Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2986
Jak szukać?
2479
Najczęściej szukane informacje
2250
Redakcja BIP
2086
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
211671
Kadencja 2010-2014
210547
Zarządzenia Kierownika Urzędu
199889
Kadencja 2014-2018
199322
Kadencja 2002-2006
160469
Aktualne oferty pracy
34362
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
29726
Rozstrzygnięte oferty pracy
27787
Urząd Miejski
21060
Kadencja 2018-2023
19602
Zarządzenia Burmistrza
15271
Rekrutacja zakończona
9137
Struktura Urzędu
8146
Wydziały
5846
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5536
Radni
5115
Oświadczenia majątkowe
4871
Referaty
4849
Burmistrz
3409
Władze Gminy
3357
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
3216
Pracownicy
3128
Praktyki i staże
2855
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
2608
Schemat struktury
2520
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
2457
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2433
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2324
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
2253
Referat Podatkowy
2165
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
2164
Wydział Organizacyjny
2117
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
2088
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1972
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
1960
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
1891
Wydział Finansowy
1885
Biuro Architekta Miejskiego
1822
Referat Ewidencji Ludności
1774
Skarbnik Gminy
1759
Sekretarz Gminy
1758
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1753
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
1738
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
1725
Referat Organizacji
1710
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1643
Referat Administracyjno - Gospodarczy
1636
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1632
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1619
Referat Budżetowy
1584
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
1576
Referat Zamówień Publicznych
1522
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1502
Referat Rolnictwa
1492
Referat Sportu i Rekreacji
1468
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1423
Referat Kadr
1419
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1410
Biuro Informatyki
1403
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
1390
Referat Rolnictwa
1378
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1346
Biuro Prawne
1336
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1310
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
1310
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
1250
Referat Kadr
1226
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1209
Inspektor Ochrony Danych
1189
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1183
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
1165
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1156
Wydział Finansowy
1142
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1134
Pion Ochrony
1091
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1083
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1076
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1049
Biuro Architekta Miejskiego
1037
Referat Sportu i Rekreacji
1020
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1014
Biuro Prawne
1012
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1012
Wydział Organizacyjny
991
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
979
Referat Zamówień Publicznych
977
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
976
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
975
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
962
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
960
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
959
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
956
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
951
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
945
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
944
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
942
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
941
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
940
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
940
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
939
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
932
oswiadczenia_radni_2016
931
Pion Ochrony
925
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
925
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
916
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
913
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
907
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
900
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
898
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
889
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
885
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
868
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
868
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
859
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
830
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
828
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
822
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
805
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
718
Referat Ewidencji Ludności
707
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
687
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
638
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
615
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
605
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
604
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
586
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
586
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
582
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
576
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
564
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
545
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
543
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
514
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
506
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
497
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
489
Inspektor Ochrony Danych
480
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
474
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
450
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
432
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
425
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
419
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
411
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
402
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
384
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
383
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
373
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
342
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
318
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
309
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
284
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
263
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
