Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w SZymiszowie przy ul. Fabrycznej

Data publikacji: 2020-09-09

Ważne do:


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 2.09.2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonej działką nr 985/20 z mapy 3 o pow. 0,0893ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00053979/7, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 985/20 posiada oznaczenie użytku RIVa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 53.000zł. netto +23% VAT.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium.

 

Liczba odwiedzin: 111669