Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2020-09-02

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. z dnia 28.08.2020r:
1) nr 138/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Ujazdowskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej, do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego,
2) nr 140/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiących lokale mieszkalne położone w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej 4/1 i ul. Sosnowej 5A/50.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 91863