Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

Data publikacji: 2018-09-12

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich  zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich nr 195/2018 z dnia 7.09.2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej położonej  w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, przeznaczonej do sprzedażyw drodze przetargu nieograniczonego.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 76246