Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Strzelcach Op. w rejonie Nowej Wsi

Data publikacji: 2019-04-05

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich nr 64/2019 z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, a stanowiących działki budowlane położone w Strzelcach Op. w rejonie Nowej Wsi.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 92127