Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2019-07-12

Ważne do:

 


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11.07.2019r. nr nr:
1) 139/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a stanowiących lokale mieszkalne położone w Strzelcach Op. przy ul. Żwirki i Wigury 1/1 i ul. Jordanowskiej 9/5,
2) 140/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich oraz ogłoszenia wykazu, stanowiącej działkę nr 952/3 o pow. 0,0605ha.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 76372