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
4049
Jednostki organizacyjne gminy
3974
Informacje dotyczące Budżetu
3812
Informacje dot. budżetu 2018
3532
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3489
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
3363
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3108
Informacje dot. budżetu 2017
2903
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
2724
Środowiskowy Dom Samopomocy
2529
2018 rok
2501
Informacje dot. budżetu 2019
2476
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2180
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1991
Sprawozdania finansowe
1840
Projekty uchwał budżetowych
1830
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1787
Informacje dot. budżetu 2016
1775
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1692
2017 rok
1640
2015 rok
1567
Informacje dot. budżetu 2011
1557
Informacje dot. budżetu 2015
1542
2014 rok
1492
Informacje dot. budżetu 2013
1483
2016 rok
1458
2013 rok
1455
2010 rok
1451
2012 rok
1436
Informacje dot. budżetu 2014
1425
Informacje dot. budżetu 2012
1402
2011 rok
1396
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1387
Raport o stanie Gminy
1280
2019 rok
1254
Sprawozdania z budżetu 2016
1185
2020 rok
1135
Sprawozdania z wykonania budżetu
1081
Informacje dot. budżetu 2020
1016
Prognoza na rok 2016
936
Uchwały Budżetowe
934
Sprawozdanie finansowe 2014
920
Uchwała budżetowa 2016
888
Uchwały dot. budżetu 2016
880
Otwarte dane
868
Zmiany w budżecie 2016
833
Fundusz Sołecki
818
Fundusz Sołecki 2016
778
Majątek Gminy
709
Baza wiedzy
645
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
243
2021 rok
80
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
262096
Kadencja IV
192639
Kadencja VI
189190
Kadencja V
182188
Kadencja III
176317
Kadencja II
151310
Kadencja I
127905
Kadencja VIII
89427
Sesje Rady Miejskiej
41112
Rada Miejska
14849
Uchwały Rady Miejskiej
10001
Skład Rady Miejskiej
6080
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
4483
Komisje Rady Miejskiej
3992
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
3555
Komisje
3306
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3067
Dyżury Radnych
3006
Kadencja VII
2487
Kadencja VIII
2398
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2264
Komisja Mieszkaniowa
1686
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1680
Kadencja IV
1671
Plany pracy komisji stałych
1626
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1573
Komisja Budżetu i Finansów
1565
Protokoły 2016
1550
Komisja Rewizyjna
1523
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1498
Kadencja VI
1491
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1468
Kadencja V
1467
Foryt Danuta
1385
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1351
Ochwat Pelagia
1305
Gola Jan
1290
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1286
Małycha Bogdan
1278
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1268
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1263
Protokoły 2014
1263
Bocian Józef
1259
Foryt Danuta
1242
Szopa Teresa
1241
Cedzich Norbert
1229
Rudner_Henryk_vi
1225
Protokoły 2015
1223
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1223
Rudner Henryk
1223
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1215
Puzik Gabriela
1206
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1201
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1199
Skowronek Henryk
1192
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1189
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1189
Habasz Zofia
1186
Kaczmarek Irena
1184
Rudner Henryk
1179
Zarębski Marek
1175
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1173
Małaczyński Jerzy Korwin
1172
Bocian Józef
1169
Lubiński Jerzy
1168
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1167
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1167
Karecki Antoni
1165
Koteluk Tadeusz
1159
Golec Artur
1159
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1157
Bischoff Karol
1150
Knopik Agnieszka
1150
Urbaniak Danuta
1150
Kaczmarczyk Joachim Józef
1149
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1147
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1147
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1145
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1144
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1143
Pawlik Stanisław
1140
Mutz Karol
1140
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1138
Bocian Józef
1136
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1131
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1128
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1125
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1124
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1124
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1123
Szoprun Mariusz
1122
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1120
Kocur Krystyna
1120
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1119
Habasz Zofia
1119
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1116
Trzeciak Stanisław
1116
Zarębski Marek
1116
Michalski Henryk
1116
Biernat Grzegorz
1113
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1111
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1111
Szłapa Krzysztof
1109
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1108
Kachel Józef
1104
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1103
Pawłowski Henryk
1103
Skubis Stanisław
1102
Biegański Tadeusz
1101
Pasierbska Janina
1100
Morawiec Gabriela
1098
Pasternok Józef
1098
Kozołup Eugeniusz
1097
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1095
Farion_Boguslaw_vi
1094
Trzeciak Stanisław
1090
Kmiotek Krystyna
1089
Koteluk Tadeusz
1080
Król Dariusz
1077
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1076
Pasternok Józef
1071
Kaczmarek Irena
1069
Skowronek Henryk
1059
Pawłowski Henryk
1058
Kaczmarek Irena
1052
Cedzich Norbert
1051
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1050
Lubiński Jerzy
1049
Cebula Karol
1045
Bocian Józef
1043
Cedzich Norbert Paweł
1043
Skowronek Grzegorz
1040
Macioszek Alojzy
1033
Krupnik Antoni
1028
Krawiec_Stanislaw_vi
1027
Kaczmarczyk Józef
1020
Trzeciak Stanisław
1012
Jańczyk Sylwester
1011
Urbaniak Danuta
999
Puzik Gabriela
994
Łoskot Małgorzata
992
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
990
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
989
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3265
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
19919
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
19565
Pliki do pobrania
11463
Baza organizacji pozarządowych
9736
Programy współpracy
9547
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
8820
Organizacje Pozarządowe
6239
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
4608
Linki
2542
O projekcie
1306
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
604739
Spis kart informacyjnych 2016
409003
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
232727
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
108521
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
85142
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
69364
Ogłoszenia Burmistrza
45998
Miejscowe plany - teren wsi
44609
