Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Data publikacji: 2019-08-30

Ważne do:

 


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. z dnia 29.08.2019r.:
1) nr 168/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiących lokale mieszkalne położone w Strzelcach Op. przy ul. Dąbrowskiego 24/12, ul. Chrobrego 5A/1 i ul. Chopina 1A/5;
2) nr 169/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiących lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Bocznicowej 6.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 87788