Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i zamiany

Data publikacji: 2020-08-18

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op.  zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14.08.2020r.:
1) nr 130/2020 w sprawie warunków zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, a osobą fizyczną, położonych w Kadłubie,
2) nr 131/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, obejmującej działkę nr 853/2 o pow. 0,0018ha, położoną w Strzelcach Op.
3) nr 132/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, stanowiących lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 położone w budynku przy ul. Krakowskiej 32A w Strzelcach Op.
4) nr 133/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, stanowiących lokale mieszkalne położone w Strzelcach Op. przy ul. B. Prusa 6/6 i Oś. Piastów Śl. 5/28.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 92165