Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w I kwartale 2019r.

Data publikacji: 2019-02-14

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 08.02.2019r.
1) nr 28/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmującej lokal mieszkalny
nr 3 położony przy ul. Wojska Polskiego 6 w Strzelcach Op.
2) nr 29/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w I kwartale 2019r. stanowiących kontynuację dotychczasowych umów.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 58950