Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Data publikacji: 2020-06-24

Ważne do:


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostały zamieszczone:
1) wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiącej nieruchomość zamienną w ramach przyznania odszkodowania osobom fizycznym za działkę przejętą z mocy prawa przez Gminę Strzelce Op. stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. nr 97/2020 z 19.06.2020r
2) zarządzenie Burmistrza Strzelec Op. nr 96/2020 z dnia 19.06.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej część działki nr 1792/3 położonej w Strzelcach Op.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 81903