253
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
243
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
199
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
190
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
174
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
143
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
134
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
130
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
125
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
118
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
114
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
105
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
104
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
103
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
99
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
99
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
99
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
99
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
96
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
96
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
95
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
95
Elvistest
94
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
89
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
87
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
87
Elvisform
76
elvisbajerant
37
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
33
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
23
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1652763
Ogłoszenia
235316
Strona główna BIP
121860
Poprzednia wersja
18499
Wyniki wyszukiwania
12551
Brak strony
8625
Dokumenty
6560
Mapa witryny BIP
3847
Poprzednia wersja
3692
Statystyka strony
2240
Polityka prywatności
1885
Jak szukać
1825
Zastrzeżenia prawne
1822
Instrukcja BIP
1753
Redakcja BIP
1727
Jak korzystać z BIP
1714
Podgląd w szablonie strony
68
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
7504
Budżet Gminy
3892
Podstawy prawne działania Gminy
3272
Jednostki organizacyjne gminy
2782
Informacje dotyczące Budżetu
2667
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
2611
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
2602
Informacje dot. budżetu 2018
2497
Informacje dot. budżetu 2017
2251
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
2233
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
2180
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
2167
2018 rok
1908
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
1641
Środowiskowy Dom Samopomocy
1627
Informacje dot. budżetu 2019
1437
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1362
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
1319
Informacje dot. budżetu 2016
1230
Projekty uchwał budżetowych
1212
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
1090
2017 rok
1063
Sprawozdania finansowe
1054
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
1040
Informacje dot. budżetu 2011
1024
Informacje dot. budżetu 2015
1011
2015 rok
998
2014 rok
981
Informacje dot. budżetu 2013
979
2010 rok
934
Informacje dot. budżetu 2014
924
2012 rok
923
Sprawozdania z budżetu 2016
916
2013 rok
907
2016 rok
903
2011 rok
893
Informacje dot. budżetu 2012
868
Sprawozdania z wykonania budżetu
766
2019 rok
707
Uchwały Budżetowe
670
Prognoza na rok 2016
661
Sprawozdanie finansowe 2014
661
Otwarte dane
625
Uchwały dot. budżetu 2016
612
Majątek Gminy
611
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
601
Uchwała budżetowa 2016
586
Fundusz Sołecki
586
Zmiany w budżecie 2016
573
Baza wiedzy
552
Fundusz Sołecki 2016
536
Raport o stanie Gminy
334
2020 rok
155
Informacje dot. budżetu 2020
51
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
138615
Kadencja IV
98048
Kadencja VI
98044
Kadencja V
92263
Kadencja III
88433
Kadencja II
75092
Kadencja I
63303
Kadencja VIII
21254
Sesje Rady Miejskiej
19842
Rada Miejska
10630
Uchwały Rady Miejskiej
6974
Skład Rady Miejskiej
4562
Komisje Rady Miejskiej
2769
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
2485
Komisje
2442
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
2439
Statut Gminy Strzelce Opolskie
2203
Dyżury Radnych
2142
Kadencja VII
1919
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
1589
Kadencja VIII
1423
Kadencja IV
1132
Komisja Mieszkaniowa
1118
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1055
Plany pracy komisji stałych
1038
Protokoły 2016
1031
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1024
Komisja Budżetu i Finansów
1015
Komisja Rewizyjna
997
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
956
Komisja Gospodarki i Rozwoju
954
Kadencja VI
946
Kadencja V
941
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
918
Ochwat Pelagia
880
Foryt Danuta
868
Gola Jan
850
Bocian Józef
843
Foryt Danuta
834
Puzik Gabriela
822
Małycha Bogdan
820
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
817
Habasz Zofia
800
Kaczmarek Irena
796
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
794
Skowronek Henryk
791
Szopa Teresa
785
Koteluk Tadeusz
779
Zarębski Marek
778
Kaczmarczyk Joachim Józef
776
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
775
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
773
Cedzich Norbert
773
Rudner Henryk
769
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
765
Karecki Antoni
764
Bocian Józef
760
Protokoły 2015
758
Rudner Henryk
757
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
753
Protokoły 2014
751
Knopik Agnieszka
751
Lubiński Jerzy
749
Kocur Krystyna
747
Małaczyński Jerzy Korwin
745
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
743
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
743
Szoprun Mariusz
740
Bischoff Karol
737
Pawlik Stanisław
736
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
734
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
733
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
730
Rudner_Henryk_vi
730
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
729
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
728
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
727
Urbaniak Danuta
722
Habasz Zofia
721
Bocian Józef
719
Szłapa Krzysztof
716
Golec Artur
714
Mutz Karol
714
Zarębski Marek
713
Kozołup Eugeniusz
712
Michalski Henryk
710
Pawłowski Henryk
709
Biernat Grzegorz
707
Trzeciak Stanisław
706
Skubis Stanisław
704
Król Dariusz
703
Kmiotek Krystyna
703
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
702
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
700
Trzeciak Stanisław
700
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
699
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
698
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
697
Pasternok Józef
697
Biegański Tadeusz
696
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
694
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
691
Kachel Józef
691
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
689
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
688
Morawiec Gabriela
688
Koteluk Tadeusz
685
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
684
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
684
Pasierbska Janina
680
Farion_Boguslaw_vi
679
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
677
Pawłowski Henryk
677
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
