Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2020-11-09

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op.  zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. z dnia 6 listopada 2020r.
1) nr 187/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących lokale mieszkalne przy ul. Krakowskiej 19A/6 i ul. Krakowskiej 34/8,
2) nr 188/2020 sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Szymiszowie, obejmujących działki nr 407/1, nr 389/1 i nr 391,
3) nr 189/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Strzelcach Op. stanowiących działki nr 777/3 i nr 771/5,
4) nr 192/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Suchej oraz ogłoszenia wykazy, stanowiącej działkę nr 200/4.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 104186