Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Data publikacji: 2020-09-30

Ważne do:

                                            BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. z dnia 25 września 2020r.
1) nr 153/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. oraz ogłoszenia wykazu, stanowiącej działkę nr 853/4 o pow. 0,0318ha,
2) nr 152/2020 sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej oraz ogłoszenia wykazu, stanowiących działki nr 1718/5 o pow. 0,0372ha i nr 1718/7 o pow. 0,0171ha,
3) nr 155/2020 w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku przy ul. Opolskiej 46B w Strzelcach Op. oraz ogłoszenia wykazu.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 104185