676
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
676
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
675
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
675
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
674
Cedzich Norbert
672
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
671
Cedzich Norbert Paweł
671
Skowronek Henryk
664
Skowronek Grzegorz
659
Jańczyk Sylwester
659
Bocian Józef
658
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
657
Pasternok Józef
656
Cebula Karol
652
Kaczmarek Irena
651
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
647
Kaczmarek Irena
647
Lubiński Jerzy
647
Trzeciak Stanisław
645
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
644
Krupnik Antoni
641
Krawiec_Stanislaw_vi
639
Macioszek Alojzy
628
Kaczmarczyk Józef
620
Łoskot Małgorzata
617
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
614
Puzik Gabriela
610
Urbaniak Danuta
600
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
486
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2324
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Lista/Baza NGO
11435
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
11110
Pliki do pobrania
7508
Programy współpracy
6194
Baza organizacji pozarządowych
6137
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
5608
Organizacje Pozarządowe
4442
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2993
Linki
1872
O projekcie
874
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
323597
Spis kart informacyjnych 2016
215265
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
132401
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
68043
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
46637
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
38442
Ogłoszenia Burmistrza
28752
Miejscowe plany - teren wsi
27883
Miejscowe plany - teren miasta
23263
Spis kart informacyjnych 2017
11623
Spis kart informacyjnych 2018
10321
Plany nieobowiązujące
8265
Komunikaty i wykazy
7047
Komunikaty i Obwieszczenia
6490
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
6424
Komunikaty Referatu Podatkowego
5478
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
2770
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2586
Plany miejscowe - w toku
2248
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2239
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
1907
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
1837
Wnioski - wzory pism
1741
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
1693
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1405
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1352
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1285
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
1213
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1155
Spis kart informacyjnych 2019
1043
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1036
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
1024
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1019
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
998
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
977
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
808
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
750
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
689
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
609
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
595
Plan Transportowy
196
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
56047
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
37326
Zakończone
32051
Zamówienia w toku
22952
Rejestr zamówienie
16280
Zamówienia publiczne
12888
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
46036
Dotyczące najmu lokali użytkowych
24986
Przetargi
13986
Dotyczące dzierżawy gruntów
8773
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
2676
Pozostałe
1981
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
1978
Przetargi na najem lokali użytkowych
1638
Przetargi na dzierżawę gruntów
1294
Przetargi Aktualne
353
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
7227
Podatek od nieruchomości
5114
Podatki
4820
Formularz kontaktowy
3406
Architektura i gospodarka przestrzenna
3357
Urząd Stanu Cywilnego
3271
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
3231
Ewidencja ludności
3060
Ochrona środowiska
2713
Pozostałe sprawy
2486
Nieruchomości i mienie komunalne
2459
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
2372
Opłaty skarbowe
2344
Działalność gospodarcza
2222
Podatek od środków transportowych
2109
Rolnictwo
2026
Nieodpłatna pomoc prawna
1856
Pomoc Społeczna
1839
Podatek rolny
1806
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
1800
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
1738
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
1717
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1672
Rejestr urodzenia dziecka
1614
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1482
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1460
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
1367
Zezwolenie na wycinkę drzewa
1297
Podatek leśny
1253
Akt zgonu
1243
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1230
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
1184
Nabycie lokalu mieszkalnego
1177
Opinia urbanistyczna
1156
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
1133
Zajęcie pasa drogowego
1131
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
1113
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
1082
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
1082
Decyzje o warunkach zabudowy
1055
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1034
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1030
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1026
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1006
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
997
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
993
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
980
Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
953
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
943
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
922
Zmiana imienia i nazwiska
918
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
903
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
902
Pomoc w formie usług opiekuńczych
882
Wymeldowanie decyzją administracyjną
882
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
877
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
869
Dodatek energetyczny
867
Specjalny zasiłek opiekuńczy
866
Zasiłek celowy
864
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
858
Wynajem lokalu gminnego
855
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
849
Wpis do stałego rejestru wyborców
828
Dzierżawa nieruchomości
824
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
820
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
814
Podział nieruchomości
808
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
806
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
801
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
799
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
797
Dodatek mieszkaniowy
794
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
786
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
