Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy .

Data publikacji: 2019-01-29

Ważne do:

 
BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich  zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich:
1) nr 17/2019 z dnia 24.01.2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Kolejowej oraz ogłoszenia wykazu, a obejmującej działki nr 266/15 i nr 259/2  o łącznej pow. 0,0658ha, 
2) nr 20/2019 z dnia 25.01.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy, a obejmującej część działki nr 3736/79 o pow. ok. 0,0126ha, położonej w Strzelcach Op.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
Liczba odwiedzin: 58945