Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Błotnicy Strzrlrckiej przy ul. Dworcowej

Data publikacji: 2020-09-21

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Op. nr 150/2020 z dnia 16.09.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej, a obejmujących działki budowlane oznaczone nr 253/1 o pow. 0,1435ha, nr 253/5 o pow. 0,1424ha i nr 253/6 o pow. 0,1482ha.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 111287