Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data publikacji: 2019-05-29

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 maja 2019r. nr nr:
1)94/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży, a stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Ludowej 5 w Strzelcach Op.
2)96/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy, a stanowiącej działkę nr 1037/4 o pow. 0,4459ha położonej w Szymiszowie .
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 81510