Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data publikacji: 2018-10-03

Ważne do:


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich  z dnia 28.09.2018r.
1) nr 205/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a obejmującej lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Opolskiej 3 w Strzelcach Op.
2) nr 204/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, a położonych w Strzelcach Op. i Błotnicy Strzeleckiej
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
Liczba odwiedzin: 136352