Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Data publikacji: 2020-06-16

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op.  zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. z dnia 10.06.2020r:
1) nr 89/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym
w III kwartale 2020r. stanowiących kontynuację dotychczasowych umów,
2) nr 90/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kolejowej, obejmującej działki
nr 260/2 i 266/9 o łącznej pow. 0,0890ha oraz ogłoszenia wykazu.

Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 81912