Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

Data publikacji: 2019-03-25

Ważne do:

                                            BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich nr 59/2019 z dnia 21.03.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży, a stanowiącej lokal mieszkalny nr 45 położony w budynku przy ul. Karola Miarki 3 w Strzelcach Op.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 76322