Miejscowe plany - teren miasta
38894
Spis kart informacyjnych 2019
36392
Spis kart informacyjnych 2018
27519
Spis kart informacyjnych 2017
22019
Plany nieobowiązujące
14724
Komunikaty i Obwieszczenia
10583
Komunikaty i wykazy
10217
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
8788
Komunikaty Referatu Podatkowego
8539
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
3958
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2977
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2973
Plany miejscowe - w toku
2965
Wnioski - wzory pism
2912
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
2641
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2528
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2292
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2144
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2047
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1896
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1676
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1647
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1609
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1339
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1333
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1308
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1303
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1240
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1141
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1122
Spis kart informacyjnych 2020
1039
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
852
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
851
Plan Transportowy
238
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
80262
Zakończone
59031
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
58340
Rejestr zamówienie
40849
Zamówienia w toku
35818
Zamówienia publiczne
20138
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
624
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
97253
Dotyczące najmu lokali użytkowych
48358
Przetargi
19319
Dotyczące dzierżawy gruntów
17630
Pozostałe
4090
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3526
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
2683
Przetargi na najem lokali użytkowych
2091
Przetargi na dzierżawę gruntów
1793
Przetargi Aktualne
518
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
12318
Podatek od nieruchomości
8302
Podatki
7109
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5286
Architektura i gospodarka przestrzenna
4857
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
4819
Ochrona środowiska
3820
Formularz kontaktowy
3700
Pozostałe sprawy
3516
Nieruchomości i mienie komunalne
3494
Podatek od środków transportowych
3321
ewidencja_ludnosci
3317
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
3136
Działalność gospodarcza
3083
Podatek rolny
2829
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2792
Rolnictwo
2764
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
Nieodpłatna pomoc prawna
2666
oplaty_skarbowe
2635
Pomoc Społeczna
2589
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2496
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2470
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2458
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2153
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2152
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2071
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1957
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1933
Podatek leśny
1908
Opinia urbanistyczna
1881
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1868
Zajęcie pasa drogowego
1835
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1796
Nabycie lokalu mieszkalnego
1756
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1729
Decyzje o warunkach zabudowy
1721
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1633
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
1617
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1605
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1598
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1555
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1485
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1474
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1460
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1453
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1422
Wynajem lokalu gminnego
1408
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1405
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1400
Dzierżawa nieruchomości
1376
akt_zgonu
1371
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1350
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1339
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1338
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1327
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1320
Dodatek energetyczny
1313
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1299
Zasiłek celowy
1292
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1290
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1284
Dodatek mieszkaniowy
1284
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1280
Powszechny Spis Rolny 2020
1279
Wpis do stałego rejestru wyborców
1275
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1272
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Podział nieruchomości
1262
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1251
Rozgraniczenie nieruchomości
1249
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1231
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1228
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1226
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1201
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1200
Zasiłek celowy specjalny
1200
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1184
Udostępnienie informacji publicznej
1178
Urząd Stanu Cywilnego
1169
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1142
Świadczenie pielęgnacyjne
1140
Renta socjalna
1138
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1136
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1113
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Wykaz dziennych opiekunów
1003
Opłata od posiadania psów
912
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
884
Ewidencja Ludności
818
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
777
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
750
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
663
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
635
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
570
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Rejestracja zgonu
522
Rejestracja urodzenia dziecka
496
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
395
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
393
Uznanie ojcostwa
376
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
369
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
347
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
340
Zaświadczenie o stanie cywilnym
339
Jubileusze
336
Wielojęzyczne standardowe formularze
336
Zmiana imienia i nazwiska
325
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
315
