Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Data publikacji: 2019-05-10

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl i www.gzmk.strzelceopolskie.pl zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich nr 78/2019 z dnia 06.05.2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza oraz ogłoszenia wykazu.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 70709