Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Data publikacji: 2019-10-09

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH<br>

zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op.  zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. z dnia 4.10.2019r.:
1) nr 187/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy, obejmującej działkę nr 3844/2 o pow. 0,0259ha,
2) nr 190/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym w IV kwartale 2019r.
3) nr 189/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiącej lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku przy ul. Moniuszki 3 w Strzelcach Op.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 76325