Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data publikacji: 2019-08-16

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9.08.2019r.:
1) nr 155/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Kadłubie oraz ogłoszenia wykazu;
2) nr 156/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie oraz ogłoszenia wykazu;
3) nr 157/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Op. w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” oraz ogłoszenia wykazu.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 58959