Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data publikacji: 2019-05-17

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl i www.gzmk.strzelceopolskie.pl zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich nrnr:
1) 83/2019 z dnia 15.05.2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Suchej przy ul. Jemielnickiej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego,
2) 84/2019 z dnia 15.05.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 136355