Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 284/2 położonej w Strzelcach Op. przy ul. 1-go Maja

Data publikacji: 2019-04-05

Ważne do:

 


ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 28 marca 2019r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja oznaczonej działką nr 284/2 z mapy 2 o pow. 0,5157ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00007173/0, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przedmiotowa działka posiada oznaczenie użytku RIVa i RV.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 25.000 zł.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciły dwie osoby. Natomiast do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została jedna osoba (małżeństwo).
Za nabywcę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uznano Państwo Joachima i Mariolę Wiesiollek, za cenę 25.300 zł.

 

Liczba odwiedzin: 76327