Zmiana nazwiska po rozwodzie
308
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
301
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
287
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
266
Potwierdzanie umowy dzierzawy
77
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
3951
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2257
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2186
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2087
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1665
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
37387
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
34119
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
18615
Dotacje
16476
Kontrole wewnętrzne 2018
8412
Inne
7647
Kontrole wewnętrzne 2017
7056
Wybory samorządowe 2018
5630
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
5079
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4144
Strzelecki Budżet Obywatelski
4139
Zakończone
4030
wybory
3868
Plany, strategie, programy
3399
Budżet 2019
3361
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
3320
Budżet 2018
3285
Wybory do parlamentu 2019
3136
Kontrole wewnętrzne 2019
3049
Zgromadzenia
2994
Budzet 2020
2972
Konsultacje społeczne
2969
Kontrole
2919
Budżet 2017
2828
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2729
Obwodowa Komisja Wyborcza
2545
Ochrona danych osobowych
2537
Rejestry, ewidencje, archiwa
2521
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2514
Dla inwestorów
2467
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2453
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2126
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2122
Lobbing
2107
Aktualne
1985
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1973
Zakończone
1944
Dotacje na zabytki
1882
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1845
Urząd Stanu Cywilnego
1782
Kontrole wewnętrzne
1782
Aktualne wnioski
1684
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1656
Kontrole zewnętrzne
1570
Wybory samorządowe 2014
1528
Referat Ewidencji Ludności
1520
Wybory prezydenckie 2015
1519
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1514
Budżet 2016
1478
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1468
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1463
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1461
Wybory do parlamentu 2015
1460
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1447
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1442
Biuro Architekta Miejskiego
1423
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1418
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1403
Odrębne obwody głosowania
1380
oferta UKS "KUSY"
1379
Referat Rolnictwa
1378
Spis wyborców
1375
Analizy
1372
Plany nieobowiązujące
1364
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1357
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1356
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1337
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1326
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1323
Refundacja ZUS
1312
Kontrola ZUS
1312
Dotacje
1306
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1306
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1298
wniosek SKS "PIAST"
1273
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1272
Pożyczki
1271
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1268
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1267
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1261
Kontrola NIK
1261
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1259
Kontrola archiwum zakładowego
1255
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1253
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1246
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1244
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1243
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1242
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1230
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1227
Referat Organizacji
1217
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1216
Głosowanie przez pełnomocnika
1212
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1212
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1211
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1208
Kontrole rok 2009
1201
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1199
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1192
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1181
Ocena warunków pracy
1181
Baza ofert inwestycyjnych
1179
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1179
Sprawozdawczość
1178
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1178
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1176
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1175
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1174
Lata 2014 - 2020
1173
Prace interwencyjne
1172
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1171
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1162
Kontrola problemowa
1159
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1147
Kontrola problemowa
1136
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1133
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1130
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1123
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1120
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1120
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1116
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1115
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1107
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1106
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1105
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1105
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1094
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1088
Kontrola sprawdzająca
1085
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1072
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1068
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1061
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1050
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1044
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1043
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1040
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1026
Kontrole zewnętrzne rok 2016
995
Kontrole zewnętrzne rok 2014
992
Ul Dziewkowicka
983
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
973
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
964
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
910
wniosek SKS "PIAST"
660
Kontrole zewnętrzne rok 2019
532
Kontrole wewnętrzne 2020
485
Zakonczon1
442
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
424
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
396
Kontrole zewnętrzne rok 2016
360
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
326
Kontrole zewnętrzne rok 2017
300
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
288
Kontrole zewnętrzne rok 2017
234
Kontrole zewnętrzne rok 2018
199
Kontrole zewnętrzne rok 2017
195
Kontrole zewnętrzne rok 2018
96
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3143