785
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
778
Zasiłek celowy specjalny
768
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
764
Rejestr dzialalnosci regulowanej
757
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
755
Świadczenie pielęgnacyjne
735
Rozgraniczenie nieruchomości
733
Udostępnienie informacji publicznej
730
Pobyt w mieszkaniu chronionym
723
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
721
Renta socjalna
703
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
662
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Wykaz dziennych opiekunów
503
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska
427
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
390
Opłata od posiadania psów
365
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
356
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
304
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
273
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
265
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2618
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
1699
Petycja z dnia 6 października 2016 r
1639
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
1550
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1080
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
25050
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
18484
Dotacje
11065
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
10749
Inne
5288
Wybory samorządowe 2018
4935
Kontrole wewnętrzne 2017
3989
Kontrole wewnętrzne 2018
3704
Strzelecki Budżet Obywatelski
3181
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
3122
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
3102
Budżet 2018
2722
Budżet 2019
2615
Plany, strategie, programy
2514
Wybory
2385
Zgromadzenia
2223
Konsultacje społeczne
2218
Budżet 2017
2210
Kontrole
2074
Zakończone
2016
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
1977
Wybory do parlamentu 2019
1949
Rejestry, ewidencje, archiwa
1867
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1864
Dla inwestorów
1801
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1785
Ochrona danych osobowych
1705
Lobbing
1649
Budzet 2020
1581
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
1462
Obwodowa Komisja Wyborcza
1422
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
1410
Aktualne
1378
Dotacje na zabytki
1286
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1195
Kontrole wewnętrzne
1117
Urząd Stanu Cywilnego
1097
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1083
Wybory samorządowe 2014
1020
Kontrole zewnętrzne
1009
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
977
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
976
Wybory prezydenckie 2015
962
Referat Ewidencji Ludności
950
Budżet 2016
944
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
942
Biuro Architekta Miejskiego
937
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
935
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
923
Analizy
913
Plan „JEDŹ Z NAMI"
911
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
905
Wybory do parlamentu 2015
899
Odrębne obwody głosowania
897
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
894
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
886
Plany nieobowiązujące
882
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
877
oferta UKS "KUSY"
862
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
859
Dotacje
847
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
841
Referat Rolnictwa
837
wniosek UKS Strzelce Opolskie
835
Aktualne wnioski
835
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
833
wniosek SKS "PIAST"
829
Kontrola archiwum zakładowego
822
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
819
Refundacja ZUS
814
Spis wyborców
814
Kontrola NIK
809
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
804
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
802
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
798
Sprawozdawczość
796
Pożyczki
795
Kontrola ZUS
795
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
792
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
787
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
774
Kontrole zewnętrzne rok 2012
773
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
773
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
771
Kontrole zewnętrzne rok 2013
770
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
768
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
765
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
763
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
761
Głosowanie przez pełnomocnika
759
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
758
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
758
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
754
Ocena warunków pracy
754
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
752
Referat Organizacji
749
Prace interwencyjne
745
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
741
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
739
Baza ofert inwestycyjnych
735
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
731
Kontrole zewnętrzne rok 2011
730
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
725
Kontrole rok 2009
722
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
720
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
710
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
710
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
707
Kontrole zewnętrzne rok 2010
706
Głosowanie korespondencyjne w kraju
703
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
702
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
701
Kontrola problemowa
697
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
688
Kontrola problemowa
683
Kontrola archiwum zakładowego 2009
682
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
679
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
679
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
678
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
675
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
662
Kontrola sprawdzająca
658
Zaświadczenie o prawie do głosowania
654
Kontrole zewnętrzne rok 2018
654
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
647
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
646
Lata 2014 - 2020
643
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
642
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
641
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
635
Zakonczone do dnia 07.05.2018
628
wniosek SKS "PIAST"
593
Zakonczone do dnia 08.05.2018
582
Kontrole zewnętrzne rok 2015
565
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
562
Kontrole zewnętrzne rok 2017
553
Kontrole zewnętrzne rok 2014
530
Kontrole zewnętrzne rok 2016
523
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
506
Ul Dziewkowicka
500
Kontrole wewnętrzne 2019
451
Zakonczon1
442
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
438
Zakończone
321
Kontrole zewnętrzne rok 2016
266
Kontrole zewnętrzne rok 2017
189
Kontrole zewnętrzne rok 2018
163
Kontrole zewnętrzne rok 2017
162
Kontrole zewnętrzne rok 2017
154
aktualne1
88
Kontrole zewnętrzne rok 2018
85
Kontrole zewnętrzne rok 2019
62
aktualne_1
50
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 2240